ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1989

V. volební období

155

Návrh

poslanců České národní rady

Václava Anděla, Josefa Kani, Jana Kotvalda, Michala Krause, Josefa Mečla, Jaroslava Šafaříka, Jana Škody a Jana Uřičáře na vydání usnesení České národní rady, kterým se zrušuje usnesení české národní rady č. 123/1989 Sb., k návrhu skupiny poslanců Federálního shromáždění ČSSR na vydání ústavního zákona o způsobu přijetí nové Ústavy Československé socialistické republiky, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky

Usnesení

České národní rady,

kterým se ruší usnesení České národní rady č. 123/1989 Sb., k návrhu skupiny poslanců Federálního shromáždění ČSSR na vydání ústavního zákona o způsobu přijetí nové Ústavy Československé socialistické republiky, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky

Usnesení České národní rady č. 123/1989 Sb., k návrhu skupiny poslanců Federálního shromáždění ČSSR na vydání ústavního zákona o způsobu nové Ústavy Československé socialistické republiky, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky se zrušuje.

Odůvodnění

Federální shromáždění Československé socialistické republiky předložilo národním radám k vyslovení předchozího souhlasu návrh skupiny poslanců Federálního shromáždění na vydání ústavního zákona o způsobu přijetí nové Ústavy československé socialistické republiky, České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky.

Přijetím tohoto návrhu ústavního zákona se měly vytvořit podmínky pro vydání společné ústavní listiny Československé socialistické republiky i obou národních republik. Vyslovením souhlasu s přijetím navrhovaného ústavního zákona by se však národní republiky současně vzdaly práva na vlastní ústavy, které jim dosavadní právní úprava v čl. 142 odst. 2 ústavního zákona o československé federaci zaručuje.

Vzhledem k současným změnám v politickém systému Československé socialistické republiky zrušila Slovenská národní rada svůj předchozí souhlas s návrhem na vydání ústavního zákona o způsobu přijetí nové ústavy na své schůzi dne 6. prosince 1989. Za tohoto stavu se navrhuje, aby obdobné usnesení přijala též České národní rada.

V Praze dne 14. prosince 1989

Václav Anděl

Josef Mečl

Josef Kaňa

Jaroslav Šafařík

Jan Kotvald

Jan Škoda

Michal Kraus

Jan Uřičář


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP