Digitální knihovna | ČNR 1990 - 1992 - stenoprotokoly | 28. schůze

Česká národní rada
Stenozáznamy 1990 - 1992

Stenografický zápis 28. schůze, 16. prosince 1991

Následující část


(Jednání zahájeno ve 16.15 hodin)

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda
Poslanec Josef Vondráček
Poslanec Jiří Jirásek
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Antonín Procházka
Poslanec Heřman Chromý
Poslanec Jan Květ
Poslanec Antonín Hrazdíra


I. Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty k projednání návrhů zákonů podle sněmovních tisků 521 až 525 a 536, 537

Poslanec Jiří Payne
Poslanec Oldřich Váca
Poslanec Bedřich Moldan


II. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství ve znění zákona České národní rady č. 49/1982 Sb., a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. podle sněmovních tisků 478 a 531

Ministr životního prostředí ČR Ivan Dejmal
Poslanec Leopold Zubek
Poslanec Vladimír Komárek
Poslanec Leopold Zubek
Poslanec Vladimír Komárek
Místopředseda ČNR Jan Kalvoda
Poslanec Leopold Zubek
Poslanec Vladimír Komárek
Poslanec Leopold Zubek
Poslanec Vladimír Komárek


III. Návrh skupiny poslanců České národní rady Jaromíra Stibice a dalších na vydání zákona České národní rady o Pozemkovém fondu České republiky a k vládnímu návrhu zákona České národní rady o Pozemkovém fondu České republiky podle sněmovních tisků 464, 496 a 534

Poslanec Jaromír Stibic
Ministr zemědělství ČR Bohumil Kubát
Poslanec Miloslav Šabata
Poslanec Jiří Dušek
Poslanec František Kačenka
Poslanec Ladislav Krčma
Poslanec Pavel Balcárek
Poslanec Václav Moskal
Poslanec Jaromír Stibic
Ministr zemědělství Bohumil Kubát
Poslanec Miloslav Šabata
Ministr zemědělství Bohumil Kubát
Poslanec Miloslav Šabata
Poslanec Jiří Dušek
Poslanec Jan Květ
Poslanec Michal Sedláček
Poslanec Miloslav Šabata
Poslankyně Gerta Mazalová
Poslanec Jaromír Stibic
Ministr zemědělství Bohumil Kubát
Poslanec Miloslav Šabata
Místopředseda ČNR Jan Kalvoda
Poslanec Miloslav Šabata
Poslanec Jiří Dušek
Poslanec Miloslav Šabata
Poslanec František Kačenka
Poslanec Miloslav Šabata
Místopředseda ČNR Jiří Vlach
Místopředseda ČNR Jan Kalvoda
Poslanec Miloslav Šabata


IV. Návrh poslance Jiřího Payna na odvolání člena zahraničního výboru České národní rady

Poslanec Jiří Payne


V. Návrh poslance Jiřího Payna na volbu člena zahraničního výboru České národní rady

Místopředseda ČNR Jan Kalvoda


VI. Návrh na zrušení usnesení obecního zastupitelstva obce Borovničky, okres Trutnov podle sněmovního tisku 535

Poslanec Antonín Hrazdíra
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Petr Kozánek
Místopředseda ČNR Jan Kalvoda


VII. Vládní návrh zákona České národní rady o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky podle sněmovních tisků 417 a 528

Ministr vnitra ČR Tomáš Sokol
Poslanec Lubomír Nedbálek
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Ministr vnitra ČR Tomáš Sokol
Ministr vnitra Tomáš Sokol
Místopředseda ČNR Jan Kalvoda


Následující část


Přihlásit/registrovat se do ISP