17. - 21. prosince 1990

ČESKÁ NÁRODNÍ RADA

VI. volební období

TĚSNOPISNÁ ZPRÁVA

o 12. schůzi České národní rady v pondělí 17., úterý 18., středu 19., čtvrtek 20., pátek 21. a sobotu 22. 12. 1990.

17. 12. 1990

Obsah:

Pořad schůze:

Návrh na zpětvzetí vládního návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR, č. 133/1985 Sb., o požární ochraně schválen

Návrh na rozšíření pořadu schválen

Návrh pořadu schválen

I. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady

Řeč místopředsedy ČNR Michala Krause

Řeč poslance Vladimíra Preclíka

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč ministra vnitra Tomáše Sokola

Řeč poslance Zdeňka Smělíka

Řeč ministra zemědělství Bohumila Kubáta

Řeč poslance Zdeňka Smělíka

Řeč poslance Vladimíra Čecha

Řeč poslance Josefa Hejska

Řeč ministra práce a sociálních věcí Milana Horálka

Řeč poslance Aloise Válka

Řeč poslance Josefa Hejska

Řeč poslance Rudolfa Berezy

Řeč poslance Jiřího Macháčka

Řeč ministra práce a sociálních věcí Milana Horálka

Řeč poslance Vladimíra Čecha

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Petra Loma

Řeč ministra vnitra Tomáše Sokola

Řeč poslance Petra Loma

Řeč poslance Františka Nerada

Řeč poslankyně Evy Kantůrkové

Řeč poslance Julia Jančáryho

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Tomáše Ježka

Řeč poslance Josefa Bezděka

Řeč ministra spravedlnosti Leona Richtera

Řeč místopředsedy vlády Antonína Baudyše

Řeč poslance Luďka Fendrycha

Řeč poslance Jaroslava Kelnara

Řeč poslance Luďka Fendrycha

Řeč poslance Oldřicha Váci

II. Interpelace, otázky, podněty poslanců

Řeč poslance Vojtěcha Dohnala

Řeč poslance Karla Kříže

Řeč poslance Jaromíra Kapusty

Řeč poslankyně Daniely Kolářové

Řeč poslance Jiřího Karase

Řeč poslance Zdeňka Gužiho

Řeč poslance Vladimíra Kolmistra

Řeč ministra zemědělství Bohumila Kubáta

Řeč poslance Václava Moskala

III. Návrh ústavně právního výboru na zproštění soudců z povolání soudcovské funkce

Řeč poslankyně Anny Röschové

Usnesení schváleno

Jednání přerušeno 18. 12. 1990

(Jednání zahájeno v 9.15 hodin)

Úvodní slovo předsedkyně ČNR Dagmar Burešové

IV. Návrh na volbu soudců z povolání k soudům v České republice

Řeč ministra spravedlnosti Leona Richtera

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Jiřího Nováka

Řeč poslance Rudolfa Berezy

Řeč ministra spravedlnosti Leona Richtera

Řeč poslankyně Anny Röschové

Volba soudců - hlasování

Řeč poslance Jiřího Paynea

Řeč poslance Ivo Přikryla

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Petra Pospíšila

Řeč poslance Martina Bursíka

Řeč poslance Vojtěcha Dohnala

Řeč poslance Ivo Přikryla

Soudci zvoleni

V. Vládní návrh zákona ČNR o působnosti orgánů ČR v oblasti cen

Řeč ministra financí Karla Špačka

Řeč společného zpravodaje poslance Františka Homoly

Řeč předsedy vlády Petra Pitharta

Návrh na přerušení projednávání tohoto bodu přijat

VI. Vládní návrh zákona ČNR o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky

Řeč místopředsedy ČR Antonína Baudyše

Řeč společného zpravodaje poslance Karla Ledvinky

Řeč společného zpravodaje poslance Luďka Fendrycha

Řeč ministra vlády Miroslava Grégra

Řeč ministryně obchodu a cestovního ruchu Vlasty Štěpové

Řeč poslance Alexandra Karycha

Řeč poslance Františka Matějky

Řeč poslance Jiřího Straška

Řeč poslance Ladislava Krčmy

Řeč poslance Karla Holomka

Řeč poslance Josefa Šedivého

Řeč poslance Jana Květa

Řeč místopředsedy ČNR Jana Kasala

Řeč poslance Martina Bursíka

Řeč poslance Josefa Šimečka

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Petra Loma

Řeč poslance Pavla Klenera

Řeč poslance Jiřího Rozlivky

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Stanislava Klimeše

Řeč poslance Tomáše Sojky

Řeč poslance Alexandra Karycha

Řeč poslance Vladimíra Laštůvky

Řeč poslance Josefa Veselého

Řeč poslance Luďka Fendrycha

Řeč poslance Josefa Veselého

Řeč ministra vnitra Tomáše Sokola

Řeč poslance Jiřího Vlacha

Řeč ministra životního prostředí Bedřicha Moldana

Řeč ministra zdravotnictví Martina Bojara

Řeč ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj Karla Dyby

Řeč poslance Alexandra Karycha

Řeč místopředsedy ČNR Jana Kasala

Řeč předsedy vlády Petra Pitharta

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Jiřího Paynea

Řeč místopředsedy vlády Antonína Baudyše

Řeč poslance Karla Ledvinky

Řeč poslance Josefa Veselého

Řeč poslance Karla Ledvinky

Řeč poslance Josefa Veselého

Řeč poslance Josefa Hejska

Řeč poslance Jiřího Paynea

Řeč poslance Karla Ledvinky

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Řeč poslance Karla Ledvinky

Řeč poslance Jiřího Paynea

Řeč poslance Petra Loma

Řeč poslance Karla Ledvinky

Řeč poslance Luďka Fendrycha

Řeč poslance Karla Ledvinky

Řeč poslance Josefa Heina

Řeč poslance Jana Květa

Řeč poslance Karla Ledvinky

Řeč poslankyně Jany Ryšlinkové

Řeč poslance Karla Ledvinky

Řeč poslance Josefa Šimečka

Řeč poslance Františka Nerada

Řeč poslance Karla Ledvinky

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Řeč poslance Josefa Hejska

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Petra Loma

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Karla Ledvinky

Řeč poslance Josefa Veselého

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Karla Ledvinky

Řeč poslance Jiřího Paynea

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Leonarda Dannenberga

Řeč poslance Jiřího Paynea

Řeč poslankyně Evy Kantůrkové

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč místopředsedy ČNR Michala Krause

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Leonarda Dannenberga

Řeč poslance Jiřího Paynea

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč poslankyně Jany Ryšlinkové

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Karla Biňovce

Řeč poslance Jana Kalvody

Řeč místopředsedy ČNR Václava Žáka

Řeč poslance Karla Ledvinky

Zákon schválen

Jednání přerušeno

19. 12. 1990

VII. Vládní návrh zákona ČNR o zaměstnanosti a o působnosti orgánů ČR na úseku zaměstnanosti

Řeč ministra práce a sociálních věcí Milana Horálka

Řeč poslance Petra Loma

Řeč poslance Vojtěcha Dohnala

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Andreje Gjuriče

Řeč místopředsedy ČNR Jana Kasala

Řeč poslance Vojtěcha Dohnala

Řeč poslance Ladislava Jakla

Řeč poslance Jiřího Paynea

Řeč poslance Josefa Domase

Řeč poslance Vojtěcha Dohnala

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Jiřího Paynea

Řeč ministra práce a sociálních věcí Milana Horálka

Řeč poslance Jiřího Paynea

Řeč ministra práce a sociálních věcí Milana Horálka

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč ministra práce a sociálních věcí Milana Horálka

Řeč poslance Jiřího Paynea

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslankyně Anny Váchalové

Řeč poslance Jiřího Hájka

Řeč poslankyně Milady Vorlové

Řeč poslance Andreje Gjuriče

Řeč poslance Petra Loma

Řeč poslance Jiřího Vlacha

Řeč poslance Petra Loma

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Jiřího Vlacha

Řeč poslance Petra Loma

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Petra Loma

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Petra Loma

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Petra Loma

Řeč poslance Ladislava Jakla

Řeč poslance Petra Loma

Řeč poslance Ladislava Jakla

Řeč poslance Petra Loma

Řeč poslance Josefa Domase

Řeč poslance Petra Loma

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Petra Loma

Řeč poslance Jiřího Paynea

Řeč poslance Petra Loma

Řeč poslankyně Anny Váchalové

Řeč poslance Ladislava Jakla

Řeč poslance Petra Loma

Řeč poslance Richarda Hájka

Řeč poslance Petra Loma

Řeč poslance Oldřicha Váci

Závěrečné slovo ministra práce a sociálních věcí Milana Horálka

Závěrečné slovo společného zpravodaje Petra Loma

Zákon schválen

V. Vládní návrh zákona ČNR o působnosti orgánů ČR v oblasti cen

(pokračování v přerušeném jednání)

Řeč ministra financí Karla Špačka

Řeč poslance Petra Kozánka

Zpětvzetí vládního návrhu zákona

Jednání přerušeno

20. 12. 1990

VIII.Vládní návrh zákona České národní rady o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice

Řeč místopředsedy ČNR Jana Kasala

Řeč ministra financí Karla Špačka

Řeč společného zpravodaje poslance Josefa Hájka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Vladimíra Komárka

Závěrečné slovo ministra financí Karla Špačka

Závěrečné slovo společného zpravodaje Josefa Hájka

Zákon schválen

Jednání přerušeno

21. 12. a 22. 12. 1990

Řeč místopředsedy ČNR Václava Žáka

Řeč poslance Vladimíra Preclíka

X. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1989

X. Vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1991

Řeč ministra financí Karla Špačka

Řeč společného zpravodaje poslance Ivo Svobody

Řeč poslance Antonína Andrleho

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Ivo Svobody

Řeč poslance Jiřího Straška

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Jana Litomiského

Řeč poslance Václava Stiebera

Řeč poslance Františka Homoly

Řeč poslance Zdeňka Smělíka

Řeč poslance Františka Homoly

Řeč poslance Kamila Procházky

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč poslance Jaromíra Stibice

Řeč poslankyně Hany Lagové

Řeč poslance Karla Biňovce

Řeč poslance Františka Homoly

Řeč poslance Pavla Balcárka

Řeč poslance Waltera Piverky

Řeč poslance Jaromíra Kapusty

Řeč poslance Ladislava Krčmy

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Tomáše Ježka

Řeč poslance Ivo Svobody

Řeč poslance Františka Homoly

Řeč poslankyně Milady Mašatové

Řeč poslance Jana Květa

Řeč poslance Vojtěcha Dohnala

Řeč poslance Karla Holomka

Řeč poslance Jana Sapáka

Řeč předsedy vlády Petra Pitharta

Řeč poslance Stanislava Klimeše

Řeč poslance Vladimíra Čecha

Řeč poslance Julia Jančáryho

Řeč poslance Tadeusze Wantuly

Řeč poslance Vladimíra Komárka

Řeč poslance Lubomíra Nedbálka

Řeč poslance Karla Fonioka

Řeč poslance Michala Sedláčka

Řeč poslance Petra Loma

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Rudolfa Berezy

Řeč poslance Pavla Klenera

Řeč poslance Josefa Effenbergera

Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč ministra státní kontroly Bohumila Tichého

Řeč poslance Josefa Hejska

Řeč poslance Jiřího Paynea

Řeč poslance Josefa Pavely

Řeč poslance Josefa Vondráčka

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Vopěnky

Řeč poslankyně Daniely Kolářové

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslance Zdeňka Smělíka

Řeč poslance Jiřího Macháčka

Řeč poslance Pavla Balcárka

Řeč poslankyně Jaroslavy Moserové

Řeč poslance Ladislava Jakla

Řeč poslance Vladimíra Čecha

Řeč poslance Oldřicha Váci

Řeč poslance Ladislava Jakla

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Vladimíra Čecha

Řeč poslance Oldřicha Váci

Řeč ministra financí Karla Špačka

Řeč poslance Ivo Svobody

Řeč poslance Ivo Palkosky

Řeč poslance Ivo Svobody

Řeč poslance Vladimíra Čecha

Řeč poslance Ivo Svobody

Řeč poslance Karla Holomka

Řeč poslance Vladimíra Komárka

Řeč poslance Ivo Svobody

Řeč poslance Petra Loma

Řeč poslance Karla Holomka

Řeč poslance Ivo Svobody

Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč poslance Ivo Svobody

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Ivo Svobody

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Ivo Svobody

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Ivo Svobody

Řeč poslance Waltera Piverky

Řeč poslance Ivo Svobody

Řeč poslance Waltera Piverky

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Ivo Svobody

Řeč poslance Vladimíra Čecha

Řeč poslance Ivo Svobody

Řeč poslance Antonína Andrleho

Řeč poslance Ivo Svobody

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Petra Loma

Řeč poslankyně Jany Ryšlinkové

Řeč poslance Vladimíra Čecha

Řeč poslance Jiřího Paynea

Řeč poslance Ivo Svobody

Řeč poslance Vojtěcha Dohnala

Řeč poslance Ivo Svobody

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Karla Biňovce

Řeč poslance Vladimíra Čecha

Řeč poslankyně Jany Ryšlinkové

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Ivo Svobody

Řeč poslance Václava Stiebera

Řeč poslance Ivo Svobody

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Ivo Svobody

Řeč poslance Pavla Balcárka

Řeč poslance Ivo Svobody

Řeč poslance Ladislava Krčmy

Řeč poslance Ivo Svobody

Řeč poslance Petra Čermáka

Řeč poslance Karla Biňovce

Řeč poslance Ivo Svobody

Řeč ministra financí Karla Špačka

Řeč poslance Ivo Svobody

Řeč poslance Julia Jančáryho

Řeč poslance Ivo Svobody

Řeč poslance Julia Jančáryho

Řeč poslance Ivo Svobody

Řeč poslance Vladimíra Komárka

Řeč poslance Ivo Svobody

Řeč poslance Petra Loma

Řeč poslance Ivo Svobody

Řeč poslance Waltera Piverky

Řeč poslance Ivo Svobody

Zákon přijat

XI. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 13. do 17. prosince 1990

Řeč předsedy vlády Petra Pitharta

Řeč poslance Ivo Svobody

Řeč poslance Petra Loma

Řeč poslance Julia Jančáryho

Řeč poslance Ivo Svobody

Řeč poslance Zdeňka Smělíka

Řeč poslance Ivo Svobody

Řeč poslance Pavla Klenera

Řeč poslance Zdeňka Kotrlého

Řeč poslance Pavla Klenera

Řeč poslance Ivo Svobody

Řeč poslance Pavla Klenera

Řeč poslance Petra Loma

Řeč poslance Ivo Svobody

Řeč poslance Jiřího Paynea

Řeč poslance Ivo Svobody

Řeč poslance Josefa Ježka

Návrh přijat

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Ivo Palkosky

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Vladimíra Čecha

Řeč poslance Marka Bendy

Závěrečné slovo místopředsedy ČNR Václava Žáka

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP