PŘEDSEDNICTVO ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

VI. volební období

905

USNESENÍ

předsednictva České národní rady

z 90. schůze 23. dubna 1992

 

k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

 

Předsednictvo České národní rady

jmenuje podle § 38 zákona č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, tyto soudce k soudům České republiky:

A. justiční čekatelé

        A. JUDr. Pavla Augustinová, nar. 4.9.1962 (obvodní soud pro Prahu 10),

B. JUDr. Beno Jeřábek, nar. 5.2.1966 (obvodní soud pro Prahu 4),

C. JUDr. Alena Míková, nar. 19.5.1964 (obvodní soud pro Prahu 4),

D. JUDr. Irena Paterová, nar. 22.7.1954 (okresní soud Plzeň-město),

E. JUDr. Jana Puchingerová, nar. 17.4.1953 (obvodní soud pro Prahu 6),

F. JUDr. Květuše Voráčková, nar. 26.3.1952 (obvodní soud pro Prahu 5),

B. bývalí soudci, kteří se do justice vracejí

        1. JUDr. Irena Čepková, nar. 8.1.1962 (obvodní soud pro Prahu 3),

2. JUDr. Jitka Sowová, nar. 17.6.1950 (obvodní soud pro Prahu 5),

C. kandidátka z řad právníků z praxe

        1. JUDr. Helena Svobodová, nar. 26.5.1958 (obvodní soud pro Prahu 9),

D. soudci, navrhovaní ke jmenování do funkce podle ustanovení § 69 odst. 2 zákona č. 335/1991 Sb.

        1. JUDr. Pavel Benda, nar. 26.8.1962 (obvodní soud pro Prahu 3),

2. JUDr. Blanka Bendová, nar. 16.5.1964 (obvodní soud pro Prahu 8),

3. JUDr. Olga Bokotejová, nar. 21.1.1951 (obvodní soud pro Prahu 10),

4. JUDr. Vojtěch Brhel, nar. 11.4.1956 (krajský soud v Ostravě),

5. JUDr. Jana Červinková, nar. 29.8.1946 (obvodní soud pro Prahu 8),

6. JUDr. Miluše Čižmárová, nar. 15.9.1941 (Nejvyšší soud České republiky),

7. JUDr. Jitka Denemarková, nar. 25.12.1964 (obvodní soud pro Prahu 10),

8. JUDr. Jiří Doležílek, nar. 17.7.1963 (krajský soud v Ostravě),

9. JUDr. Pavel Dolinek, nar. 11.7.1951 (krajský soud v Ostravě),

10. JUDr. Čestmír Duda, nar. 7.4.1952 (krajský soud v Ostravě),

11. Alexandra Erbanová, nar. 3.9.1950 (krajský soud v Ostravě),

12. JUDr. Robert Fremr, nar. 8.11.1957 (Nejvyšší soud České republiky),

13. JUDr. Libuše Fritzová, nar. 28.9.1946 (obvodní soud pro Prahu 1),

14. mgr. Jiří Glet, nar. 11.5.1951 (okresní soud ve Vsetíně),

15. JUDr. Roman Hais, nar. 13.8.1964 (městský soud v Brně),

16. JUDr. Jiří Hanzelka, nar. 26.6.1961 (okresní soud v Novém Jičíně),

17. JUDr. Oleg Havránek, nar. 10.12.1953 (okresní soud v Nymburce),

18. JUDr. Eva Holasová, nar. 18.1.1962 (okresní soud v Nymburce),

19. JUDr. Aleš Holík, nar. 17.4.1964 (okresní soud v Pardubicích),

20. JUDr. Jiřina Horáčková, nar. 17.10.1955 (obvodní soud pro Prahu 10),

21. JUDr. Jan Horák, nar. 12.1.1955 (krajský soud v Ostravě),

22. Vlastimil Hrabovský, nar. 15.10.1959 (krajský soud v Ostravě),

23. JUDr. Miroslava Hrehorová, nar. 20.1.1950 (obvodní soud pro Prahu 8),

24. JUDr. Alena Hudcová, nar. 5.12.1961 (okresní soud v Šumperku),

25. JUDr. Alena Huňáčková, nar. 29.12.1949 (obvodní soud pro Prahu 1),

26. JUDr. Jan Chowaniec, nar. 1.3.1953 (okresní soud v Karviné),

27. JUDr. Blanka Chvojová, nar. 6.7.1956 (obvodní soud pro Prahu 10),

28. JUDr. Jana Jirmářová, nar. 15.2.1962 (obvodní soud pro Prahu 10),

29. JUDr. Jiřina Jislová, nar. 22.3.1952 (obvodní soud pro Prahu 1),

30. Ivana Kalinová, nar. 6.1.1953 (městský soud v Brně),

31. JUDr. Hana Klasová, nar. 24.11.1959 (okresní soud v Rakovníku),

32. JUDr. Marie Kloudová, nar. 2.11.1937 (obvodní soud Prahu 10),

33. JUDr. Jarmila Kolářová,nar. 9.7.1952 (krajský soud v Ostravě),

34. JUDr. Ludmila Kopalová, nar. 6.8.1957 (okresní soud v Novém Jičíně),

35. JUDr. Dana Kostková, nar. 9.4.1956 (okresní soud v Příbrami),

36. JUDr. Radomír Koudela, nar. 24.2.1964 (okresní soud ve Vsetíně),

37. JUDr. Ivan Kratochvíl, nar. 2.2.1951 (obvodní soud pro Prahu 1),

38. Ludmila Kratochvílová, nar. 29.12.1940 (okresní soud v Pardubicích),

39. mgr. Otakar Krupička, nar. 16.5.1944 (krajský soud v Ostravě),

40. Jaroslava Kuběnová, nar. 14.11.1954 (okresní soud v Pardubicích),

41. JUDr. Lenka Kymličková, nar. 18.12.1957 (obvodní soud pro Prahu 4),

42. JUDr. Jaroslava Lajpertová, nar. 18.12.1954 (okresní soud v Rakovníku),

43. JUDr. Martin Litvan, nar. 23.1.1963 (městský soud v Praze),

44. JUDr. Libor Losa, nar. 3.7.1959 (městský soud v Brně),

45. JUDr. Jaroslav Málek, nar. 27.4.1957 (krajský soud v Ostravě),

46. JUDr. Alena Matochová, nar. 6.8.1959 (okresní soud ve Vsetíně),

47. JUDr. Jiří Pácal, nar. 7.6.1957 (krajský soud v Praze),

48. JUDr. Richard Petrásek, nar. 30.5.1959 (obvodní soud pro Prahu 10),

49. JUDr. Blanka Petrásková, nar. 19.7.1952 (obvodní soud pro Prahu 8),

50. JUDr. Jaroslava Pokorná, nar. 11.12.1961 (obvodní soud pro Prahu 10),

51. JUDr. Jaroslav Přibyl, nar. 25.9.1949 (okresní soud v Sokolově),

52. Eva Přibylová, nar. 3.3.1941 (okresní soud v Sokolově),

53. mgr. Věra Rudolfová, nar. 13.6.1945 (okresní soud v Chebu),

54. JUDr. Irena Sekavová, nar. 15.6.1964 (okresní soud pro Praha-východ),

55. Marie Sinevičová, nar. 13.9.1945 (obvodní soud pro Prahu 1),

56. JUDr. Jiří Skoupý, nar. 22.8.1957 (okresní soud v Karlových Varech),

57. JUDr. Dana Soukupová, nar. 7.6.1957 (okresní soud v Šumperku),

58. JUDr. Miroslav Stoklasa, nar. 20.1.1961 (obvodní soud pro Prahu 10),

59. JUDr. Věra Sýkorová, nar. 30.3.1953 (obvodní soud pro Prahu 1),

60. JUDr. Bohumila Šeuerová, nar. 13.4.1950 (okresní soud v Šumperku),

61. JUDr. Jiřina Šimková, nar. 29.4.1947 (obvodní soud pro Prahu 7),

62. JUDr. Martina Škodová, nar. 25.9.1952 (obvodní soud pro Prahu 1),

63. JUDr. Helena Šlaufová, nar. 27.6.1953 (obvodní soud pro Prahu 10),

64. JUDr. Eva Švecová, nar. 20.3.1964 (okresní soud ve Vsetíně),

65. JUDr. Karla Trávníčková, nar. 24.4.1960 (okresní soud ve Vsetíně),

66. JUDr. Miroslava Trčková,nar. 22.6.1960 (obvodní soud pro Prahu 10),

67. JUDr. Zina Uhlířová, nar. 31.8.1953 (okresní soud v Jihlavě),

68. JUDr. Naděžda Václavíková, nar. 13.6.1951 (obvodní soud pro Prahu 1),

69. JUDr. Martin Valehrach, nar. 21.10.1960 (obvodní soud pro Prahu 8),

70. JUDr. Radka Válková, nar. 1.12.1960 (okresní soud v Novém Jičíně),

71. JUDr. Anna Vandáková, nar. 6.10.1962 (obvodní soud pro Prahu 8),

72. JUDr. Václav Vaněček, nar. 23.1.1935 (okresní soud v Novém Jičíně),

73. JUDr. Libor Vávra, nar. 17.10.1963 (obvodní soud pro Prahu 10),

74. JUDr. Lenka Vítková, nar. 26.4.1954 (okresní soud v Kutné Hoře),

75. JUDr. Zdeňka Vlasáková, nar. 28.9.1949 (obvodní soud pro Prahu 7),

76. JUDr. Romana Vostrejšová, nar. 28.1.1947 (obvodní soud pro Prahu 3),

77. JUDr. Karel Vrzáň, nar. 6.6.1945 (Nejvyšší soud České republiky),

78. JUDr. Eva Zárubová, nar. 10.5.1950 (obvodní soud pro Prahu 10),

79. JUDr. Pavel Zelenka, nar. 27.7.1956 (okresní soud v Sokolově).

 

Dagmar Burešová v.r.

předsedkyně České národní rady

 

Petr Kozánek v.r.

ověřovatel předsednictva České národní radyPřihlásit/registrovat se do ISP