22. ledna - 18. února 1992

30. schůze

22. - 24., 30., 31. ledna a 18. února 1992

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA O SCHŮZI ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

I. Návrh na změnu členství poslance Jana Sapáka ve výborech České národní rady na jeho vlastní žádost

II. Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty k projednání návrhů zákonů podle sněmovních tisků 561 a 562

III. Volba členů Rady České televize, volba členů Rady Českého rozhlasu a volba členů Federální rady pro rozhlasové a televizní vysílání

IV. Informace o jednání některých představitelů České národní rady s představiteli Slovenské národní rady

V. Vládní návrh zákona České národní rady o poplatcích za uložení odpadů podle sněmovních tisků 480 a 556

VI. Návrh skupiny poslanců České národní rady Ivo Svobody a dalších na vydání zákona České národní rady o Nejvyšším kontrolním úřadu České republiky podle sněmovních tisků 511 a 558

VII. Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky Městského úřadu v Táboře "O výši ročních sazeb za nájem nebytových prostor" ze dne 19. 6. 1991 podle sněmovního tisku 553

VIII. Návrh poslance Josefa Hejska na usnesení České národní rady, kterým se ukládá rozpočtovému a kontrolnímu výboru ČNR prověřit možnosti získání finančních prostředků a způsobu jejich vyplacení bývalým československým letcům a členům leteckého personálu - bojovníkům na západní frontě ve druhé světové válce

IX. Informace vlády České republiky o stavu přípravy a průběhu velké privatizace, vstupu zahraničního kapitálu do české ekonomiky a o dalším navrhovaném postupu v kupónové privatizaci

X. Kontrola plnění usnesení České národní rady č. 259 z 11. října 1991 k ekonomické reformě v lesním hospodářství

XI. Zpráva vlády České republiky o bezpečnostní situaci v České republice a informaci o plnění úkolů vyplývajících z usnesení České národní rady č. 187 ze dne 20. 6. 1991

XII. Zpráva vlády České republiky o stavu vězeňství a postpenitenciární péče v České republice podle sněmovního tisku 422

XIII. Informace vlády České republiky o koncepci místní správy v České republice podle sněmovního tisku 560

XIV. Informace vlády České republiky o předběžných výsledcích národního hospodářství za rok 1991 a jejich případném dopadu na rozpočet roku 1992

XV. Odvolání poslance Jiřího Nováka z funkce předsedy ústavně právního výboru České národní rady a z členství v tomto výboru na jeho žádost

XVI. Volba předsedy ústavně právního výboru České národní rady

XVII. Interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady na členy vlády České republiky

XVIII. Odvolání poslance Stanislava Bělehrádka z funkce člena předsednictva České národní rady na jeho žádost

XIX. Volba ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny

XX. Návrh poslance Petra Loma na usnesení České národní rady k současné situaci ve zdravotnictví v České republice

XXI. Stanovisko České národní rady k některým požadavkům pana Miloslava Marečka

XXII. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 20. prosince 1991 do 21. ledna 1992 podle sněmovního tisku 552

XXIII. Slib poslanců České národní rady

XXIV. Stanovení platu ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

XXV. Návrh na usnesení České národní rady k přípravě zahájení činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky

XXVI. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní radySouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP