ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1989

V. volební období

 

124

Společná zpráva

ústavně právního výboru České národní rady, výboru České národní rady pro plán a rozpočet, výboru České národní rady pro národní výbory a národnosti, výboru České národní rady pro školství a vědu a výboru České národní rady pro kulturu a výchovu

k vládnímu návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon) - tisk 123

Výbor ČNR pro národní výbory a národnosti ve schůzi 6. září 1989, výbor ČNR pro školství a védu ve schůzi 14. září 1989, ústavně právní výbor ČNR ve schůzi 14. září 1989, výbor ČNR pro plán a rozpočet ve schůzi 5. října 1989 projednaly vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon) - tisk 123.

Po projednání se výbory usnesly doporučit České národní radě, aby předložený vládní návrh schválila s touto úpravou:

ČI. I bod 18 formulovat takto: v § 36 odst. 4 se slova "o udělení souhlasu podle § 28 odst. 1" nahrazují slovy "o udělení souhlasu podle § 5 odst. 3 a § 28 odst. 1".

Dosavadní body 18 a 19 označit jako body 19 a 20.

V Praze dne 15. října 1989

 

Olga KOUKALOVÁ v. r.

prof. JUDr. Josef MEČL, CSc. v.r.

zpravodajka ústavně právního

předseda ústavně právního výboru

výboru ČNR

ČNR

   

Pavel KUTIŠ v. r.

Ing. Miroslav AIRÁZEK v. r.

zpravodaj výboru ČNR pro

předseda výboru ČNR pro

plán a rozpočet

plán a rozpočet

   

Jarmila ŠTĚPNIČKOVÁ v. r.

Marie JAROŠOVÁ v. r.

zpravodajka výboru ČNR pro

místopředsedkyně ČNR a předsedkyně

národní výbory a národnosti

výboru pro národní výbory

 

a národnosti.

   

Mária KOUDELOVÁ v. r.

akad. Bohumír ROSICKÝ v. r.

zpravodajka výboru ČNR pro

předseda výboru ČNR pro

školství a vědu

školství a vědu

   

zasl. um. doc.

MUDr. Marcela ČERNÁ v. r.

Amálie KADLČÍKOVÁ v. r.

předsedkyně výboru ČNR pro

zpravodajka výboru ČNR pro

kulturu a výchovu

kulturu a výchovu

 

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP