21. - 23. května 1991

19. schůze

21. - 23. května 1991Těsnopisná zpráva schůzi České národní rady

I. Slib poslance České národní rady

II. Návrh na změny ve výborech České národní rady

III. Zpráva o bezpečnostní situaci v České republice

IV. Vládní návrh zákona ČNR o plemenitbě hospodářských zvířat podle sněmovních tisků 204 a 280

V. Vládní návrh zákona ČNR o působnosti orgánů ČR v mimosoudních rehabilitacích podle sněmovních tisků 264 a 281

VI. Vládní návrh zákona České národní rady o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací /Sněmovní tisky 255 a 282/

VII. Návrh na zproštění soudců z povolání soudcovské funkce /sněmovní tisk 274/

VIII. Návrh na volbu soudců z povolání k soudům v České republice podle sněmovních tisků 262 a 271

IX. Interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR na členy vlády ČR

X. Informace vlády ČR o přípravě opatření pro případ rozdělení ČSFR

XI. Odpovědi členů vlády ČR na interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR

XII. Návrh poslance Lubomíra Nedbálka na stanovisko České národní rady k rozhodnutí vlády ČSFR o prodeji tanků do Sýrie

XIII. Sdělení ústavně právního výboru ČNR k podnětu poslance Danneberga ve věci postavení města Ústí nad Labem

XIV. Návrh předsednictva ČNR na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhu zákona ČNR podle sněmovního tisku 284

XV. Návrh na vydání usnesení ČNR o nutnosti vytvoření podmínek pro sponzorskou činnost pro oblast zdravotnictví a sociální péče

XVI. Návrh usnesení ČNR, jímž se ukládá předsednictvu ČNR zřídit komisi pro privatizaci

XVII. Zpráva o činnosti komise pro dohled nad dodržováním zákonného opatření předsednictva FS o rozšíření okruhu funkcí obsazovaných jmenováním

XVIII. Návrh usnesení k případu tanku na Smíchově a bysty J. Palacha

IX. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za období od 8. do 21. května a jejím dodatku do 22. května 1991 /sněmovní tisk 277 a dodatek/Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP