8. - 11. července 1991

21. schůze

8. - 11. července 1991


TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA O SCHŮZI ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

I. Návrh předsednictva ČNR na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhů zákonů České národní rady /tisky 342,343,344/

II. Vládní návrh zákona ČNR o státní správě v odpadovém hospodářství /tisky 302 a 345/

III. Návrh poslance ČNR V. Preclíka na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 232/1991 Sb., o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací /tisky 320 a 347/

IV. Zpráva o činnosti předsednictva ČNR za období od 19. června do 8. července 1991 /tisk 331/

V. Návrh změny části usnesení ČNR č. 187 z 20. schůze ČNR

VI. Vládní návrh zákona ČNR o zřízení Slezské univerzity, Jihočeské univerzity, Západočeské univerzity. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Ostravské univerzity /tisky 324 a 346/

VII. Státní závěrečný účet České republiky za rok 1990

VIII. Čtvrtletní hodnocení státního rozpočtu České republiky za rok 1991

IX. Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 594/1990 Sb., o státním rozpočtu České Republiky na rok 1991 /tisky 317 a 318/

X. Slib poslankyně České národní rady,

XI. Návrh na změny ve složení výborů ČNR

XII. Návrh poslance K. Kříže na vydání usnesení České národní rady se žádostí, aby vláda předložila písemnou zprávu o plnění svého usnesení z 30. ledna 1991 k zemědělské politice

XIII. Návrh poslance H. Chromého na vydání usnesení České národní rady k odstranění nouzového stavu v pavilónu č. 17 v Psychiatrické léčebně v Bohnicích týkající se oblasti vězeňství.

XIV. Zpráva vyšetřovací komise České národní rady pro otázky lustrací

XV. Zpráva vlády České republiky o úkolech české justice /tisk 308/ XVI. Návrh na zproštění soudců z povolání soudcovské funkce. /tisk 327/

XVII. Návrh na volbu soudců z povolání k soudům v České republice /tisky 325,326,328/

XVIII. Zpráva dočasné komise předsednictva ČNR pro dohled nad personální politikou v ústředních orgánech státní správy České republiky

XIX. Návrh usnesení ČNR ke zprávě o řešení některých problémů ve státním rozpočtu České republiky na rok 1991

XX. Návrh poslance S. Klimeše se žádostí, aby vláda České republiky předložila zprávu o plnění úkolů vyplývajících z realizace zákonů č. 92/1991 Sb., a 171/1991 Sb., týkající se velké privatizace

XXI. Informace předsedy vlády České republiky o připravovaném projevu k zemědělské politice

XXII. Naléhavá interpelace poslance J. Ježka

XXIII. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP