8. - 11. října 1991

ČESKÁ NÁRODNÍ RADA

VI. volební období

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 23. schůzi České národní rady konané

8. - 11. října 1991

Schůzi zahájila předsedkyně ČNR Dagmar Burešová.

Řeč poslance Miroslava Wolfa

Řeč poslance Tomáše Ratiborského

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Andreje Gjuriče

Řeč poslance Petra Krause

Řeč ministra vnitra Tomáše Sokola

Řeč poslance Tomáše Ratiborského

Řeč ministra vnitra Tomáše Sokola

Řeč poslance Tomáše Ratiborského

Řeč poslance Petra Krause

Řeč poslance Jiřího Payna

Schválen pořad schůze

POŘAD:

I.Slib poslance České národní rady

Řeč poslankyně Daniely Kolářové


II.Změny ve výborech České národní rady

Usnesení schváleno


III.Návrh na schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 367/1991 Sb., kterým se mění zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti podle sněmovních tisků 360 a 392

Usnesení schváleno

IV.Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhů zákonů České národní rady podle sněmovních tisků 390, 396, 397, 398 a 399

Usnesení schváleno


V.Návrh ústavně právního výboru České národní rady na vydání zákona České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady podle sněmovních tisků 391 a 402

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Rudolfa Duška

Řeč poslance Miloslava Výborného

Další část schůze řídil místopředseda ČNR Zdeněk Malík.

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslankyně Ivany Janů

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Rudolfa Duška
Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Rudolfa Duška

Řeč poslance Marka Bendy

Usnesení schváleno


VI.Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, a zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 285/1991 Sb. podle sněmovních tisků 388 a 403

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Tomáše Ježka

Řeč poslance Miroslava Havlíčka

Řeč poslankyně Daniely Kolářové

Řeč poslance Tomáše Sojky

Řeč poslance Julia Jančáryho

Řeč poslankyně Zdenky Krejčové

Řeč poslance Jana Květa

Řeč poslankyně Daniely Kolářové

Řeč poslance Miroslava Havlíčka
Řeč poslance Pavla Balcárka

Řeč místopředsedy vlády Jana Stráského

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Tomáše Ježka

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Tomáše Ježka

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Tomáše Ježka

Řeč poslance Leonarda Danneberga

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Tomáše Ježka

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Leonarda Danneberga

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Tomáše Ježka

Řeč poslance Miroslava Havlíčka

Řeč poslance Julia Jančáryho

Řeč poslance Miroslava Havlíčka

Řeč poslance Karla Ledvinky

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Tomáše Ježka

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Tomáše Ježka

Řeč poslance Julia Jančáryho

Řeč poslance Miroslava Havlíčka

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno.


VII.Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb. podle sněmovních tisků 357 a 404

Řeč ministra zemědělství Bohumila Kubáta

Řeč poslance Jiřího Duška

Řeč poslance Pavla Balcárka

Řeč poslance Jiřího Duška

Řeč ministra zemědělství Bohumila Kubáta

Řeč poslance Jiřího Duška

Řeč poslance Václava Stiebera

Řeč poslance Rudolfa Duška

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Jiřího Duška

Řeč poslankyně Jaroslavy Moserové

Usnesení schváleno

Řeč ministra zemědělství Bohumila Kubáta


VIII.Návrh poslanců České národní rady I. Svobody a dalších na vydání ústavního zákona České národní rady, kterým se zřizuje Nejvyšší kontrolní úřad České republiky podle sněmovních tisků 362 a 406

Řeč poslance Ivo Svobody

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno.


IX.Vládní návrh zákona České národní rady o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky podle sněmovních tisků 384 a 407

Řeč ministra spravedlnosti Leona Richtera

Řeč poslance Jiřího Nováka

Řeč poslance Miroslava Čapka

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslankyně Milady Vorlové

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč ministra spravedlnosti Leona Richtera

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Jiřího Nováka

Usnesení schváleno
Řeč poslankyně Jaroslavy Moserové


X.Návrh na zrušení obecně závazných vyhlášek městských zastupitelstev podle sněmovních tisků 378 a 379

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Řeč poslance Milana Hořínka

Řeč poslance Julia Jančáryho

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Řeč poslance Zdeňka Bárty

Řeč poslance Milana Hořínka

Řeč poslance Václava Čundrleho

Řeč poslankyně Daniely Kolářové

Řeč místopředsedy ČNR Jana Kalvody

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč místopředsedy ČNR Jana Kasala

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Usnesení schváleno

Řeč poslance Zdeňka Bárty

Řeč poslance Julia Jančáryho

Řeč poslance Milana Hořínka

Řeč poslance Oldřicha Váci

Řeč poslance Karla Fonioka

Řeč poslance Petra Loma

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Řeč poslance Zdeňka Bárty

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Usnesení schváleno

Další část schůze řídil místopředseda ČNR Jiří Vlach.


XI.Návrh na volbu předsedy výboru České národní rady pro vědu, vzdělání a kulturu

Řeč poslankyně Jaroslavy Moserové

Řeč poslance Jiřího Karase

Řeč poslance Ivo Přikryla

Řeč poslance Josefa Effenbergera

Řeč poslance Vladimíra Rozlivky

Řeč poslankyně Marie Stiborové
Řeč poslance Alexandra Karycha

Řeč poslankyně Marie Stiborové

Řeč poslankyně Jany Ryšlinkové

Řeč poslance Vladimíra Rozlivky

Řeč poslankyně Marie Stiborové

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno.


XII.Návrh výboru petičního, pro právní ochranu a bezpečnost České národní rady na usnesení České národní rady ke zřízení kontrolního orgánu České národní rady pro operativní techniku Policie České republiky

Řeč poslance Lubomíra Nedbálka

Řeč poslance Stanislava Voláka

Řeč poslance Lubomíra Nedbálka

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jiřího Karase

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno.
Řeč poslance Karla Ledvinky


Pokračování v projednávání bodu

VI.Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, a zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona ČNR č. 285/1991 Sb. podle sněmovních tisků 388 a 403

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Tomáše Ježka

Řeč poslance Jiřího Kalfuse

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Julia Jančáryho

Řeč poslankyně Milady Vorlové

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Miroslava Havlíčka

Řeč poslance Karla Ledvinky

Řeč poslance Julia Jančáryho

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Miroslava Havlíčka

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Miroslava Havlíčka
Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Miroslava Havlíčka

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Tomáše Ježka

Řeč poslance Miroslava Havlíčka

Usnesení schváleno

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Tomáše Ježka


XIII.Návrh poslanců Jiřího Payna a Hany Marvanové na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb. o obcích a zákon č. 418/1990 Sb. o hlavním městě Praze podle sněmovních tisků 393 a 408

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslankyně Milady Vorlové

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslankyně Milady Vorlové

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslankyně Milady Vorlové

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslance Antonína Hrazdíry
Řeč poslance Petra Kozánka

Řeč poslance Jána Kadlece

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslankyně Zdenky Krejčové

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Milana Hořínka

Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč poslance Jiřího Frkala

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Karla Fonioka

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno.


Pokračování v projednávání bodu

XI.Návrh na volbu předsedy výboru České národní rady pro vědu, vzdělání a kulturu

Řeč poslankyně Marie Stiborové

Usnesení schváleno
Pokračování v projednávání bodu

XII.Návrh výboru petičního, pro právní ochranu a bezpečnost České národní rady na usnesení České národní rady ke zřízení kontrolního orgánu České národní rady pro operativní techniku Policie České republiky

Řeč poslankyně Marie Stiborové

Usnesení schváleno

Řeč poslance Pavla Popoviče


Pokračování v projednávání bodu

XIII.Návrh poslanců J. Payna a H. Marvanové na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb. o obcích a zákon č. 418/1990 Sb. o hlavním městě Praze podle sněmovních tisků 393 a 408

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Karla Kříže

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Josefa Ježka
Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč místopředsedy ČNR Jana Kalvody

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Josefa Ježka

Usnesení schváleno

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslance Jaroslava Ortmana
Doplnění pořadu schůze schváleno.

XIV.Návrh poslance J. Ježka na usnesení ČNR, kterým se ukládá vládě České republiky, aby ještě na 23. schůzi ČNR podala informaci o koncepci místní správy v České republice včetně harmonogramu

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Josefa Ježka

Usnesení schváleno


XV.Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 11. září do 7. října 1991 podle sněmovního tisku 395

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Další část schůze řídil místopředseda ČNR Jan Kalvoda.
Řeč poslance Andreje Gjuriče

Řeč poslance Karla Holomka

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Oldřicha Váci

Řeč poslance Petra Loma

Řeč poslance Heřmana Chromého

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Richarda Hájka

Řeč místopředsedy ČNR Jana Kalvody

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Oldřicha Váci

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Václava Šplíchala

Řeč poslance Petra Pospíšila

Řeč poslance Oldřicha Váci

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč místopředsedy ČNR Jana Kalvody

Řeč předsedkyně ČNR Dagmar Burešová

Řeč poslance Richarda Hájka

Řeč poslance Andreje Gjuriče

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno.

Řeč poslance Richarda Hájka

Další část schůze řídil místopředseda ČNR Jan Kasal.


XVI.Návrh poslance Miroslava Wolfa na předložení zprávy o ekonomické reformě v lesním hospodářství

Řeč poslance Miroslava Wolfa

Řeč ministra zemědělství Bohumila Kubáta

Řeč poslance Františka Nerada

Řeč poslance Františka Matějky

Řeč poslance Pavla Balcárka

Řeč poslance Petra Krause

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč ministra životního prostředí Ivana Dejmala

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Petra Krause

Řeč poslance Jana Květa

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč ministra zemědělství Bohumila Kubáta

Řeč poslance Josefa Effenbergera

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Miroslava Wolfa

Řeč poslance Stanislava Klimeše
Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno


Pokračování v projednávání bodu

VIII.Návrh poslanců České národní rady I. Svobody a dalších na vydání ústavního zákona České národní rady, kterým se zřizuje Nejvyšší kontrolní úřad České republiky podle sněmovních tisků 362 a 406

Řeč poslance Ivo Svobody

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Antonína Chutného

Řeč poslance Josefa Bezděka

Řeč poslance Karla Štindla

Řeč poslance Josefa Bezděka

Řeč poslance Ivo Svobody

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč místopředsedy ČNR Jana Kalvody

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno.

XVII.Otázky a podněty poslanců České národní rady na členy vlády České republiky

Řeč poslance Antonína Chutného

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč ministra spravedlnosti Leona Richtera

Řeč poslankyně Daniely Kolářové

Řeč ministra kultury Milana Uhdeho

Řeč ministra zemědělství Bohumila Kubáta

Řeč poslance Josefa Šimečka

Řeč ministra spravedlnosti Leona Richtera

Řeč poslance Waltera Piverky

Řeč poslance Karla Kříže

Řeč poslance Miroslava Čapka

Řeč ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj Karla Dyby

Řeč poslankyně Hedy Čechové

Řeč ministra zemědělství Bohumila Kubáta

Řeč poslance Zdeňka Smělíka

Řeč poslance Karla Štindla

Řeč ministra kultury Milana Uhdeho

Řeč poslance Stanislava Zajíčka

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Vopěnky

Řeč poslance Jana Květa

Řeč ministra životního prostředí Ivana Dejmala

Řeč poslankyně Milady Vorlové

Řeč ministra životního prostředí Ivana Dejmala

Řeč poslance Václava Žáka
Řeč poslance Vojtěcha Dohnala

Řeč ministra státní kontroly Igora Němce

Řeč ministra zdravotnictví Martina Bojara

Řeč ministra zemědělství Bohumila Kubáta

Řeč poslance Petra Pospíšila

Řeč poslance Jiřího Payna

Další část schůze řídila předsedkyně ČNR Dagmar Burešová.

Řeč poslance Ladislava Bodyho

Řeč předsedy vlády Petra Pitharta

Řeč poslance Martina Syky

Řeč ministra práce a sociálních věcí Milana Horálka

Řeč ministra zdravotnictví Martina Bojara

Řeč poslance Andreje Gjuriče

Řeč ministra práce a sociálních věcí Milana Horálka

Řeč poslance Lubomíra Nedbálka

Řeč poslance Pavla Balcárka

Řeč poslance Františka Nerada

Řeč poslance Vojtěcha Dohnala

Řeč poslance Tomáše Sojky

Řeč poslance Andreje Gjuriče

Řeč předsedy vlády Petra Pitharta

Řeč ministra státní kontroly Igora Němce

Řeč ministra spravedlnosti Leona Richtera
Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč ministra státní kontroly Igora Němce

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč ministra státní kontroly Igora Němce

Řeč ministra spravedlnosti Leona Richtera

Řeč poslance Karla Ledvinky

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslance Jiřího Payna

Usnesení schváleno

Řeč poslance Vladimíra Kolmistra

Řeč ministra státní kontroly Igora Němce

Řeč poslance Petra Krause

Řeč ministra financí Karla Špačka


XVIII.Interpelace poslanců České národní rady na členy vlády České republiky

Řeč poslance Jaroslava Korába

Řeč ministra financí Karla Špačka

Řeč poslance Jaroslava Korába
Řeč ministra zdravotnictví Martina Bojara

Řeč poslance Jaroslava Korába

Řeč ministra zdravotnictví Martina Bojara

Řeč poslance Jaroslava Korába

Řeč poslance Alexandra Karycha

Řeč místopředsedy vlády Milana Lukeše

Řeč poslance Jaroslava Korába

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Jaroslava Korába

Řeč poslankyně Anny Váchalové

Řeč místopředsedy ČNR Jana Kasala

Řeč poslance Václava Moskala

Řeč poslance Kamila Procházky

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč ministra vnitra Tomáše Sokola

Řeč poslance Jiřího Payna

Usnesení schváleno

Řeč poslance Josefa Janečka

Usnesení schváleno

Řeč poslance Pavla Klenera

Řeč ministra vnitra Tomáše Sokola

Usnesení schváleno

Řeč poslance Vojtěcha Dohnala

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Julia Jančáryho

Řeč poslance Andreje Gjuriče

Doplnění pořadu schváleno

Řeč poslance Jiřího Kalfuse

Řeč poslance Stanislava Klimeše

Doplnění pořadu schůze schváleno

Řeč poslance Jaroslava Kelnara

Doplnění pořadu schůze schváleno
Řeč poslance Miroslava Čapka

Řeč ministra spravedlnosti Leona Richtera

Řeč poslance Karla Štindla

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Miroslava Čapka

Řeč poslance Václava Žáka


XIX.Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady

Řeč poslance Julia Jančáryho

Usnesení schváleno

Řeč ministra zemědělství Bohumila Kubáta

Řeč poslance Jiřího Duška

Řeč poslance Tomáše Sojky

Řeč poslance Karla Ledvinky

Řeč poslance Jaromíra Stibice

Řeč poslance Josefa Hájka

Další část schůze řídil místopředseda ČNR Jiří Vlach.

Řeč poslance Luďka Fendrych

Řeč poslance Vojtěcha Dohnala

Usnesení schváleno

Řeč poslance Eduarda Vacka

Usnesení schváleno

Řeč poslance Josefa Ježka

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jiřího Hájka

Řeč ministra zemědělství Bohumila Kubáta

Řeč poslance Jiřího Hájka

Usnesení schváleno
Řeč poslance Zdeňka Gužiho

Usnesení schváleno

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč ministra vnitra Tomáše Sokola

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslankyně Jany Ryšlinkové

Řeč poslance Pavla Balcárka

Usnesení schváleno

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno
Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč poslance Zdeňka Smělíka

Řeč poslance Josefa Bezděka

Usnesení schváleno

Řeč poslance Zdeňka Gužiho

Řeč poslance Ladislava Bodyho

Řeč poslance Karla Holomka

Řeč předsedy vlády Petra Pitharta

Řeč poslance Karla Holomka

Řeč poslance Zdeňka Gužiho

Usnesení schváleno

Řeč poslance Antonína Procházky


XX.Informace vlády České republiky o koncepci místní správy v České republice

Řeč předsedy vlády Petra Pitharta

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Aloise Válka

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Josefa Bezděka

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslance Václava Žáka

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslance Karla Fonioka

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Vojtěcha Dohnala

Řeč poslance Karla Štindla

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Josefa Ježka

Usnesení schváleno

Další část schůze řídil místopředseda ČNR Jan Kalvoda.

Řeč místopředsedy ČNR Jana Kasala


Pokračování v projednávání bodu

XVI.Návrh poslance Miroslava Wolfa na předložení zprávy o ekonomické reformě v lesním hospodářství

Řeč poslance Jiřího Duška

Řeč poslance Jana Květa

Řeč poslance Josefa Meiera

Řeč ministra zemědělství Bohumila Kubáta

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Pavla Balcárka

Řeč ministra zemědělství Bohumila Kubáta

Řeč poslance Miroslava Wolfa

Řeč poslance Jiřího Duška

Řeč poslance Miroslava Wolfa

Řeč poslance Františka Matějky

Řeč poslance Miroslava Wolfa

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Miroslava Wolfa
Řeč poslance Františka Nerada

Řeč poslance Miroslava Wolfa

Řeč poslance Jiřího Duška

Řeč poslance Františka Nerada

Řeč poslance Miroslava Wolfa

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Miroslava Wolfa

Řeč ministra zemědělství Bohumila Kubáta

Řeč poslance Františka Nerada

Usnesení schváleno

Závěrečná řeč ministra zemědělství Bohumila Kubáta


XXI.Návrh poslance Jaroslava Kelnara na změnu usnesení České národní rady č. 156 ze dne 14. května 1991 k obsahu práce vyšetřovací komise České národní rady pro otázky lustrací

Řeč poslance Jaroslava Kelnara

Řeč poslance Jiřího Nováka

Řeč poslance Josefa Hejska
Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Řeč poslance Miroslava Wolfa


Pokračování v projednávání bodu

VIII.Návrh poslanců České národní rady I. Svobody a dalších na vydání ústavního zákona České národní rady, kterým se zřizuje Nejvyšší kontrolní úřad České republiky podle sněmovních tisků 362 a 406

Řeč poslance Antonína Chutného

Řeč poslance Václava Žáka

Řeč poslance Ivo Svobody

Usnesení schváleno
XXII.Kontrola usnesení České národní rady č. 187 z 20. schůze České národní rady ke zprávě ministra vnitra České republiky o bezpečnostní situaci v České republice

Řeč poslance Tomáše Ratiborského

Řeč poslance Lubomíra Nedbálka

Řeč poslance Tomáše Ratiborského

Řeč ministra vnitra Tomáše Sokola

Řeč poslance Lubomíra Nedbálka

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Usnesení schváleno


XXIII.Návrh stanoviska České národní rady na podporu vlády České republiky ke zlepšení bezpečnostní situace v České republice

Řeč poslance Jiřího Müllera

Usnesení schváleno

Řeč poslance Petra Koháčka
Doplnění pořadu schůze schváleno.


XXIV.Návrh poslanců klubu ODS na odvolání poslance z výboru České národní rady

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč poslance Antonína Andrleho

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Antonína Andrleho

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Petra Koháčka

Usnesení schváleno


XXV.Návrh poslance J. Kalfuse na zpracování kontrolního systému zajišťujícího kontrolu velké privatizace od samého počátku

Řeč poslance Jiřího Kalfuse

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Františka Nerada
Řeč poslance Václava Stiebera

Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč poslance Stanislava Zajíčka

Řeč poslance Karla Ledvinky

Řeč poslankyně Jany Ryšlinkové

Řeč poslance Alexandra Karycha

Řeč poslance Františka Nerada

Řeč ministra státní kontroly Igora Němce

Řeč poslance Jiřího Rašky

Řeč ministra státní kontroly Igora Němce

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Andreje Gjuriče

Řeč poslance Tomáše Sojky

Řeč ministra státní kontroly Igora Němce

Řeč poslance Václava Žáka

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Usnesení schváleno

Další část schůze řídil místopředseda ČNR Jan Kasal.

Řeč poslance Miloslava Výborného


Pokračování v projednávání bodu

XXI.Návrh poslance J. Kelnara na změnu usnesení České národní rady č. 156 ze dne 14. května 1991 k obsahu práce vyšetřovací komise České národní rady pro otázky lustrací

Řeč poslance Jiřího Nováka

Řeč poslance Jaroslava Kelnara

Řeč poslankyně Daniely Kolářové

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Josefa Hejska

Řeč poslance Stanislava Zajíčka

Řeč poslance Pavla Havloviče

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Jaroslava Kelnara

Řeč poslankyně Zdenky Krejčové

Řeč poslance Jaroslava Kelnara

Řeč poslankyně Jany Ryšlinkové

Řeč poslance Josefa Hejska

Řeč poslance Vladimíra Fröhlicha

Řeč poslance Lubomíra Nedbálka

Řeč poslance Vladimíra Fröhlicha

Řeč poslance Jaroslava Kelnara

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslance Jiřího Nováka

Řeč poslance Josefa Hejska

Řeč poslance Petra Pospíšila
Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Vojtěcha Dohnala

Řeč poslance Petra Pospíšila

Řeč poslance Vladimíra Kolmistra

Řeč poslance Vladimíra Fröhlicha

Řeč poslance Karla Štindla

Řeč poslance Josefa Hejska

Řeč poslance Karla Kříže

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jaroslava Kelnara

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno


Pokračování v projednávání bodu

XV.Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 11. září do 7. října 1991 podle sněmovního tisku 395

Řeč poslance Karla Štindla

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Karla Štindla

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč poslance Karla Štindla
Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Pavla Tollnera

Řeč poslance Karla Štindla

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XXI.Návrh poslance J. Kelnara na změnu usnesení České národní rady č. 156 ze dne 14. května 1991 k obsahu práce vyšetřovací komise České národní rady pro otázky lustrací

Řeč poslance Jiřího Karase

Usnesení schváleno

Závěrečné slovo místopředseda ČNR Jan Kasal.


ČESKÁ NÁRODNÍ RADA

VI. volební období

23. schůze8. - 11. října 1991

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA O SCHŮZI

ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

I.Slib poslance České národní rady

II.Změny ve výborech České národní rady

III.Návrh na schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 367/1991 Sb., kterým se mění zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti podle sněmovních tisků 360 a 392

IV.Návrh předsednictva České národní rady na zkrácené zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhů zákonů České národní rady podle sněmovních tisků 390, 396, 397, 398 a 399

V.Návrh ústavně právního výboru České národní rady na vydání zákona České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady podle sněmovních tisků 391 a 402

VI.Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, a zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky ve znění zákona České národní rady č. 285/1991 Sb., podle sněmovních tisků 388 a 403

VII.Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb., podle sněmovních tisků 357 a 404

VIII.Návrh poslanců České národní rady I. Svobody a dalších na vydání ústavního zákona České národní rady, kterým se zřizuje Nejvyšší kontrolní úřad České republiky podle sněmovních tisků 362 a 406

IX.Vládní návrh zákona České národní rady o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky podle sněmovních tisků 384 a 407

X.Návrh na zrušení obecně závazných vyhlášet městských zastupitelstev podle sněmovních tisků 378 a 379

XI.Návrh na volbu předsedy výboru České národní rady pro vědu, vzdělání a kulturu

XII.Návrh výboru petičního, pro právní ochranu a bezpečnost České národní rady na usnesení České národní rady ke zřízení kontrolního orgánu České národní rady pro operativní techniku Policie České republiky

XIII.Návrh poslanců J. Payna a H. Marvanové na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích a zákon č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze podle sněmovních tisků 393 a 408

XIV.Návrh poslance J. Ježka na usnesení České národní rady, kterým se ukládá vládě České republiky, aby ještě na 23. schůzi České národní rady podala informaci o koncepci místní správy v České republice včetně harmonogramu

XV.Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 11. září do 7. října 1991 podle sněmovního tisku 395

XVI.Návrh poslance Miroslava Wolfa na předložení zprávy o ekonomické reformě v lesním hospodářství

XVII.Otázky a podněty poslanců České národní rady na členy vlády České republiky

XVIII.Interpelace poslanců České národní rady na členy vlády České republiky

XIX.Odpovědi členů vlády České republiky, otázky a podněty poslanců České národní rady

XX.Informace vlády České republiky o koncepci místní správy v České republice

XXI.Návrh poslance J. Kelnara na změnu usnesení České národní rady č. 156 ze dne 14. května 1991 k obsahu práce vyšetřovací komise České národní rady pro otázky lustrací

XXII.Kontrola usnesení České národní rady č. 187 z 20. schůze České národní rady ke zprávě ministerstva vnitra České republiky o bezpečnostní situaci v České republice

XXIII.Návrh stanoviska České národní rady na podporu vlády České republiky ke zlepšení bezpečnostní situace v České republice

XXIV.Návrh poslanců klubu ODS na odvolání poslance z výboru České národní rady

XXV.Návrh poslance J. Kalfuse na zpracování kontrolního systému zajišťujícího kontrolu velké privatizace od samého počátku


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP