16. - 17. prosince 1991

ČESKÁ NÁRODNÍ RADA

VI. volební období

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 28. schůzi České národní rady konané

16. - 17. prosince 1991

Schůzi zahájil místopředseda ČNR Jan Kalvoda.

Řeč poslance Josefa Vondráčka

Řeč poslance Jiřího Jiráska

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Antonína Procházky

Řeč poslance Heřmana Chromého

Řeč poslance Jana Květa

Řeč místopředsedy ČNR Jana Kalvody

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Schválen pořad schůze

POŘAD

I.Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení lhůty k projednání návrhů zákonů podle sněmovních tisků 521 až 525 a 536, 537

Řeč místopředsedy ČNR Jana Kalvody

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Oldřicha Váci

Řeč poslance Bedřicha Moldana

II.Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství ve znění zákona České národní rady č. 49/1982 Sb., a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. podle sněmovních tisků 478 a 531

Řeč ministra životního prostředí Ivana Dejmala

Řeč poslance Leopolda Zubka

Řeč poslance Vladimíra Komárka

Řeč poslance Leopolda Zubka

Řeč poslance Vladimíra Komárka

Řeč poslance Leopolda Zubka

Řeč poslance Vladimíra Komárka
Řeč poslance Leopolda Zubka

Řeč poslance Vladimíra Komárka

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy ČNR Jana Kalvody

III.Návrh skupiny poslanců České národní rady Jaromíra Stibice a dalších na vydání zákona České národní rady o Pozemkovém fondu České republiky a k vládnímu návrhu zákona České národní rady o Pozemkovém fondu České republiky podle sněmovních tisků 464, 496 a 534

Řeč poslance Jaromíra Stibice

Řeč ministra zemědělství Bohumila Kubáta

Řeč poslance Miloslava Šabaty

Řeč poslance Jiřího Duška

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč poslance Ladislava Krčmy

Řeč poslance Pavla Balcárka

Řeč poslance Václava Moskala

Řeč poslance Jaromíra Stibice

Řeč ministra zemědělství Bohumila Kubáta

Řeč poslance Miloslava Šabaty

Řeč ministra zemědělství Bohumila Kubáta

Řeč poslance Miloslava Šabaty

Řeč poslance Jiřího Duška
Řeč poslance Jana Květa

Řeč poslance Michala Sedláčka

Řeč poslance Miloslava Šabaty

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Jaromíra Stibice

Řeč ministra zemědělství Bohumila Kubáta

Řeč poslance Miloslava Šabaty

Řeč poslance Jiřího Duška

Řeč poslance Miloslava Šabaty

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč poslance Miloslava Šabaty

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Řeč poslance Miloslava Šabaty

Usnesení schváleno

IV.Návrh poslance Jiřího Payna na odvolání člena zahraničního výboru České národní rady

Řeč poslance Jiřího Payna

Usnesení schváleno

V.Návrh poslance Jiřího Payna na volbu člena zahraničního výboru České národní rady

Usnesení schválenoVI.Návrh na zrušení usnesení obecního zastupitelstva obce Borovničky, okres Trutnov podle sněmovního tisku 535

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Petra Kozánka

Usnesení schváleno

VII.Vládní návrh zákona České národní rady o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky podle sněmovních tisků 417 a 528

Řeč ministra vnitra Tomáše Sokola

Řeč poslance Lubomíra Nedbálka

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč ministra vnitra Tomáše Sokola

Usnesení schváleno

Řeč ministra vnitra Tomáše Sokola

Další část schůze řídil místopředseda ČNR Jiří Vlach.
VIII.Vládní návrh zákona České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení podle sněmovních tisků 465 a 530

Řeč ministra práce a sociálních věcí Milana Horálka

Řeč poslance Petra Loma

Řeč místopředsedy ČNR Jana Kalvody

Řeč ministra práce a sociálních věcí Milana Horálka

Usnesení schváleno

IX.Vládní návrh zákona České národní rady o živnostenském úřadu podle sněmovních tisků 479 a 532

Řeč místopředsedy vlády Antonína Baudyše

Řeč poslance Václava Stiebera

Řeč poslance Josefa Bezděka

Řeč poslankyně Zdenky Krejčové

Řeč poslance Jana Květa

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Pavla Balcárka

Řeč místopředsedy vlády Antonína Baudyše

Řeč poslance Václava Stiebera

Řeč poslance Jana Květa

Řeč poslance Václava Stiebera

Usnesení schválenoŘeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Doplnění pořadu schůze schváleno.

X.Žádost generálního prokurátora České a Slovenské Federativní Republiky o souhlas České národní rady s trestním stíháním soudců městského soudu Praha, týkajícího se dvou bývalých soudkyň

Řeč náměstka generálního prokurátora ČSFR Lubomíra Velety

Řeč poslance Vladimíra Kolmistra

Řeč poslankyně Evy Kantůrkové

Řeč poslance Jiřího Nováka

Řeč poslance Vladimíra Kolmistra

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

XI.Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady

Řeč poslance Františka Kačenky

Usnesení schválenoŘeč poslance Josefa Bezděka

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jana Květa

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jana Květa

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Ladislava Krčmy

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč poslance Antonína Procházky

Usnesení schváleno

Řeč poslance Tomáše Ratiborského

Usnesení schválenoŘeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslankyně Anny Váchalové

Usnesení schváleno

Řeč poslance Vladimíra Rozlivky

Usnesení schváleno

Řeč poslankyně Anny Váchalové

Usnesení schváleno

Řeč poslance Václava Moskala

Usnesení schváleno

Řeč poslance Martina Bursíka

Usnesení schváleno

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč poslance Františka NeradaDoplnění pořadu schůze schváleno.

XII.Interpelace poslanců České národní rady na členy vlády České republiky

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Usnesení schváleno

Řeč poslance Františka Nerada

Usnesení schváleno

Řeč poslankyně Daniely Kolářové

Závěrečné slovo místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha.

ČESKÁ NÁRODNÍ RADA

VI. volební období

28. schůze16. - 17. prosince 1991

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA O SCHŮZI

ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

I.Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty k projednání návrhů zákonů podle sněmovních tisků 521 až 525 a 536, 537

II.Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství ve znění zákona České národní rady č. 49/1982 Sb., a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. podle sněmovních tisků 478 a 531

III.Návrh skupiny poslanců České národní rady Jaromíra Stibice a dalších na vydání zákona České národní rady o Pozemkovém fondu České republiky a k vládnímu návrhu zákona České národní rady o Pozemkovém fondu České republiky podle sněmovních tisků 464, 496 a 534

IV.Návrh poslance Jiřího Payna na odvolání člena zahraničního výboru České národní radyV.Návrh poslance Jiřího Payna na volbu člena zahraničního výboru České národní rady

VI.Návrh na zrušení usnesení obecního zastupitelstva obce Borovničky, okres Trutnov podle sněmovního tisku 535

VII.Vládní návrh zákona České národní rady o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky podle sněmovních tisků 417 a 528

VIII.Vládní návrh zákona České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení podle sněmovních tisků 465 a 530

IX.Vládní návrh zákona České národní rady o živnostenském úřadu podle sněmovních tisků 479 a 532

X.Žádost generálního prokurátora České a Slovenské Federativní Republiky o souhlas České národní rady s trestním stíháním soudců městského soudu Praha, týkajícího se dvou bývalých soudkyň

XI.Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady

XII.Interpelace poslanců České národní rady na členy vlády České republikySouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP