8. - 11. července 1991

ČESKÁ NÁRODNÍ RADA

VI. volební období

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 21. schůzi České národní rady konané

8. - 11. července 1991

Schůzi zahájil místopředseda ČNR J. Vlach.

Řeč poslance Heřmana Chromého

Řeč poslankyně Zdeňky Krejčové

Řeč poslance Heřmana Chromého

Řeč poslankyně Evy Kantůrkové

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Heřmana Chromého

Řeč poslance Karla Kříže

Řeč poslance Stanislava Klimeše

Řeč poslance Lubomíra Nedbálka

Řeč poslance Heřmana Chromého

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč místopředsedy ČNR Jana Kasala

Řeč poslance Lubomíra Nedbálka

Řeč poslance Petra Kozánka

Řeč poslance Karla Kříže

Řeč poslance Karla Ledvinky

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Bedřicha Moldana

Schválen pořad schůzePOŘAD:

I.Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů České národní rady podle sněmovních tisků 342, 343, 344.

Řeč poslance Jiřího Payna

Usnesení schváleno


II.Vládní návrh zákona České národní rady o státní správě v odpadovém hospodářství podle sněmovních tisků 302 a 345

Řeč ministra životního prostředí Ivana Dejmala

Řeč poslance Martina Bursíka

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Jana Květa

Řeč poslance Martina Bursíka

Řeč poslance Ladislava Jakla

Řeč ministra životního prostředí Ivana Dejmala

Řeč poslance Martina Bursíka

Usnesení schváleno
III.Návrh poslance ČNR Vladmíra Preclíka na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 232/1991 Sb., o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací podle sněmovních tisků 320 a 347

Řeč poslance Vladimíra Preclíka

Řeč poslance Ivo Přikryla

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Ivo Přikryla

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Vladimíra Preclíka

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Ivo Přikryla

Řeč poslance Jaroslava Korába

Řeč poslance Ivo Přikryla

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Ivo Přikryla

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Ivo Přikryla

Usnesení schváleno
IV.Zpráva o činnosti předsednictva ČNR za období od 19. června do 9. července /sněmovní tisk 331/

Usnesení schváleno

Doplnění pořadu schůze schváleno


V.Návrh změny části usnesení ČNR č. 187 z 20. schůze ČNR

Řeč poslance Lubomíra Nedbálka

Řeč poslance Františka Adámka

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Františka Adámka

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč poslance Lubomíra Nedbálka

Řeč poslance Františka Adámka

Řeč poslance Lubomíra Nedbálka

Řeč poslance Františka Adámka

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Lubomíra Nedbálka

Usnesení schválenoDalší část schůze řídíla předsedkyně ČNR D. Burešová.


VI.Vládní návrh zákona ČNR o zřízení Slezské univerzity, Jihočeské univerzity, Západočeské univerzity, univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Ostravské univerzity /tisky 324 a 346/

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Vopěnky

Řeč poslankyně Jaroslavy Moserové

Řeč poslankyně Zdeňky Krejčové

Řeč poslance Ivo Přikryla

Řeč poslankyně Květoslavy Čelišové

Řeč poslankyně Milady Vorlové

Řeč poslance Pavla Klenera

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Vopěnky

Řeč poslance JIřího Payna

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Vopěnky

Řeč poslance Andreje Gjuriče

Řeč poslance Ladislava Jakla

Řeč poslance Josefa Hejska

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Karla Štindla

Řeč poslance Rudolfa Němečka

Řeč poslance Karla Fonioka

Řeč poslankyně Evy Kantůrkové
Řeč poslance Josefa Pavely

Řeč poslankyně Jany Ryšlinkové

Řeč poslance Stanislava Zajíčka

Řeč poslance Josefa Hejska

Řeč poslance Vladimíra Čecha

Řeč poslance Petra Dudeška

Řeč poslance Karla Štindla

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Jana Květa

Další část schůze řídil místopředseda ČNR Jan Kalvoda.

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Heřmana Chromého

Řeč poslance Ladislava Jakla

Řeč poslance Ivo Přikryla

Řeč poslance Vladimíra Líbala

Řeč poslance Ladislava Jakla

Řeč poslance Josefa Vondráčka

Řeč poslance Oldřicha Vácy

Řeč poslance Josefa Hejska

Řeč poslance Vladimíra Čecha

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Vopěnky
Řeč poslankyně Jaroslavy Moserové

Řeč poslance Jana Květa

Řeč poslankyně Jaroslava Moserové

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Josefa Vondráčka

Řeč poslankyně Jaroslavy Moserové

Usnesení schváleno

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Vopěnky

Řeč poslance Jana Květa


VII.Státní závěrečný účet České republiky za rok 1990

Řeč ministra financí Karla Špačka

Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč poslance Heřmana Chromého

Řeč poslance Antonína Andrleho

Řeč ministra financí Karla Špačka

Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč poslance Heřmana Chromého

Řeč ministra financí Karla Špačka

Řeč poslance Heřmana Chromého
Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč poslance Antonína Andrleho

Řeč poslance Josefa Hájka

Usnesení schváleno

Řeč poslance Václava Žáka


VIII.Čtvrtletní hodnocení státního rozpočtu České republiky za rok 1991

Řeč ministra financí Karla Špačka

Řeč poslance Stanislava Klimeše

Řeč ministra financí Karla Špačka

Řeč poslance Stanislava Klimeše

Řeč poslance Julia Jančáryho

Řeč ministra financí Karla Špačka

Řeč poslance Jana Květa

Řeč ministra financí Karla Špačka

Řeč poslance Jana Květa

Řeč poslance Jiřího Kalfuse

Řeč ministra financí Karla Špačka

Řeč poslance Petra Kozánka

Řeč ministra financí Karla Špačka
Řeč poslance Petra Kozánka

Řeč poslance Julia Jančáryho

Řeč poslance Petra Kozánka

Usnesení schváleno


IX.Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 594/1990 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1991 /tisky 317 a 318/

Řeč ministra financí Karla Špačka

Řeč poslance Ivo Svobody

Řeč poslance Petra Loma

Řeč poslance Bedřicha Moldana

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč poslance Jiřího Frkala

Řeč poslance Josefa Bezděka

Řeč ministra financí Karla Špačka

Řeč poslance Ivo Svobody

Řeč ministra financí Karla Špačka

Řeč poslance Petra Loma
Usnesení schváleno

Další část schůze řídil místopředseda ČNR Zdeněk Malík.

Řeč poslance Petra Kozánka

Doplnění pořadu schůze schváleno


X.Slib poslankyně České národní rady

Řeč poslankyně Anny Röschové

Reč poslankyně Jarmily Rečkové


XI. Návrh na změny ve složení výborů ČNR

Řeč poslance Stanislava Voláka

Usnesení schváleno
XII.Návrh poslance K. Kříže na vydání usnesení České národní rady se žádostí, aby vláda předložila písemnou zprávu o plnění svého usnesení z 30. ledna 1991 k zemědělské politice

Řeč poslance Karla Kříže

Řeč poslance Jaromíra Stibice

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Ladislava Krčmy

Řeč poslance Karla Ledvinky

Řeč poslance Jiřího Duška

Řeč poslance Karla Kříže

Řeč poslance Kamila Procházky

Řeč poslance Karla Kříže

Řeč poslance Kamila Procházky

Řeč poslance Jaromíra Kapusty

Řeč poslance Karla Kříže

Usnesení schváleno


XIII.Návrh poslance H. Chromého na vydání usnesení České národní rady k odstranění nouzového stavu v pavilonu č. 17 v psychiatrické léčebně v Bohnicích týkající se oblasti vězeňství

Řeč poslance Heřmana Chromého

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Alexandera Karycha

Řeč poslance Eduarda Vacka

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Josefa Vondráčka

Řeč poslance Zdeňka Bárty

Řeč poslance Oldřicha Vácy

Řeč poslance Eduarda Vacka

Řeč poslance Oldřicha Vácy

Řeč poslance Heřmana Chromého

Řeč poslance Alexandera Karycha

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Miloslava Výborného

Usnesení schváleno


XIV.Zpráva vyšetřovací komise České národní rady pro otázky lustrací

Řeč místopředsedy ČNR Jana Kasala

Usnesení schváleno

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno


XV.Zpráva vlády České republiky o úkolech české justice /tisk 308/

Řeč ministra spravedlnosti Leona Richtera

Řeč předsedy Nejvyššího soudu Antonína Mokrého

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jana Sapáka

Řeč poslance Petra Loma

Řeč poslance Ladislava Krčmy

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Antonína Procházky

Řeč poslance Jana Sapáka

Řeč poslance Petra Loma

Řeč poslance Františka Nerada
Řeč poslance Karla Holomka

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč ministra spravedlnosti Leona Richtera

Řeč poslance Petra Kozánka

Dalčí část schůze řídil místopředseda ČNR Jiří Vlach

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Jana Sapáka

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Petra Loma

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Ladislava Krčmy

Řeč poslankyně Anny Röschové

Usnesení schváleno


XVI.Návrh na zproštění soudců z povolání soudcovské funkce /tisk 327/

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslankyně Evy Kalousové

Řeč poslankyně Anny Röschové

Usnesení schváleno


XVII.Návrh na volbu soudců z povolání k soudům v České republice /tisky 325,326 a 328/

Řeč ministra spravedlnosti Leona Richtera

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Libora Nováka

Řeč ministra spravedlnosti Leona Richtera

Řeč poslankyně Anny Röschové

Usnesení schváleno
Pokračování v projednávání bodu


XIV.Zpráva vyšetřovací komise České národní rady pro otázky lustrací

Řeč poslance Lubomíra Nedbálka

Řeč poslance Vojtěcha Dohnala

Řeč poslance Lubomíra Nedbálka


XVIII.Zpráva dočasné komise předsednictva ČNR pro dohled nad personální politikou v ústředních orgánech státní správy České republiky

Řeč poslance Václava Žáka

Řeč poslance Josefa Effenbergera

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Karla Holomka

Řeč poslance Václava Žáka

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Václava Žáka

Usnesení schváleno
XIX.Návh usnesení ČNR ke zprávě o řešení některých problémů ve státním rozpočtu České republiky na rok 1991

Řeč poslance Petra Kozánka

Řeč poslance Ivo Svobody

Řeč poslance Josefa Ježka

Usnesení schváleno

Řeč poslance Ivo Svobody

Řeč poslance Rudolfa Němečka

Doplnění pořadu schůze schváleno

Další část schůze řídila předsedkyně ČNR Dagmar Burešová

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Řeč poslance Petra Loma


XX.Návrh poslance Stanislava Klimeše se žádostí, aby vláda České republiky předložila zprávu o plnění úkolů vyplývajících z realizace zákonů č. 92/1991 Sb., a 171/1991 Sb., týkající se velké privatizace

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Tomáše Ježka

Řeč poslance Karla Ledvinky

Řeč poslance Stanislava Klimeše

Řeč poslance Ivo Svobody

Řeč poslance Jana Květa

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Tomáše Ježka

Řeč poslance Stanislava Klimeše

Řeč poslance Josefa Kalfuse

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno


XXI.Informace předsedy vlády České republiky o připravovaném projevu k zemědělské politice

Řeč poslance Bedřicha Moldana

Řeč poslance Rudolfa Němečka

Řeč předsedy vlády Petra Pitharta

Řeč poslance Rudolfa Němečka

Řeč poslance Petra Pospíšila
Řeč poslance Jiřího Frkala

Řeč poslance Karla Štindla

Řeč místopředsedy ČNR JIřího Vlacha


XXII.Naléhavá interpelace posl. J. Ježka

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč ministra životního prostředí Ivana Dejmala

Řeč poslance Vladimíra Budínského

Řeč ministra životního prostředí Ivana Dejmala

Řeč ministra financí Karla Špačka

Řeč poslance Jaromíra Kapusty

Řeč poslance Josefa Ježka

Usnesení schváleno


XXIII.Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady

Řeč poslankyně Daniely Kolářové

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč ministra zdravotnictví Martina Bojara

Řeč poslance Petra Dudeška

Řeč poslance Oldřicha Vácy

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Josefa Bezděka

Řeč poslance Zbyňka Mácy

Řeč ministra zdravotnictví Martina Bojara

Řeč ministra spravedlnosti Leona Richtera

Řeč poslance Heřmana Chromého

Řeč poslance Petra Loma

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč ministra spravedlnosti Leona Richtera

Řeč ministra zdravotnictví Martina Bojara

Řeč poslance Heřmana Chromého

Řeč posalnce Petra Dudeška

Řeč poslance Rudolfa Berezy

Řeč ministra životního prostředí Ivana Dejmala

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč poslance Petra Dudeška

Řeč poslankyně Hedviky Čechové

Řeč poslance Miroslava Rašky
Řeč ministra práce a sociálních věcí Milana Horálka

Řeč poslance Jiřího Frkala

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu


XX.Návrh poslance Stanislava Klimeše se žádostí, aby vláda České republiky předložila zprávu o plnění úkolů vyplývajících z realizace zákonů č. 92/1991 Sb., a 171/1991 Sb., týkající se velké privatizace

Řeč poslance Stanislava Klimeše

Řeč poslance Michala Sedláčka

Řeč poslance Karla Štindla

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Řeč poslance Karla Ledvinky

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Tomáše Ježka

Řeč poslance Stanislava Klimeše

Usnesení schváleno

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Tomáše Ježka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jana Sapáka

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Martina Bursíka

Řeč poslance Jana Květa

Závěrečné slovo předsedkyně ČNR Dagmar Burešové

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP