Digitální knihovna | ČNR 1990 - 1992 - stenoprotokoly

Česká národní rada
1990 - 1992

Pořad 24. schůze

Zahájení schůze

I. Slib poslance České národní rady

Projednávání (6. listopadu 1991)

II. Návrh na zařazení poslance do výboru České národní rady

Projednávání (6. listopadu 1991)

III. Zpráva o činnosti vyšetřovací komise České národní rady pro otázky lustrací z období mezi 22. a 24. schůzí České národní rady

Projednávání (6. listopadu 1991)

IV. Návrh skupiny poslanců České národní rady Ivo Svobody a dalších na vydání ústavního zákona České národní rady, kterým se zřizuje Nejvyšší kontrolní úřad České republiky podle sněmovních tisků 362 a 406

Projednávání (6. listopadu 1991)

V. Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhů zákonů České národní rady podle sněmovních tisků 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462 a 463

Projednávání, část č. 1 (6. listopadu 1991)
Projednávání, část č. 2 (14. listopadu 1991)
Projednávání, část č. 3

VII. Vládní návrh zákona České národní rady o sociální potřebnosti podle sněmovních tisků 415 a 433

Projednávání, část č. 1 (6. listopadu 1991)
Projednávání, část č. 2

VIII. Vládní návrh zákona České národní rady o České televizi podle sněmovních tisků 420 a 434

Projednávání (6. listopadu 1991)

IX. Návrh rozpočtového a kontrolního výboru České národní rady na vydání usnesení České národní rady k problematice poplatků z televizních a rozhlasových přijímačů

Projednávání (6. listopadu 1991)

X. Návrh na zrušení obecně závazných vyhlášek zastupitelstva města České Budějovice a hlavního města Prahy podle sněmovních tisků 426 a 427

Projednávání (6. listopadu 1991)

XII. Návrh poslanců České národní rady Milana Hořínka a dalších na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb. o obcích a zákon České národní rady č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí podle sněmovních tisků 414 a 437

Projednávání, část č. 1 (6. listopadu 1991)
Projednávání, část č. 2 (7. listopadu 1991)

XIII. Zpráva vlády České republiky o vývoji finančního a rozpočtového hospodaření České republiky za 1. - 3. čtvrtletí 1991 podle sněmovního tisku 429

Projednávání, část č. 1 (7. listopadu 1991)
Projednávání, část č. 2 (8. listopadu 1991)

XIV. Návrh poslance Karla Štindla na usnesení České národní rady k Dubrovníku

Projednávání (8. listopadu 1991)

XV. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 7. října do 4. listopadu 1991

Projednávání (8. listopadu 1991)

XVI. Návrh poslankyně Hany Marvanové na usnesení České národní rady k hospodaření obcí

Projednávání (8. listopadu 1991)

XVII. Slib poslance České národní rady

Projednávání (14. listopadu 1991)

XVIII. Návrh na zařazení poslance do výboru České národní rady

Projednávání (14. listopadu 1991)

XIX. Stanovisko k vystoupení pana premiéra české vlády v televizi

Projednávání (14. listopadu 1991)

XX. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za období od 5. do 13. listopadu 1991

Projednávání, část č. 1 (14. listopadu 1991)
Projednávání, část č. 2 (21. listopadu 1991)

XXI. Zpráva vlády České republiky o postupu ekonomické reformy a hospodářské situaci v zemědělství podle sněmovních tisků 376 a 452

Projednávání (7. listopadu 1991)

XXII. Zpětvzetí vládního návrhu zákona České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 594/1990 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1991, ve znění zákona České národní rady č. 313/1991 Sb. podle sněmovních tisků 431 a 438

Projednávání (15. listopadu 1991)

XXIII. Návrh poslance Františka Nerada na jednání vlády České republiky o využití vojenských újezdů

Projednávání (15. listopadu 1991)

XXIV. Návrh na schválení statutu a jednacího řádu Dozorčí komise České národní rady pro kontrolu používání operativní techniky Policie České republiky

Projednávání (15. listopadu 1991)

XXV. Návrh poslance Oldřicha Kužílka na usnesení České národní rady k problému konfliktu zájmu

Projednávání (15. listopadu 1991)

XXVI. Interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady na členy vlády České republiky

Projednávání (15. listopadu 1991)

XXVII. Návrh poslance Josefa Hejska na usnesení České národní rady k zneužívání informací ve prospěch soukromého podnikání

Projednávání (15. listopadu 1991)

XXVIII. Návrh poslance Vladimíra Čecha na rezignaci z funkce člena vyšetřovací komise České národní rady pro otázky lustrací

Projednávání (15. listopadu 1991)

XXIX. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady

Projednávání (21. listopadu 1991)

XXX. Zrušení části usnesení České národní rady č. 283 ze 14. listopadu 1991

Projednávání (21. listopadu 1991)

XXXI. Odvolání poslankyně Jaroslavy Moserové z členství ve výboru České národní rady pro vědu, vzdělání a kulturu

Projednávání (21. listopadu 1991)Přihlásit/registrovat se do ISP