10. - 19. září 1991

22. schůze

10., 13. září, 19. září 1991


Těsnopisná zpráva o schůzi

České národní rady

I. Informace místopředsedkyně Vládního výboru pro mezinárodní vztahy České republiky V. Hradské o návštěvě naší delegace v Chorvatské republice mezi českými krajany

II. Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednávání návrhů zákonů České národní rady podle sněmovních tisků 363, 364, 372, 373, 374 a 375

III.Vládní návrh zákona České národní rady o státní správě ochrany ovzduší podle sněmovních tisků 272 a 367

IV.Vládní návrh zákona České národní rady o Státním fondu tvorby a ochrany životního prostředí České republiky podle sněmovních tisků 303 a 368

V. Vládní návrh zákona České národní rady o předškolních zařízeních a školských zařízeních podle sněmovních tisků 319 a 366

VI.Návrh poslanců České národní rady Rudolfa Němečka a dalších na vydání zákona České národní rady o Komoře veterinárních lékařů České republiky podle sněmovních tisků 339 a 377

VII. Vládní návrh zákona České národní rady o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů podle sněmovních tisků 351 a 369

VIII. Vládní návrh státní bytové politiky České republiky podle sněmovních tisků 316 a 370

IX.Zpráva generálního prokurátora České republiky o stavu prokuratury v České republice podle sněmovních tisků 354 a 371

X. Návrh Klubu ODS na usnesení České národní rady podle sněmovního tisku 365

XI. Situace v Jugoslávii na základě svědectví delegace poslanců České národní rady a Vládního výboru pro mezinárodní vztahy České republiky o návštěvě v Chorvatsku a na základě svědectví poslanců chorvatského parlamentu

XII. Interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady na členy vlády České republiky

XIII. Návrh na zrušení obecně závazných vyhlášek městských zastupitelstev podle sněmovních tisků 378 a 379

XIV. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady

XV. Zpráva vyšetřovací komise České národní rady pro otázky lustrací

XVI. Návrh poslance Antonína Procházky na změnu názvu výboru České národní rady

XVII. Návrh poslance Zdeňka Gužiho na změny ve výborech České národní rady

XVIII.Návrh poslance Jiřího Payna na změnu v zahraničním výboru České národní rady

XIX. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 9. července do 10. září 1991 podle sněmovního tisku 359 a jeho dodatku

PRAHA 1991


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP