18. června - 8. července 1991

ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1991

VI.volební období

TĚSNOPISNÁ ZPRÁVA

o 20. schůzi České národní rady 18. - 21. 6. a 8. 7. 1991

Obsah:

Schválen pořad schůze

Pořad:

I. Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednávání návrhů zákonů ČNR

Usnesení schváleno

II. Návrh skupiny poslanců České národní rady A. Röschové a dalších na vydání zákona ČNR, kterým se mě doplňuje zákon ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR ve znění zákonného opatření předsednictva ČNR č. 249/1990 Sb. a . zákona ČNR č. 97/1991 Sb., podle sněmovních tisků 304 a 309.

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslankyně Milady Vorlové

Řeč poslance Ladislava Jakla

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Jiřího Frkala

Řeč poslance Václava Žáka

Řeč poslance Heřmana Chromého

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč místopředsedy ČNR Jana Kalvody

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslankyně Milady Vorlové

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Václava Žáka

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Martina Bursíka

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Jaromíra Stibice

Řeč poslance Jiřího Frkala

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Ladislava Jakla

Řeč poslance Marka Bendy

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

III. Vystoupení prezidenta ČSFR Václava Havla k otázce zahraniční politiky

Řeč prezidenta ČSFR Václava Havla

Řeč poslance Petra Dudeška

Řeč prezidenta ČSFR Václava Havla

Řeč poslance Vladimíra Čecha

Řeč prezidenta ČSFR Václava Havla

Řeč místopředsedy ČNR Jana Kalvody

Řeč prezidenta ČSFR Václava Havla

Řeč poslance Václava Žáka

Řeč prezidenta ČSFR Václava Havla

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč prezidenta ČSFR Václava Havla

Řeč poslance Jana Květa

Řeč prezidenta ČSFR Václava Havla

Řeč poslance Bedřicha Moldana

Řeč prezidenta ČSFR Václava Havla

Řeč poslance A1oise Válka

Řeč prezidenta ČSFR Václava Havla

Řeč poslance Miroslava Čapka

Řeč prezidenta ČSFR Václava Havla

Řeč poslance Michala Sedláčka

Řeč prezidenta ČSFR Václava Havla

Řeč poslance Petra Loma

Řeč prezidenta ČSFR Václava Havla

Řeč poslance Ondřeje Gini

Řeč prezidenta ČSFR Václava Havla

Řeč poslance Jiřího Karase

Řeč prezidenta ČSFR Václava Havla

Řeč poslance Karla Štindla

Řeč prezidenta .ČSFR Václava Havla

Řeč poslankyně Dany Němcové

Řeč prezidenta ČSFR Václava Havla

Řeč poslance Ladislava Jakla

Řeč prezidenta ČSFR Václava Havla

Pokračování v projednávání bodu II pořadu

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslankyně Milady V.orlové

Řeč poslance Marka Bendy

Usnesení schváleno

IV. Návrh skupiny poslanců České národní rady Miloslava Výborného a da1ších na vydání zákona ČNR, jímž se mění a doplňuje zákon ČNR č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady podle sněmovních tisků 305 a 310

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jána Kadlece

Řeč poslance Heřmana Chromého

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jána Kadlece

Usnesení schváleno

V. Návrh poslanců České národní rady Jaroslavy Moserové a dalších na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 106/1991 Sb., o neperiodických publikacích podle sněmovních tisků 301 a 315

Řeč poslankyně Jaroslavy Moserové

Řeč poslance Josefa Vondráčka

Řeč poslance Josefa Bezděka

Řeč poslance Petra Pospíšila

Řeč poslance Ladislava Jakla

Řeč ministra kultury Milana Uhdeho

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč poslankyně Evy Kantůrkové

Řeč poslance Ladislava Jakla

Řeč poslance Jaroslavy Moserové

Řeč poslance Josefa Vondráčka

Řeč poslance Ladislava Jakla

Řeč poslance Josefa Vondráčka

Řeč poslance Ladislava Jakla

Řeč poslance Josefa Vondráčka

Řeč poslance Ladislava Jakla

Řeč poslance Josefa Vondráčka

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Josefa Vondráčka

Řeč poslankyně Jaroslavy Moserové

Řeč poslankyně Milady Vorlové

Řeč poslance Josefa Vondráčka

Řeč poslankyně JarosIavy Moserové

Řeč poslance Josefa Vondráčka

Usnesení schváleno

Řeč poslance Josefa Vondráčka

Řeč poslankyně Jaroslavy Moserové

VI. Vládní návrh zákona ČNR o působnosti České republiky v oblasti cen podle sněmovních tisků 242 a 311

Řeč ministra financí Karla Špačka

Řeč poslance Františka Homoly

Řeč poslance Vladimíra Komárka

Řeč ministra financí Karla Špačka

Řeč poslance Františka Homoly

Řeč poslance Vladimíra Komárka

Řeč poslance Františka Homoly

Usnesení schváleno

VII. Vládní návrh zákona, jímž se mění a doplňuje zákon č. 33/1965 Sb., o úhradě nákladů vznikajících státu z úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození na zdraví podle sněmovních tisků 273 a 312

Řeč ministra zdravotnictví Martina Bojara

Řeč poslance Petra Loma

Řeč poslance Libora Nováka

Řeč ministra zdravotnictví Martina Bojara

Řeč poslance Petra Loma

Usnesení schváleno

VIII. Návrh usnesení ČNR k bezpečnostní situaci v České republice podle sněmovního tisku 299

Řeč poslance Lubomíra Nedbálka

Řeč poslance Ladislava Krčmy

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč poslance Karla Kříže

Řeč poslance Josefa Veselého

Řeč poslance Heřmana Chromého

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Jiřího Fiedora

Řeč poslance Jaromíra Stibice

Řeč poslance AIexandera Karycha

Řeč poslance Františka Nerada

Řeč poslance Jiřího Nováka

Řeč poslance Ladislava Jakla

Řeč ministra vnitra Tomáše Sokola

Řeč poslance Lubomíra Nedbálka

Řeč poslance Josefa Veselého

Řeč poslance Lubomíra Nedbálka

Řeč poslance Alexandera Karycha

Řeč poslance Lubomíra Nedbálka

Řeč poslance Jiřího Fiedora

Řeč poslance Lubomíra Nedbá1ka

Řeč poslance Miroslava Čapka

Řeč poslance Lubomíra NedbáIka

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Lubomíra Nedbálka

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Lubomíra Nedbálka

Řeč poslance Františka Nerada

Řeč poslance Jiřího Karase

Řeč poslance Františka Nerada

Řeč místopředsedy ČNR Jana Kalvody

Řeč poslance Františka Nerada

Řeč poslance Lubomíra Nedbálka

Řeč poslance Jiřího Müllera

Řeč poslance Lubomíra Nedbálka

Řeč poslance Jiřího Nováka

Řeč poslance Lubomíra Nedbálka

Řeč poslance Heřmana Chromého

Řeč poslance Lubomíra Nedbálka

Řeč poslance Heřmana Chromého

Řeč poslance Lubomíra Nedbálka

Usnesení schváleno

IX. Vládní návrh zákona ČNR o Policejním sboru České republiky podle sněmovních tisků 253 a 313

Řeč ministra vnitra Tomáše Sokola

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Josefa Šimečka

Řeč poslankyně Milady Vorlové

Řeč poslance Jiřího Nováka

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Jiřího Macháčka

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Petra Loma

Řeč poslankyně Milady Vorlové

Řeč poslance Jana Sapáka

Řeč poslankyně Hedy Čechové

Řeč poslance Václava Žáka

Řeč poslance Jiřího Müllera

Řeč poslance Pavla Balcárka

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Vladimíra Moskala

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

X. Vládní návrh zákona ČNR o České lesnické inspekci podle sněmovních tisků 235 a 314

Řeč ministra životního prostředí Ivana Dejmala

Řeč poslance Miroslava Wolfa

Řeč poslance Ladislava Krčmy

Řeč poslance Jiřího Duška

Řeč poslance Jana Květa

Řeč poslance Jiřího Duška

Řeč poslance Petra Krause

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Jiřího Duška

Řeč poslance Františka Matějky

Řeč poslance Václava Moskala

Řeč poslance Josefa Meiera

Řeč poslance Josefa Veselého

Řeč ministra životního prostředí Ivana Dejmala

Řeč poslance Miroslava Wolfa

Řeč poslance Ladislava Jakla

Řeč poslance Miroslava Wolfa

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Miroslava Wolfa

Řeč poslance Jiřího Duška

Řeč poslance Miroslava Wolfa

Řeč poslance Václava Moskala

Řeč poslance Miroslava Wolfa

Řeč poslance Jiřího Duška

Řeč poslance Miroslava Wolfa

Řeč poslance Ladislava Jakla

Řeč poslance Miroslava Wolfa

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč poslance Miroslava Wolfa

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Miroslava Wolfa

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Miroslava Wolfa

Řeč poslance Jiřího Duška

Řeč poslance Miroslava Wolfa

Řeč poslance Ladislava Krčmy

Řeč poslance Miroslava Wolfa

Řeč poslance Petra Krause

Řeč poslance Miroslava Wolfa

Řeč poslance Vojtěcha Dohnala

Řeč poslance Miroslava Wolfa

Usnesení schváleno

Řeč poslance Miroslava Wolfa

Pokračování v projednávání bodu IX pořadu

Řeč ministra vnitra Tomáše Sokola

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Josefa Effenbergera

Řeč ministra vnitra Tomáše Sokola

Řeč poslance Josefa Effenbergera

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Ivo Přikryla

Řeč poslankyně Milady Vorlové

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Františka Adámka

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Jiřího Macháčka

Řeč poslance Jana Květa

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Petra Loma

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslankyně Hedy Čechové

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslankyně Milady Vorlové

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Jiřího Müllera

Řeč poslance Jiřího Macháčka

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Ladislava Jakla

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Jiřího Macháčka

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Jiřího Karase

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč ministra vnitra Tomáše Sokola

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jana Květa

Řeč předsedkyně ČNR Dagmar Burešové ke schůzce v Kroměříži

XI. Vládní návrh zákona ČNR o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech podle sněmovních tisků 215 a 285

Řeč ministra zemědělství Bohumila Kubáta

Řeč poslance Miroslava Šabaty

Řeč poslance Jaroslava Matějky

Řeč poslance Ladislava Jakla

Řeč ministra zemědělství Bohumila Kubáta

Řeč poslance Miroslava Wolfa

Řeč poslance Josefa Meiera

Řeč poslance Václava Moskala

Řeč poslance Zdeňka Smělíka

Řeč poslance Milana Hořínka

Řeč poslance Martina Bursíka

Řeč poslance Jana Květa

Řeč poslance Jana Sapáka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Rudolfa Němečka

Řeč poslance Františka Nerada

Řeč poslance Vladimíra Komárka

Řeč poslance Jaromíra Stibice

Řeč poslance Jaromíra Kapusty

Řeč poslance Tomáše Ratiborského

Řeč poslance Karla Ledvinky

Řeč poslance Jaroslava Korába

Řeč poslance Václava Čundrleho

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XII. Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/1991 vydané zastupitelstvem města Plzně podle sněmovního tisku 300

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Usnesení schváleno

XIII. Informace o zřízení Nadace "Člověk v nouzi"

Řeč poslankyně Dagmar Hochové

Řeč poslance. Antonína Chutného

Řeč poslankyně Dagmar Hochové

Usnesení schváleno

XIV. Interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady na členy vlády České republiky

Řeč poslance Vladimíra Čecha

Řeč poslance Miloslava Čapka

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Doplnění pořadu schůze schváleno

XV. Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhu zákona ČNR

Usnesení schváleno

XVI. Volba členů některých orgánů Fondu národního majetku České republiky

Řeč poslance Josefa Šedivého

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Tomáše Ježka

Řeč poslankyně Milady Vorlové

Řeč poslance Luďka Fendrycha

Řeč poslance Josefa Šedivého

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Tomáše Ježka

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Karla Ledvinky

Řeč poslance Josefa Bezděka

Řeč poslance Petra Čermáka

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Tomáše Ježka

Řeč poslance Josefa Bezděka

Řeč poslance Karla Ledvinky

Řeč poslankyně Anny Röschové

Rozšíření pořadu schůze schváleno

Řeč poslance Jiřího Fiedora

Řeč poslance Václava Žáka

Řeč poslance Jiřího Macháčka

Řeč poslankyně Marie Stiborové

Řeč poslance Rudolfa Němečka

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Tomáše Ježka

Řeč poslance Alexandera Karycha

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Tomáše Ježka

Řeč poslance Pavla Popoviče

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Řeč poslance Ladislava Jakla

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XVIII. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za období od 23.května do 18.června 1991 podle sněmovního tisku 290

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání XI bodu pořadu

Řeč ministra zemědělství Bohumila Kubáta

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Jana Květa

Řeč poslance Miloslava Šabaty

Řeč poslance Ladislava Jakla

Řeč ministra zemědělství Bohumila Kubáta

Řeč poslance Miloslava Šabaty

Řeč poslance Martina Bursíka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Martina Bursíka

Řeč poslance Jaroslava Matějky

Řeč poslance Jana Květa

Řeč poslance Jaroslava Matějky

Řeč poslance Anny Röschové

Řeč poslance Zdeňka Smělíka

Řeč poslance Milana Hořínka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Miloslava Šabaty

Řeč poslance Václava Moskala

Řeč poslance Miloslava Šabaty

Řeč poslance Jana Květa

Řeč poslance Miloslava Šabaty

Řeč poslance Zdeňka Smělíka

Řeč poslance Miloslava Šabaty

Řeč poslance Zdeňka Smělíka

Řeč poslance Jana Petra

Řeč poslance Miloslava Šabaty

Usnesení schváleno

Řeč ministra zemědělství Bohumila Kubáta

Pokračování v projednávání bodu XVI pořadu

Řeč poslance Jiřího Karase

Řeč poslance Václava Povolného

Řeč poslance Jiřího Karase

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jiřího Karase

Řeč poslance Miloslava Výborného

Přerušení projednávání tohoto bodu pořadu

Pokračování v projednávání bodu XIV pořadu

Řeč poslankyně Daniely Kolářové

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Jindřicha Šebora

Řeč poslance Josefa Hejska

Řeč poslance Eduarda Vacka

Řeč poslance Kamila Procházky

Řeč poslance Miroslava Wolfa

Řeč poslance Miloslava VIka

Řeč poslance Tomáše Sojky

Řeč poslance Jiřího Frkala

Řeč poslankyně Daniely Kolářové

Řeč poslankyně Hedy Čechové

Řeč ministra zemědělství Bohumila Kubáta

Řeč poslankyně Hedy Čechové

Usnesení schváleno

Změna programu schválena

XIX. Vládní návrh zákona ČNR, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Tomáše Ježka

Řeč poslance Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Tomáše Ježka

Pokračování v projednávání bodu XVI pořadu

Řeč poslance Jiřího Karase

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslankyně Milady Vorlové

Řeč poslance Jiřího Karase

Usnesení schváleno

Rozšíření pořadu schůze schváleno

XX. Volba místopředsedy prezidia Fondu národního majetku České republiky

Řeč poslance Josefa Bezděka

Řeč poslance Jiřího Karase

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Petra Krause

Řeč poslance Ladislava Jakla

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XXI. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců

Řeč poslance Luďka Fendrycha

Řeč poslance Milana Hořínka

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Tomáše Ježka

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Vopěnky

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Tomáše Ježka

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Petra Loma

Řeč ministra zdravotnictví Martina Bojara

Řeč poslance Petra Loma

Řeč poslance Jana Kryčera

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Jana Květa

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Řeč poslance Milana Tatára

Řeč poslance Josefa Bezděka

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Pokračování v projednávání bodu XX pořadu

Řeč poslance Josefa Bezděka

Řeč poslance Vojtěcha Dohnala

Řeč poslance Josefa Bezděka

Řeč poslance Jiřího Kalfuse

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Pokračování v projednávání bodu XXI pořadu

Řeč poslance Zdeňka Bárty

Řeč poslance Ladislava Krčmy

Řeč poslance Jiřího Karase

Řeč poslance Václava Šplíchala

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Řeč poslance Karla Holomka

Řeč poslance Jana Sapáka

Řeč poslance Karla Holomka

Řeč ministra vnitra Tomáše Sokola

Řeč poslance Jana Sapáka

Řeč ministra vnitra Tomáše Sokola

Řeč poslance Petra Loma

Řeč poslance Karla Holomka

Řeč poslance Jiřího Karase

Řeč poslance Miroslava Čapka

Řeč poslance Zdeňka Smělíka

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Ladislava Krčmy

Řeč ministra financí Karla Špačka

Řeč poslance Pavla Duška

Řeč poslance Vladimíra Čecha

Přerušení projednávání bodu XXI

Pokračování v projednávání bodu XX pořadu

Řeč poslance Jiřího Karase

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu XXI pořadu

Řeč ministra práce a sociálních věcí Milana Horálka

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP