Digitální knihovna | ČNR 1990 - 1992 - stenoprotokoly | 19. schůze

Česká národní rada
Stenozáznamy 1990 - 1992

Stenografický zápis 19. schůze, 23. května 1991

Předchozí částPoslanec ČNR Karel Ledvinka
Poslanec ČNR Petr Koháček
Ministr zemědělství Bohumil Kubát


XII. Návrh poslance Lubomíra Nedbálka na stanovisko České národní rady k rozhodnutí vlády ČSFR o prodeji tanků do Sýrie

Poslanec Stanislav Zajíček
Poslankyně Milada Vorlová
Místopředseda ČNR Jan Kasal
Poslanec Lubomír Nedbálek


XIII. Sdělení ústavně právního výboru ČNR k podnětu poslance Danneberga ve věci postavení města Ústí nad Labem

Poslankyně Anna Röschová


XIV. Návrh předsednictva ČNR na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhu zákona ČNR podle sněmovního tisku 284

Místopředseda ČNR Jan Kasal


XV. Návrh na vydání usnesení ČNR o nutnosti vytvoření podmínek pro sponzorskou činnost pro oblast zdravotnictví a sociální péče

Poslanec Pavel Dušek
Poslanec Petr Lom
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Petr Dudešek
Poslanec Zdeněk Bárta
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Pavel Dušek
Poslanec Václav Žák
Poslanec Pavel Dušek


XVI. Návrh usnesení ČNR, jímž se ukládá předsednictvu ČNR zřídit komisi pro privatizaci

Poslanec Ladislav Jakl


XVII. Zpráva o činnosti komise pro dohled nad dodržováním zákonného opatření předsednictva FS o rozšíření okruhu funkcí obsazovaných jmenováním

Poslanec Václav Žák
Místopředseda ČNR Jiří Vlach
Poslanec Miroslav Wolf
Místopředseda ČNR Jan Kasal
Poslanec Vladimír Kolmistr
Poslanec Jiří Karas
Poslanec Vladimír Řezáč
Poslanec Tomáš Fejfar
Poslanec Miroslav Wolf
Poslanec František Nerad
Poslanec Vladimír Šuman
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec ČNR Jaroslav Ortman
Poslankyně Heda Čechová
Poslanec Zdeněk Bárta
Poslanec Vladimír Čech
Poslanec Jiří Karas
Poslankyně Jana Ryšlinková
Místopředseda ČNR Jan Kasal

(Jednání přerušeno.)

Místopředseda ČNR Jan Kasal
Poslankyně Marie Stiborová
Poslanec Václav Žák
Místopředseda ČNR Jan Kasal
Poslanec Zdeněk Bárta


XVIII. Návrh usnesení k případu tanku na Smíchově a bysty J. Palacha

Místopředseda ČNR Jan Kasal
Poslanec Josef Effenberger
Poslanec Vladimír Preclík
Poslanec Petr Koháček
Poslankyně Helena Němcová
Poslanec Jaroslav Koráb
Místopředseda ČNR Jan Kalvoda
Poslanec Zdeněk Bárta
Poslanec Vladimír Čech
Poslankyně Eva Kantůrková
Poslanec Karel Štindl
Poslanec Jiří Payne
Místopředseda ČNR Jan Kasal
Poslankyně Daniela Kolářová
Poslanec Andrej Gjurič
Poslanec Stanislav Zajíček
Poslanec Vladimír Preclík
Poslanec Petr Lom
Poslanec Václav Žák
Poslanec Martin Bursík
Poslanec Karel Štindl


XIX. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za období od 8. do 21. května a jejím dodatku do 22. května 1991 /sněmovní tisk 277 a dodatek/

Poslanec Marek Benda
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Zdeněk Bárta


Předchozí část


Přihlásit/registrovat se do ISP