18. června - 8. července 1991

20. schůze

18. 21. 6. a 8. 7. 1991

Těsnopisná zpráva o schůzi

České národní rady

I. Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednávání návrhů zákonů České národní rady

II. Návrh skupiny poslanců České národní rady A. Röschové a dalších na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR ve znění zákonného opatření předsednictva ČNR č. 249/1990 Sb. a zákona ČNR č. 97/1991 Sb.

III. Vystoupení prezidenta ČSFR Václava Havla k otázce zahraniční politiky

IV. Návrh skupiny poslanců České národní rady Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona ČNR, jímž se mění a doplňuje zákon ČNR č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady

V. Návrh poslanců České národní rady Jaroslavy Moserové a dalších na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 106/1991 Sb., o neperiodických publikacích

VI. Vládní návrh zákona ČNR o působnosti České republiky v oblasti cen

VII. Vládní návrh zákona, jímž se mění a doplňuje zákon č. 33/1965 Sb., o úhradě nákladů vznikajících státu z úrazů, emocí z povolání a jiných poškození na zdraví

VIII. Návrh usnesení České národní rady k bezpečnostní situaci v České republice

IX. Vládní návrh zákona ČNR o Policejním sboru České republiky

X. Vládní návrh zákona ČNR o České lesnické inspekci

XI. Vládní návrh zákona ČNR o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

XII. Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/1991 vydané zastupitelstvem města Plzně

XIII. Informace o zřízení Nadace "Člověk v nouzi"

XIV. Interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady na členy vlády České republiky

XV. Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhu zákona ČNR

XVI. Volba členů některých orgánů Fondu národního majetku České republiky

XVII. Návrh na doplnění usnesení České národní rady č. 156 z

XVIII. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za období od 23. května do 18. června 1991

XIX. Vládní návrh zákona ČNR, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky

XX. Volba místopředsedy prezidia Fondu národního majetku České republiky

XXI. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslancůSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP