ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1990

V. volební období

187

Návrh

předsednictva Ústředního výboru Národní fronty České republiky

na volbu

některých soudců z povolání k soudům České republiky.

Předsednictvo Ústředního výboru Národní fronty České republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle článku 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá Ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona č. 36/1964 Sb. o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného v úplném znění pod č. 19/1970 Sb., volbu některých soudců z povolání k soudům České republiky.

Kandidáti byli vybráni po pečlivém zhodnocení jejich odborné připravenosti a zkušeností ze soudní praxe. Návrhy byly dohodnuty s rozhodujícími politickými silami a projednány v orgánech Národní fronty v příslušných místech.

Navržení kandidáti splňují předpoklady stanovené § 39 odst. 1 a 2 uvedeného zákona o organizaci soudů a o volbách soudců. S kandidaturou všichni souhlasí.

Předsednictvo Ústředního výboru Národní fronty České republiky proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

Česká národní rada

po projednání návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České republiky

volí

podle čl. 101. ústavního zákona č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá Ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného v úplném znění pod: č. 19/1970 Sb., do funkce soudce z povoláni k soudům České republiky tyto kandidáty:

K Nejvyššímu soudu České republiky:

JUDr. Milan Holub, CSc. nar. 13.9.19:4

A. kandidáti, kterým končí volební období a jsou navrženi k opětovnému zvolení:

k městskému soudu v Praze:

JUDr. Josef Kratochvíl, nar. 9.11.1929

k obvodnímu soudu pro Prahu 9:

JUDr. Miluše Čechurová, nar. 5.2.1953

ke krajskému soudu v Praze:

JUDr. Věroslava Bukvajová, nar. 30.3.1933

JUDr. Milan Jareš, nar. 14. 9.1932

JUDr. Emil Krause, nar. 3.8.1934

JUDr. Anežka Soběslavská, nar. 19.11.1940

JUDr. Marie Šebková, nar. 19.11.1927

k okresnímu soudu v Berouně:

Eva Macourková, prom. práv., nar. 2.1.1943

k okresnímu soudu v Kladně:

JUDr. Eva Hrudková, nar. 1.11.1945

k okresnímu soudu v Kolíně:

JUDr. Miroslav Dubský, nar. 5.4.1932

k okresnímu soudu v Mladé Boleslavi:

Miroslav Dufek, prom. práv., nar. 19.12.1932

JUDr. Rudolf Havelka, nar. 3. 10. 1949

k okresnímu soudu Praha - východ:

Jitka Procházková, prom. práv., nar. 6.5.1938

k okresnímu soudu Praha - západ:

Alexandra Chrdleová, nar. 6. 7.1955

Ivana Muchová, nar. 20. 9.1955

k okresnímu soudu v Příbrami:

JUDr. Helena Kuthanová, nar. 19.2.1955

ke krajskému soudu v Českých Budějovicích:

JUDr. Antonín Tripes, nar. 14. 10. 1932

k okresnímu soudu v Českých Budějovicích:

JUDr. Anna Málková, nar. 29.9.1941

k okresnímu soudu v Pelhřimově:

JUDr. Vladimír Mrázek, nar. 6.10.1931

k okresnímu soudu ve Strakonicích:

JUDr. Ladislav Černý, nar. 13.11.1933

ke krajskému soudu v Plzni:

JUDr. Miloslav Pešek, nar. 16.6.1922

JUDr. Alena Polednová, nar. 24.7.1947

k okresnímu soudu v Chebu:

JUDr. Jiří Kutílek, nar. 6.11.1953

k okresnímu soudu v Tachově:

JUDr. Michaela Vrzalová, nar. 30.5.1954

k okresnímu soudu v Teplicích:

JUDr. Helena Tukinská, nar. 8.11.1955

k okresnímu soudu v Hradci Králové:

JUDr. Miroslav Havlík, nar. 2.2.1928

JUDr. Zdeňka Střelečková, nar. 20. 8. 1938

k okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí:

JUDr. Jana Raifrová, nar. 30.11.1945

ke krajskému soudu v Brně:

Miroslava Adamovská, nar. 5.11.1950

JUDr. Josef Kapcár, nar. 6. 1. 1951

JUDr. Karel Niebauer, nar. 4. 4. 1933

JUDr. Milena Pechová, nar. 1.9. 1948

k okresnímu soudu v Břeclavi:

JUDr. Oldřiška Zajícová, nar. 20.10.1942

k okresnímu soudu v Hodoníně:

JUDr. Josef Talajka, nar. 22. 7.1931

ke krajskému soudu v Ostravě:

JUDr. Miloslav Studnička, nar. 16.9.1947

Emil Szelong, nar. 5. 6. 1928

k okresnímu soudu Bruntále:

JUDr. Alena Ostrejšová, nar. 8.3.1954

k okresnímu soudu v Karviné:

JUDr. Šárka Rodzenáková, nar. 24. 4. 1955

k okresnímu soudu v Novém Jičíně:

JUDr. Lidmila Vaněčková, nar. 3.5.1934

k okresnímu soudu v Ostravě:

JUDr. Renáta Oborilová, nar. 12.1.1954

B. Kandidáti, kteří jsou navrženi ke zvolení pro jiné soudy:

k městskému soudu v Praze:

JUDr. Hana Ledvinová, nar. 24.10.1949

JUDr. Čestmír Slaný, nar. 18.1.1956

JUDr. Milada Uřidilová, nar. 1.1.1940

JUDr. Tomáš Vejnar, nar. 23.5.1961

JUDr. Jiří Voršilka, nar. 7.8.1959

k obvodnímu soudu pro Prahu 1:

JUDr. Michal Kubín, nar. 18.6.1953

JUDr. Lubomír Novák, nar. 2. 3.1946

k obvodnímu soudu pro Prahu 4:

JUDr. Jan Bělohradský, nar. 30.9.1958

k obvodnímu soudu pro Prahu 10:

JUDr. Lubomír Svátek, nar. 20.6.1958

JUDr. Jan Vyklický, nar. 30.8.1949

ke krajskému soudu v Praze:

JUDr. Helena Urválková, nar. 19.3.1344

k okresnímu soudu v Kolíně:

JUDr. Hana Panicová, nar. 23.9.1929

ke krajskému soudu v Plzni:

JUDr. Pavel Fait, nar. 16.11.1958

ke krajskému soudu v Ústí nad Labem:

JUDr. Milada Kodysová, nar. 5.2.1958

JUDr. Josef Tichý, nar. 19.4.1954

k okresnímu soudu v Liberci:

Taťjana Bernátková, nar. 6.7.1952

ke krajskému soudu v Hradci Králové:

JUDr. Vladimír Lizna, nar. 10.8.1949

ke krajskému soudu v Brně:

JUDr. Iva Brožová, nar. 7.3.1951

JUDr. Ludmila Doubravová, nar. 28.10.1939

JUDr. Antonín Draštík, nar. 29.9.1955

JUDr. Eva Zálešáková nar. 24.12.1951

k okresnímu soudu Brno - venkov:

Hana Zoubková, nar. 25.4.1947

ke krajskému soudu v Ostravě:

JUDr. Ivan Málek, nar. 6.11.1954

JUDr. Gertruda Siejová, nar. 19.11.1938

k okresnímu soudu ve Frýdku Místku:

JUDr. Pavla Ježková, nar. 2.8.1963

k okresnímu soudu v Ostravě:

JUDr. Eva Kocíchová, nar. 18.3.1956

C. Kandidáti z řad justičních čekatelů:

k obvodnímu soud pro Prahu 1:

JUDr. Monika Lincová, nar. 19.12.1964

k obvodnímu soud pro Prahu 3:

JUDr. Petr Kacafírek, nar. 9.1.1963

k obvodnímu soud pro Prahu 4:

JUDr. Vojtěch Cepl, nar. 21.3.1965

k obvodnímu soud pro Prahu 5:

JUDr. Michal Pažitný, nar. 5.9.1964

k obvodnímu soud pro Prahu 8:

JUDr. Marcela Kučerová, nar. 19.9.1960

k okresnímu soudu v Kutné Hoře:

JUDr. Jaroslava Vančurová, nar. 19.11.1961

k okresnímu soudu v Písku:

JUDr. Olga Smrčková, nar. 2.2.1966

k okresnímu soudu v Ústí nad Labem:

Eva Kratochvílová, nar. 16.11.1964

JUDr. Ivana Šoljaková, nar. 9.3.1966

k městskému soudu v Brně:

JUDr. Marek Cigánek, nar. 9.8.1965

JUDr. Libor Daňhel, nar. 11.4.1964

JUDr. Filip Horák, nar. 30.4.1964

JUDr. Martin Hynek, nar. 28.5.1965

k okresnímu soudu ve Frýdku - Místku:

JUDr. Hana Carbolová, nar. 16.3.1966

D. Kandidáti, kteří se vrací do justice v rámci své rehabilitace

k obvodnímu soud pro Prahu 2:

JUDr. Antonín Šimšík, nar. 21.3.1934

ke krajskému soudu v Praze:

JUDr. Oldřich Brixl, nar. 12.6.1934

ke krajskému soud v Českých Budějovicích:

JUDr. Zdeněk Jiříček, nar. 11.3.1929

JUDr. Miloslav Sukdol, nar. 26.3.1933

ke krajskému soudu v Plzni:

JUDr. Nikola Heidlbergová, nar. 6.12.1932

JUDr. Jaroslav Krůšek, nar. 2.8.1932

ke krajskému soudu v Ústí nad Labem:

JUDr. Miroslav Formánek, nar. 18.7.1936

JUDr. František Hondl, nar. 24.10.1942

JUDr. Rudolf Janák, nar. 22.7.1929

JUDr. Karel Markvart, nar. 26.11.1931

ke krajskému soudu v Hradci Králové:

JUDr. Zdeněk Franc, nar. 26.6.1931

JUDr. Miloslav Martin, nar. 20.2.1931

JUDr. Miroslav Nypl, nar. 30.9.1934

k okresnímu soudu v Trutnově:

JUDr. Milan Žďárský, nar. 14.12.1935

ke krajskému soudu v Brně:

JUDr. Miloš Hejtmánek, nar. 3.3.1928

k městskému soudu v Brně:

Božena Havlíčková, nar. 20.10.1942

k okresnímu soudu v Prostějově:

JUDr. Otakar Kukula, nar. 19.8.1933

ke krajskému soudu v Ostravě:

JUDr. Jiří Bohumínský, nar. 13.9.1941

JUDr. Vladimír Jarath, nar. 26.8.1932

JUDr. Jaroslav Livečka, nar. 16.11.1929

JUDr. Jaromír Satke, nar. 8.3.1934

JUDr. Jitka Ševčíková, nar. 6.9.1928

k okresnímu soudu ve Frýdku - Místku:

JUDr. Ludmila Štveráková, nar. 6.4.1929

k okresnímu soudu v Šumperku:

Petr Vošický, nar. 25.1.1947

E. Kandidáti z jiných justičních funkcí a mimo justici:

k městskému soudu v Praze:

JUDr. Leoš Luňák, nar. 28.10.1928

JUDr. Pavel Slavíček, nar. 14.1.1951

k obvodnímu soudu pro Prahu 1:

JUDr. Jana Fridrichová, nar. 20.4.1943

k obvodnímu soudu pro Prahu 4:

JUDr. Jaroslava Kolářová, nar. 12.4.1942

k okresnímu soudu v Kolíně:

JUDr. Radko Cibula, nar. 1.9.1958

k okresnímu soudu v Mostě:

JUDr. Karel Štička, nar. 23.11.1957

k okresnímu soudu v Trutnově:

Zdeňka Lokvencová, nar. 10.12.1944

ke krajskému soudu v Brně:

JUDr. Jiří Machourek, nar. 10.2.1944

k okresnímu soudu ve Frýdku Místku:

JUDr. Petr Prašivka, nar. 4.12.1964

JUDr. Helena Veličková, nar. 30.8.1954

k okresnímu soudu ve Vsetíně:

JUDr. Zdeněk Šlajs, nar. 17.4.1945

V Praze 21. března 1990

Rudolf Dušek v. r.

místopředseda ÚV Národní fronty České republiky

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP