21. - 23. května 1991

ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1991

VI.volební období

TĚSNOPISNÁ ZPRÁVA

o 19. schůzi České národní rady od úterý

21. do čtvrtka 23. května 1991

Obsah:

Schválen pořad schůze

Schůzi zahájila a v první části řídila předsedkyně ČNR Dagmar Burešová

Pořad:

I. Slib poslance České národní rady

Řeč poslankyně Anny Röschové

II. Návrh na změny ve výborech České národní rady

Usnesení schváleno

III. Zpráva o bezpečnostní situaci v České republice

Řeč ministra vnitra Tomáše Sokola

Řeč poslance Jiřího Müllera

Řeč primátora hl. m. Prahy Jaroslava Kořána

Řeč primátora města Brna Václava Mencla

Řeč poslance Jiřího Müllera

Řeč poslance Lubomíra Nedbálka

(Další část schůze řídil mpř. J. Vlach)

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Eduarda Vacka

Řeč poslance Vladislava Vaňáka

Řeč poslance Josefa Kašuby

Řeč poslance Jiřího Fiedora

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Vladimíra.Kolmistra

Řeč poslance Andreje Gjuriče

Řeč poslance Petra Dudeška

Řeč poslance Jiřího Macháčka

Řeč poslance Vladimíra Čecha

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Hedy Čechové

Řeč ministra spravedlnosti Leona Richtera

Řeč poslance Ondřeje Gini

Řeč ministra vnitra Tomáše Sokola

Řeč poslance Jiřího Fiedora

Řeč poslance Lubomíra Nedbálka

Řeč poslance Vladimíra Čecha

Řeč poslance Lubomíra Nedbálka

Usnesení schváleno

IV. Vládní návrh zákona ČNR o plemenitbě hospodářských zvířat podle sněmovních tisků 204 a 280

Řeč ministra zemědělství Bohumila Kubáta

Řeč poslance Václava Moskala

Řeč poslance Josefa Vondráčka

Řeč poslance Rudolfa Duška

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Michala Sedláčka

Řeč poslance Josefa Hejska

Řeč poslance Rudolfa Němečka

Řeč poslance Jaroslava Cabala

Řeč poslance Václava Moskala

Řeč poslankyně Jaroslavy Moserové

Řeč poslance Miloslava Výborného

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno.

V. Vládní návrh zákona ČNR o působnosti orgánů ČR v mimosoudních rehabilitacích podle sněmovních tisků 264 a 281

Řeč ministra financí Karla Špačka

Řeč poslankyně Jany Ryšlinkové

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Rudolfa Němečka

Řeč ministra financí Karla Špačka

Řeč poslankyně Jany Ryšlinkové

Řeč poslance Rudolfa Němečka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Josefa Hejska

Řeč poslance Rudolfa Němečka

Řeč poslankyně Milady Vorlové

Řeč poslance Rudolfa Němečka

Řeč poslankyně Jany Ryšlinkové

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jana Květa

IV. /pokračování v projednávání bodu/

Vládní návrh zákona ČNR o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat podle sněmovních tisků 204 a 280

Řeč ministra zemědělství Bohumila Kubáta

Řeč poslance Václava Moskala

Řeč poslance Josefa Vondráčka

Řeč poslance Václava Moskala

Řeč poslance Michala Sedláčka

Řeč poslance Václava Moskala

Usnesení schváleno

Řeč poslance Václava Moskala

Řeč ministra zemědělství Bohumila Kubáta

(Další část schůze řídil mpř. ČNR J. Kalvoda)

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Michala Sedláčka

Řeč ministra zemědělství Bohumila Kubáta

Doplnění pořadu schůze schváleno

VI. Vládní návrh zákona České národní rady o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací /sněmovní tisky 255 a 282/

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Vopěnky

Řeč poslance Michala Sedláčka

Řeč poslance Vladimíra Budínského

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Vopěnky

(Další část schůze řídil mpř. ČNR Jan Kasal)

Řeč poslance Rudolfa Duška

Řeč poslance Josefa Kubiše

Řeč poslankyně Jaroslavy Moserové

Řeč poslance Zdeňka Smělíka

(Další část schůze řídil mpř. ČNR Jan Kalvoda)

Řeč poslankyně Heleny Němcové

Řeč poslance Rudolfa Berezy

(Další část schůze řídil mpř. ČNR J. Kasal)

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Vopěnky

Řeč poslance Michala Sedláčka

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Michala Sedláčka

Řeč poslance Zdeňka Smělíka

Řeč poslance Rudolfa Berezy

Řeč poslance Michala Sedláčka

Řeč poslance Rudolfa Berezy

Řeč poslance Ladislava Jakla

Řeč poslance Michala Sedláčka

Usnesení schváleno

VII. Návrh na zproštění soudců z povolání soudcovské funkce /sněmovní tisk 274/

Řeč poslankyně Anny Röschové

Usnesení schváleno

VIII. Návrh na volbu soudců z povolání k soudům v České republice podle sněmovních tisků 262 a 271

Řeč ministra spravedlnosti Leona Richtera

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč poslance Michala Sedláčka

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč poslance Rudolfa Berezy

Řeč poslance Heřmana Chromého

Řeč ministra spravedlnosti Leona Richtera

Řeč poslankyně Anny Röschové

Usnesení schváleno

(Další část schůze řídil mpř. ČNR Z. Malík)

Řeč místopředsedy vlády Milana Lukeše

IX. Interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR na členy vlády ČR

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Vladimíra Čecha

Řeč poslance Pavla Duška

Řeč poslance Vladimíra Čecha

Řeč poslankyně Evy Kalousové

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Vopěnky

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč poslance Rudolfa Berezy

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Josefa Hejska

Řeč poslankyně Marie Stiborové

Řeč poslance Julia Jančáryho

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

X. Informace vlády ČR o přípravě opatření pro případ rozdělení ČSFR

Jednání probíhalo s vyloučením veřejnosti.

IX. /pokračování v projednávání bodu/ Interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR na členy vlády ČR.

Řeč poslance Josefa Pavely

Řeč poslance Petra Dudeška

Řeč poslance Josefa Effenbergera

Řeč poslance Jaroslava Sourala

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Tomáše Ježka

Řeč poslance Jaroslava Sourala

XI. Odpovědi členů vlády ČR na interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR

Řeč poslance Luďka Fendrycha

Řeč ministra zdravotnictví Martina Bojara

Řeč poslance Petra Dudeška

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Tomáše Ratiborského

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Karla Fonioka

Řeč poslance Petra Loma

Řeč poslance Miroslava Rašky

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Vopěnky

Řeč poslance Miroslava Rašky

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Vopěnky

Řeč poslance Miroslava Rašky

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Vopěnky

Řeč poslance Miroslava Rašky

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Vopěnky

Řeč ministra spravedlnosti Leona Richtera

Řeč poslance Jiřího Frkala

Řeč poslance Stanislava Zajíčka

Řeč poslance Vladimíra Rozlivky

Řeč ministryně obchodu a cestovního ruchu Vlasty Štěpové

Řeč poslance Jaromíra Kapusty

Řeč poslance Rudolfa Berezy

Řeč poslance Václava Žáka

Řeč poslance Václava Moskala

Řeč poslance Jaromíra Kapusty

Usnesení schváleno

(Další část schůze řídil mpř. ČNR J. Kasal)

Řeč poslance Karla Ledvinky

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč ministra zemědělství Bohumila Kubáta

XII. Návrh poslance Lubomíra Nedbálka na stanovisko České národní rady k rozhodnutí vlády ČSFR o prodeji tanků do Sýrie

Řeč poslance Stanislava Zajíčka

Řeč poslankyně Milady Vorlové

Řeč poslance Lubomíra Nedbálka

Usnesení schváleno

XIII. Sdělení ústavně právního výboru ČNR k podnětu poslance Danneberga ve věci postavení města Ústí nad Labem

Řeč poslankyně Anny Röschové

Usnesení schváleno

XIV. Návrh předsednictva ČNR na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhu zákona ČNR podle sněmovního tisku 284

Usnesení schváleno

XV. Návrh na vydání usnesení ČNR o nutnosti vytvoření podmínek pro sponzorskou činnost pro oblast zdravotnictví a sociální péče

Řeč poslance Pavla Duška

Řeč poslance Petra Loma

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Petra Dudeška

Řeč poslance Zdeňka Bárty

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Pavla Duška

Řeč poslance Václava Žáka

Řeč poslance Pavla Duška

Usnesení schváleno

XVI. Návrh usnesení ČNR, jímž se ukládá předsednictvu ČNR zřídit komisi pro privatizaci

Návrh nebyl přijat

XVII. Zpráva o činnosti komise pro dohled nad dodržováním zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o rozšíření okruhu funkcí obsazovaných jmenováním

Řeč poslance Václava Žáka

(Další část schůze řídil mpř. ČNR Jiří Vlach)

Řeč poslance Miroslava Wolfa

(Další část schůze řídil mpř. ČNR Jan Kasal)

Řeč poslance Vladimíra Kolmistra

Řeč poslance Jiřího Karase

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč poslance Miroslava Wolfa

Řeč poslance Františka Nerada

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslankyně Hedy Čechové

Řeč poslance Zdeňka Bárty

Řeč poslance Vladimíra Čecha

Řeč poslance Jiřího Karase

Řeč poslankyně Jany Ryšlinkové

Řeč poslankyně Marie Stiborové

Řeč poslance Václava Žáka

Usnesení schváleno

Řeč poslance Zdeňka Bárty

Doplnění pořadu schůze schváleno

XVIII. Návrh na stanovisko ČNR k případu tanku na Smíchově a busty J. Palacha

Řeč poslance Zdeňka Bárty

Řeč poslance Josefa Effenbergera

Řeč poslance Vladimíra Preclíka

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč poslankyně Heleny Němcové

Řeč poslance Jaroslava Korába

Řeč místopředsedy ČNR Jana Kalvody

Řeč poslance Zdeňka Bárty

Řeč poslance Vladimíra Čecha

Řeč poslance Zdeňka Bárty

Řeč poslankyně Evy Kantůrkové

Řeč poslance Karla Štindla

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslankyně Daniely Kolářové

Řeč poslance Andreje Gjuriče

Řeč poslance Stanislava Zajíčka

Řeč poslance Vladimíra Preclíka

Řeč poslance Petra Loma

Řeč poslance Václava Žáka

Řeč poslance Martina Bursíka

Usnesení nebylo přijato

Řeč poslance Karla Štindla

XIX. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za období od 8. do 21. května a jejím dodatku do 22. května 1991 /sněmovní tisk 277 a dodatek/.

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Zdeňka Bárty

Usnesení schváleno

Závěrečné slovo místopředsedy ČNR Jana Kasala

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP