10. - 19. září 1991

ČESKÁ NÁRODNÍ RADA

VI. volební období

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 22. schůzi České národní rady konané

10. - 13. září a 19. září 1991

Schůzi zahájila předsedkyně ČNR D. Burešová.

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Pavla Tollnera

Řeč poslance Antonína Procházky

Řeč poslance Zdeňka Gužiho

Řeč poslance Pavla Balcárka

Řeč poslance Oldřicha Váci

Řeč poslance Josefa Pavely

Řeč poslance Jiřího Payna

Usnesení schváleno

Řeč poslance Pavla Tollnera

Řeč poslance Antonína Procházky

Řeč poslance Oldřicha Váci
Řeč poslance Jiřího Payna

Schválen pořad schůze


POŘAD:

I.Informace místopředsedkyně Vládního výboru pro mezinárodní vztahy České republiky V. Hradské o návštěvě naší delegace v Chorvatské republice mezi českými krajany

Řeč místopředsedkyně Vládního výboru pro mezinárodní vztahy Viktorie Hradské

Řeč poslance Petra Loma

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Václava Šplíchala

Řeč poslance Andreje Gjuriče

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Vopěnky

Řeč místopředsedkyně Vládního výboru pro mezinárodní vztahy Viktorie Hradské

Řeč poslankyně Heleny Němcové

Řeč poslance Petra Loma

Řeč poslance Jiřího Payna

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno
II.Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednávání návrhů zákonů České národní rady podle sněmovních tisků 363, 364, 372, 373, 374 a 375

Usnesení schváleno

III.Vládní návrh zákona České národní rady o státní správě ochrany ovzduší podle sněmovních tisků 272 a 367

Řeč ministra životního prostředí Ivana Dejmala

Řeč poslance Petra Krause

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Ladislava Krčmy

Řeč poslance Tomáše Ratiborského

Řeč poslance Petra Krause

Řeč poslance Ladislava Krčmy

Řeč ministra životního prostředí Ivana Dejmala

Řeč poslance Petra Krause

Usnesení schváleno

Řeč poslance Petra Krause

Řeč ministra životního prostředí Ivana Dejmala


IV.Vládní návrh zákona České národní rady o Státním fondu tvorby a ochrany životního prostředí České republiky podle sněmovních tisků 303 a 368

Řeč ministra životního prostředí Ivana Dejmala

Řeč poslance Leopolda Zubka

Řeč poslance Jaromíra Stibice

Řeč poslance Julia Jančáryho

Řeč poslance Vladimíra Komárka

Řeč poslance Václava Moskala

Řeč poslance Martina Bursíka

Řeč poslance Stanislava Klimeše

Řeč poslance Jana Květa

Řeč poslance Jana Petra

Řeč ministra životního prostředí Ivana Dejmala

Řeč poslance Leopolda Zubka

Řeč poslance Jaromíra Stibice

Řeč poslance Leopolda Zubka

Usnesení schváleno


Řeč poslance Leopolda Zubka

Řeč ministra životního prostředí Ivana Dejmala

Další část schůze řídil místopředseda ČNR Jan Kalvoda.


V.Vládní návrh zákona ČNR o předškolních zařízeních a školských zařízeních podle sněmovních tisků 319 a 366

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Vopěnky

Řeč poslance Josefa Vondráčka

Řeč poslance Vojtěcha Dohnala

Řeč poslankyně Jany Ryšlinkové

Řeč poslance Pavla Balcárka

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Vopěnky

Řeč poslance Josefa Vondráčka

Řeč poslankyně Jany Ryšlinkové

Řeč poslance Josefa Vondráčka

Řeč poslankyně Jany Ryšlinkové

Řeč poslance Josefa Vondráčka

Řeč poslankyně Jany Ryšlinkové
Řeč poslance Josefa Vondráčka

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Josefa Vondráčka

Řeč poslankyně Jany Ryšlinkové

Řeč poslance Josefa Vondráčka

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Josefa Vondráčka

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Josefa Vondráčka

Usnesení schváleno

Řeč poslance Josefa Vondráčka

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Vopěnky


VI.Návrh poslanců České národní rady Rudolfa Němečka a dalších na vydání zákona České národní rady o Komoře veterinárních lékařů České republiky podle sněmovních tisků 339 a 377

Řeč poslance Rudolfa Němečka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Miloslava Šabaty
Řeč poslance Pavla Popoviče

Řeč poslance Miloslava Šabaty

Řeč poslance Stanislava Klimeše

Řeč poslance Pavla Balcárka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno


VII.Vládní návrh zákona České národní rady o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů podle sněmovních tisků 351 a 369

Řeč ministra spravedlnosti Leona Richtera

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslankyně Ivany Janů

Řeč poslance Petra Kozánka

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Petra Kozánka

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Jana Růžičky

Řeč poslance Karla Ledvinky

Řeč ministra spravedlnosti Leona Richtera

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Petra Kozánka

Řeč poslance Marka Bendy
Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč ministra spravedlnosti Leona Richtera

Řeč poslance Marka Bendy

Usnesení schváleno

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč ministra spravedlnosti Leona Richtera

Další část schůze řídil místopředseda ČNR Jan Kasal.


VIII.Vládní návrh státní bytové politiky České republiky podle sněmovních tisků 326 a 370

Řeč ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj Karla Dyby

Řeč poslance Stanislava Klimeše

Řeč poslankyně Daniely Kolářové

Řeč poslance Stanislava Klimeše

Řeč poslance Jiřího Frkala
Řeč místopředsedy ČNR Jana Kalvody

Řeč ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj Karla Dyby

Řeč poslance Antonína Procházky

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Lubomíra Nedbálka

Řeč poslance Zdeňka Kotrlého

Řeč poslance Julia Jančáryho

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Josefa Kubiše

Řeč poslance Jana Sapáka

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Jana Květa

Řeč poslance Pavla Balcárka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Stanislava Zajíčka

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Stanislava Klimeše

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Stanislava Klimeše

Řeč ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj Karla Dyby

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Pokračování v projednávání bodu

VI.Návrh poslanců České národní rady Rudolfa Němečka a dalších na vydání zákona České národní rady o Komoře veterinárních lékařů České republiky podle sněmovních tisků 339 a 377

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Alexandra Karycha

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Alexandra Karycha

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Vojtěcha Dohnala

Řeč poslance Rudolfa Němečka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Stanislava Klimeše

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jana Květa

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Miloslava Výborného

Usnesení schváleno

Řeč poslance Rudolfa Němečka
IX.Zpráva generálního prokurátora České republiky o stavu prokuratury v České republice podle sněmovních tisků 354 a 371

Řeč generálního prokurátora Ludvíka Brunnera

Řeč poslance Jana Kryčera

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Eduarda Vacka

Řeč poslance Andreje Gjuriče

Řeč poslankyně Heleny Němcové

Řeč poslance Miroslava Čapka

Řeč generálního prokurátora Ludvíka Brunnera

Řeč poslance Jana Kryčera

Řeč poslance Miroslava Čapka

Řeč poslance Jana Kryčera

Řeč generálního prokurátora Ludvíka Brunnera

Řeč poslance Jana Kryčera

Usnesení schváleno

Řeč generálního prokurátora Ludvíka Brunnera

Další část schůze řídil místopředseda ČNR Jiří Vlach.

Řeč poslance Miroslava Rašky

Řeč poslance Jaroslava Ortmana


X.Návrh Klubu ODS na usnesení České národní rady podle tisku 365

Řeč poslance Petra Loma

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč místopředsedy ČNR Jana Kasala

Řeč poslance Stanislava Zajíčka

Řeč poslance Martina Bursíka

Řeč poslance Karla Kříže

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Karla Fonioka

Řeč poslankyně Zdenky Krejčové

Řeč poslance Jana Zahradníčka

Řeč poslankyně Heleny Němcové

Řeč poslance Andreje Gjuriče

Řeč poslance Josefa Effenbergera

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč poslance Zdeňka Bárty

Řeč poslankyně Hedy Čechové

Řeč poslance Dezidera Baloga

Řeč poslance Martina Bursíka
Řeč poslance Heřmana Chromého

Řeč poslance Andreje Gjuriče

Řeč poslance Petra Loma

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč místopředsedy ČNR Jana Kasala

Řeč poslance Václava Stiebera

Řeč poslankyně Milady Mašatové

Řeč poslance Zdeňka Kotrlého

Řeč poslance Jaromíra Stibice

Řeč poslance Stanislava Voláka

Řeč poslance Vladimíra Kolmistra

Řeč poslance Martina Bursíka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jaromíra Stibice

Řeč poslance Zdeňka Bárty

Řeč poslance Miroslava Rašky

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Dezidera Baloga

Řeč poslankyně Zdenky Krejčové

Řeč poslankyně Milady Mašatové

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Jaroslava Korába

Řeč poslance Jiřího Kalfuse

Řeč poslance Andreje Gjuriče

Řeč poslance Petra Čermáka

Řeč poslance Vojtěcha Dohnala

Řeč poslankyně Jany Ryšlinkové
Řeč poslance Karla Fonioka

Řeč poslance Oldřicha Váci

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Ivo Svobody

Řeč poslance Zdeňka Bárty

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Jiřího Jiráska

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Ivo Svobody

Řeč poslance Miroslava Šloufa

Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč místopředsedy ČNR Jana Kalvody

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Jana Petra

Řeč místopředsedy ČNR Jana Kasala

Řeč poslance Vojtěcha Dohnala

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Oldřicha Kužílka
Řeč poslance Pavla Balcárka

Řeč místopředsedy ČNR Jana Kasala

Řeč poslance Aloise Válka

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Jana Sapáka

Řeč poslankyně Jany Ryšlinkové

Řeč místopředsedy ČNR Jana Kalvody

Řeč poslance Leonarda Danneberga

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Miroslava Šloufa

Řeč poslance Petra Loma

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Miroslava Rašky

Řeč místopředsedy ČNR Jana Kalvody

Řeč poslance Pavla Balcárka

Řeč poslance Václava Žáka

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Miroslava Šloufa

Řeč poslance Josefa Bezděka

Řeč poslance Petra Loma

Řeč poslance Pavla Popoviče

Řeč poslance Miloslava Výborného
Řeč poslankyně Evy Kantůrkové

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Miroslava Šloufa

Řeč poslance Petra Čermáka

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Pavla Popoviče

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Františka Matějky

Řeč poslance Václava Stiebera

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslankyně Evy Kantůrkové

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Alexandra Karycha

Řeč poslance Vladimíra Kolmistra

Řeč poslance Pavla Balcárka

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Oldřicha Váci

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Josefa Hejska

Řeč poslance Petra Loma

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslankyně Heleny Němcové

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Miloslava Výborného
Řeč poslance Pavla Popoviče

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Petra Čermáka

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Petra Kozánka

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Pavla Popoviče

Další část schůze řídila předsedkyně ČNR D. Burešová


XI.Situace v Jugoslávii na základě svědectví delegace poslanců České národní rady a Vládního výboru pro mezinárodní vztahy České republiky o návštěvě v Chorvatsku a na základě svědectví poslanců chorvatského parlamentu

Řeč poslance chorvatského parlamentu Djura Vidmarovicze

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Petra Pospíšila

Řeč poslankyně Heleny Němcové

Řeč poslance Jaroslava Kelnara

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Andreje Gjuriče
Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslankyně Heleny Němcové

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Jana Květa

Řeč poslance Jaroslava Korába

Řeč poslance Jiřího Payna

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Josefa Janečka

Další část schůze řídil místopředseda ČNR Jiří Vlach.


Pokračování v projednávání bodu

VIII.Vládní návrh státní bytové politiky České republiky podle sněmovních tisků 326 a 370

Řeč ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj Karla Dyby

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslance Františka Nerada
Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslance Petra Loma

Řeč poslance Stanislava Voláka

Řeč poslance Karla Fonioka

Řeč poslance Františka Nerada

Řeč místopředsedy ČNR Jana Kasala

Řeč poslance Stanislava Klimeše

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Stanislava Klimeše

Řeč poslance Stanislava Zajíčka

Řeč poslance Stanislava Klimeše

Usnesení schváleno

Další část schůze řídil místopředseda ČNR Zdeněk Malík.


XII.Interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR na členy vlády České republiky

Řeč poslankyně Milady Vorlové

Řeč poslance Ladislava Krčmy

Řeč poslance Aloise Válka

Řeč poslance Josefa Effenbergera

Řeč poslance Antonína Procházky
Řeč poslance Vladimíra Rozlivky

Řeč poslance Zdeňka Smělíka

Řeč poslance Petra Dudeška

Řeč poslankyně Jarmily Hofrové

Řeč poslance Tomáše Ratiborského

Řeč poslance Petra Krause

Řeč poslance Pavla Balcárka

Řeč poslance Jaromíra Stibice

Řeč poslance Václava Moskala

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč poslance Julia Jančáryho

Řeč poslance Karla Kříže

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč ministra financí Karla Špačka

Řeč ministra zemědělství Bohumila Kubáta


Pokračování v projednávání bodu

I.Informace místopředsedkyně Vládního výboru pro mezinárodní vztahy České republiky V. Hradské o návštěvě naší delegace v Chorvatské republice mezi českými krajany

Řeč poslankyně Heleny Němcové

Usnesení schváleno
XIII.Návrh na zrušení obecně závazných vyhlášek městských zastupitelstev podle sněmovních tisků 378 a 379

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Řeč poslance Petra Dudeška

Usnesení schváleno


XIV.Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Miroslava Čapka

Řeč poslankyně Hedy Čechové

Řeč poslance Eduarda Vacka

Řeč poslance Petra Loma

Řeč ministra spravedlnosti Leona Richtera

Řeč poslance Heřmana Chromého

Řeč poslance Vladimíra Kolmistra

Řeč ministra spravedlnosti Leona Richtera

Řeč ministra financí Karla Špačka

Řeč poslankyně Hedy Čechové
Řeč poslance Vladimíra Kolmistra

Řeč poslance Vojtěcha Dohnala

Řeč poslance Vladimíra Kolmistra

Řeč poslance Karla Kříže

Řeč poslance Petra Dudeška

Řeč poslance Tomáše Sojky

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Petra Dudeška

Usnesení schváleno

Další část schůze řídila předsedkyně ČNR D. Burešová


XV.Zpráva vyšetřovací komise České národní rady pro otázky lustrací

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Lubomíra Nedbálka

Řeč poslance Jiřího Hájka

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Marka Bendy
Řeč ministra spravedlnosti Leona Richtera

Řeč poslance Vladimíra Kolmistra

Řeč poslance Lubomíra Nedbálka

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Martina Bursíka

Řeč poslance Lubomíra Nedbálka

Řeč poslance Jiřího Nováka

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Vladimíra Kolmistra

Řeč místopředsedy ČNR Jana Kalvody

Další část schůze řídil místopředseda ČNR Jan Kalvoda.

Řeč poslance Jiřího Nováka

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslance Jiřího Nováka

Řeč poslance Heřmana Chromého

Řeč poslance Martina Bursíka

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslance Lubomíra Nedbálka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Stanislava Zajíčka

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Lubomíra Nedbálka

Usnesení schváleno


XVI.Návrh poslance Antonína Procházky na změnu názvu výboru České národní rady

Řeč poslance Antonína Procházky

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Usnesení schváleno

XVII.Návrh poslance Zdeňka Gužiho na změny ve výborech České národní rady

Řeč poslance Zdeňka Gužiho

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jiřího Payna


XVIII. Návrh poslance Jiřího Payna na změnu v zahraničním výboru České národní rady

Řeč poslance Jiřího Payna

Usnesení schváleno

XIX.Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 9. července do 10. září 1991 podle tisku 359 a jeho dodatku

Řeč předsedkyně ČNR Dagmar Burešové

Řeč místopředsedy ČNR Jana Kalvody

Další část schůze řídila předsedkyně ČNR D. Burešová.

Řeč poslance Oldřicha Váci

Další část schůze řídil místopředseda ČNR J. Kasal.

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj Karla Dyby

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Josefa Effenbergera

Řeč poslance Václava Žáka

Řeč poslance Pavla Balcárka

Další část schůze řídil místopředseda ČNR Jan Kalvoda.

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Karla Holomka

Řeč předsedkyně ČNR Dagmar Burešové

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslance Karla Ledvinky

Řeč poslance Marka Bendy

Usnesení schváleno

Řeč ministra zemědělství Bohumila Kubáta

Řeč poslance Zdeňka Bárty

Další část schůze řídila předsedkyně ČNR D. Burešová.

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Heřmana Chromého

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslance Karla Fonioka

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč ministra spravedlnosti Leona Richtera

Řeč poslance Pavla Balcárka

Řeč poslance Josefa Effenbergera

Řeč poslance Josefa Meiera

Řeč místopředsedy ČNR Jana Kalvody

Řeč předsedy vlády Petra Pitharta

Řeč poslance Jiřího Karase

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Jiřího Müllera

Řeč poslance Stanislava Zajíčka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Oldřicha Váci

Řeč poslankyně Jaroslavy Moserové

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Oldřicha Váci

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Oldřicha Váci

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč místopředsedy ČNR Jana Kasala

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Pavla Balcárka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Pavla Balcárka
Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Petra Loma

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jana Květa

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Usnesení schváleno

Usnesení schváleno

Závěrečné slovo předsedkyně ČNR D. Burešová.

ČESKÁ NÁRODNÍ RADA

VI. volební období

22. schůze10. - 13. září, 19. září 1991

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA O SCHŮZI

ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

I.Informace místopředsedkyně Vládního výboru pro mezinárodní vztahy České republiky V. Hradské o návštěvě naší delegace v Chorvatské republice mezi českými krajany

II.Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednávání návrhů zákonů České národní rady podle sněmovních tisků 363, 364, 372, 373, 374 a 375

III.Vládní návrh zákona České národní rady o státní správě ochrany ovzduší podle sněmovních tisků 272 a 367

IV.Vládní návrh zákona České národní rady o Státním fondu tvorby a ochrany životního prostředí České republiky podle sněmovních tisků 303 a 368

V.Vládní návrh zákona České národní rady o předškolních zařízeních a školských zařízeních podle sněmovních tisků 319 a 366

VI.Návrh poslanců České národní rady Rudolfa Němečka a dalších na vydání zákona České národní rady o Komoře veterinárních lékařů České republiky podle sněmovních tisků 339 a 377

VII.Vládní návrh zákona České národní rady o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů podle sněmovních tisků 351 a 369

VIII.Vládní návrh státní bytové politiky České republiky podle sněmovních tisků 316 a 370

IX.Zpráva generálního prokurátora České republiky o stavu prokuratury v České republice podle sněmovních tisků 354 a 371

X.Návrh Klubu ODS na usnesení České národní rady podle sněmovního tisku 365

XI.Situace v Jugoslávii na základě svědectví delegace poslanců České národní rady a Vládního výboru pro mezinárodní vztahy České republiky o návštěvě v Chorvatsku a na základě svědectví poslanců chorvatského parlamentu

XII.Interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady na členy vlády České republiky

XIII.Návrh na zrušení obecně závazných vyhlášek městských zastupitelstev podle sněmovních tisků 378 a 379

XIV.Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady

XV.Zpráva vyšetřovací komise České národní rady pro otázky lustrací

XVI.Návrh poslance Antonína Procházky na změnu názvu výboru České národní rady

XVII.Návrh poslance Zdeňka Gužiho na změny ve výborech České národní rady

XVIII.Návrh poslance Jiřího Payna na změnu v zahraničním výboru České národní rady

XIX.Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 9. července do 10. září 1991 podle sněmovního tisku 359 a jeho dodatkuSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP