8. - 11. října 1991

23. schůze

8.-11. října 1991


Těsnopisná zpráva o schůzi

České národní rady

I. Slib poslance České národní rady

II. Změny ve výborech České národní rady

III. Návrh na schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 367/1991 Sb., kterým se mění zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti podle sněmovních tisků 360 a 392

IV. Návrh předsednictva České národní rady na zkrácené zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhů zákonů České národní rady podle sněmovních tisků 390, 396, 397, 398 a 399

V. Návrh ústavně právního výboru České národní rady na vydání zákona České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady podle sněmovních tisků 391 a 402

VI. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, a zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky ve znění zákona České národní rady č. 285/1991 Sb., podle sněmovních tisků 388 a 403

VII. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb., podle sněmovních tisků 357 a 404

VIII. Návrh poslanců České národní rady. Svobody a dalších na vydání ústavního zákona České národní rady, kterým se zřizuje Nejvyšší kontrolní úřad České republiky podle sněmovních tisků 362 a 406

IX. Vládní návrh zákona České národní rady o některých opatřeních v soudnictví o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky podle sněmovních tisků 384 a 407

X. Návrh na zrušení obecně závazných vyhlášek městských zastupitelstev podle sněmovních tisků 378 a 379

XI. Návrh na volbu předsedy výboru České národní rady pro vědu, vzdělání a kulturu

XII. Návrh výboru petičního, pro právní ochranu a bezpečnost České národní rady na usnesení České národní rady ke zřízení kontrolního orgánu České národní rady pro operativní techniku Policie České republiky

XIII. Návrh poslanců J. Payna a H. Marvanové na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích a zákon č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze podle sněmovních tisků 393 a 408

XIV. Návrh poslance J. Ježka na usnesení České národní rady, kterým se ukládá vládě České republiky, aby ještě na 23. schůzi České národní rady podala informaci o koncepci místní správy v České republice včetně harmonogramu

XV. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 11. září do 7. října 1991 podle sněmovního tisku 395

XVI. Návrh poslance Miroslava Wolfa na předložení zprávy o ekonomické reformě v lesním hospodářství

XVII. Otázky a podněty poslanců České národní rady na členy vlády České republiky

XVIII. Interpelace poslanců České národní rady na členy vlády České republiky

XIX. Odpovědi členů vlády České republiky, otázky a podněty poslanců České národní rady

XX. Informace vlády České republiky o koncepci místní správy v České republice

XXI. Návrh poslance J. Kelnara na změnu usnesení České národní rady č. 156 ze dne 14. května 1991 k obsahu práce vyšetřovací komise České národní rady pro otázky lustrací

XXII. Kontrola usnesení České národní rady č. 187 z 20. schůze České národní rady ke zprávě ministerstva vnitra České republiky o bezpečnostní situaci v České republice

XXIII. Návrh stanoviska České národní rady na podporu vlády České republiky ke zlepšení bezpečnostní situace v České republice

XXIV. Návrh poslanců klubu ODS na odvolání poslance z výboru České národní rady

XXV. Návrh poslance J. Kalfuse na zpracování kontrolního systému zajišťujícího kontrolu velké privatizace od samého počátkuSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP