ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1989

V. volební období

 

110

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá Ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného v úplném znění pod č. 19/1970 Sb., volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky.

Kandidáti byli vybráni po pečlivém zhodnocení jejich politické připravenosti, jejich zkušeností ze soudní praxe a zejména pak jejich angažovanosti na prosazování a uskutečňování záměrů socialistického soudnictví.

Navržení kandidáti splňují všechny předpoklady stanovené v § 39 odst. 1 a 2 uvedeného zákona o organizaci soudů a o volbách soudců. S kandidaturou všichni souhlasí.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

"Česká národní rada po projednání návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

volí

podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá Ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného v úplném znění pod č. 19/1970 Sb., do funkce soudců z povolání k soudům České socialistické republiky tyto kandidáty:

k Nejvyššímu soudu České socialistické republiky:

JUDr. Josef Blažek, nar. 9. 12. 1931

JUDr. Robert Fremr, nar. 8. 11. 1957

JUDr. Jaromír Klimša, nar. 17. 4. 1946

JUDr. Eva Sekaninová, nar. 15. 6. 1941

A. kandidáti, kterým končí volební období a jsou navrženi k opětovnému zvolení

k obvodnímu soudu pro Prahu 1:

JUDr. Vojtěch Trojánek, nar. 17. 4. 1947

k obvodnímu soudu pro Prahu 3:

Olga Kubínová, nar. 22. 7. 1953

ke krajskému soudu v Českých Budějovicích:

JUDr. František Balák, nar. 31. 8. 1949

JUDr. Milena Kudějová, nar. 15. 2. 1949

k okresnímu soudu v Českých Budějovicích:

JUDr. Pavel Šilhavecký, nar. 25. 10. 1953

k okresnímu soudu v Českém Krumlově:

JUDr. Slavomír Cirhan, nar. 2. 12. 1946

k okresnímu soudu v Prachaticích:

JUDr. Jaroslava Štítkovcová, nar. 7. 12. 1954

k okresnímu soudu ve Strakonicích:

JUDr. Marie Vazačová, nar. 15. 6. 1955

k okresnímu soudu v Táboře:

Vít Jakšič, nar. 16. 4. 1953

k okresnímu soudu Plzeň-město:

JUDr. Vlasta Formánková, nar. 26. 7. 1953

JUDr. Nataša Loužilová, nar. 20. 11. 1953

k okresnímu soudu v Rokycanech:

JUDr. Ludmila Horská, nar. 20. 11. 1953

k okresnímu soudu v Sokolově:

JUDr. Stanislav Aubrecht, nar. 17. 12. 1952

JUDr. Vlasta Halbrštátová, nar. 4. 3. 1953

JUDr. Ivana Hovorková, nar. 31. 1. 1955

k okresnímu soudu v Liberci:

Stanislav Černý, nar. 3. 7. 1953

JUDr. Miroslava Fialová, nar. 24. 7. 1954

k okresnímu soudu v Mostě:

JUDr. Jaroslav Douda, nar. 2. 1. 1953

k okresnímu soudu v Ústí nad Labem:

JUDr. Hana Vondráčková, nar. 12. 11. 1941

k okresnímu soudu v Gottwaldově:

JUDr. Josef Holcman, nar. 6. 3. 1952

JUDr. Jana Horáková, nar. 14. 6. 1955

ke krajskému soudu v Ostravě:

JUDr. Jindřich Bayer, nar. 19. 2. 1944

JUDr. Petr Lorenčík, nar. 5. 2. 1949

JUDr. Čestmír Matěj, nar. 12. 3. 1947

JUDr. Bohumír Vidura, nar. 11. 3. 1939

k okresnímu soudu v Bruntále:

JUDr. Jiřina Hájková, nar. 20. 1. 1953

k okresnímu soudu v Olomouci:

JUDr. Hana Šimková, nar. 11. 10. 1947

k okresnímu soudu v Přerově:

Jana Tillová, nar. 13. 3. 1953

B. kandidáti, kteří jsou navrženi ke zvolení pro jiné soudy

k městskému soudu v Praze:

JUDr. Pavel Čížkovský, nar. 12. 12. 1960

Ladislav Gross, nar. 21. 9. 1944

JUDr. Michal Kalina, nar. 24. 1. 1957

k obvodnímu soudu pro Prahu 2:

JUDr. Zuzana Ciprýnová, nar. 24. 5. 1957

k obvodnímu soudu pro Prahu 4:

JUDr. Luboš Vlasák, nar. 25. 7. 1962

ke krajskému soudu v Praze:

JUDr. Olga Římalová, nar. 30. 12. 1949

k okresnímu soudu v Mělníku:

Alexandra Nováková, nar. 6. 4. 1946

ke krajskému soudu v Plzni:

JUDr. Josef Baxa, nar. 13. 12. 1959

JUDr. Václava Šilhavá, nar. 14. 8. 1948

k okresnímu soudu Plzeň-sever:

JUDr. Jan Kostrůnek, nar. 21. 7. 1928

k okresnímu soudu v Náchodě:

JUDr. Milan Bořek, nar. 19. 12. 1962

ke krajskému soudu v Ostravě:

Vlastimil Hrabovský, nar. 15. 10. 1952

C. kandidáti z řad justičních čekatelů a mimo justici

k obvodnímu soudu pro Prahu 2:

Milan Chmelíček, nar. 4. 3. 1964

k obvodnímu soudu pro Prahu 3:

JUDr. Taťána Prici, nar. 27. 7. 1963

JUDr. Jana Zázvorková, nar. 4. 10. 1964

k obvodnímu soudu pro Prahu 4:

JUDr. Lenka Kymličková, nar. 18. 12. 1957

k obvodnímu soudu pro Prahu 5:

Václav Kašík, nar. 11. 4. 1962

k obvodnímu soudu pro Prahu 6:

JUDr. Martin Hanka, nar. 17. 9. 1964

k obvodnímu soudu pro Prahu 10:

Libor Vávra, nar. 17. 10. 1963

k okresnímu soudu v Mělníku:

JUDr. Hana Donthová, nar. 20. 6. 1961

k okresnímu soudu ve Strakonicích:

JUDr. Jitka Třeštíková, nar. 22. 1. 1965 k okresnímu soudu v Chomutově:

JUDr. Justin Machovčák, nar. 31. 5. 1930

k okresnímu soudu v Semilech:

JUDr. Jaroslav Mádr, nar. 26. 6. 1962

k městskému soudu v Brně:

JUDr. Leoš Novák, nar. 13. 3. 1964

k okresnímu soudu v Břeclavi:

JUDr. Milan Čečotka, nar. 8. 4. 1962

k okresnímu soudu ve Frýdku-Místku:

JUDr. Petr Prašivka, nar. 4. 12. 1964"

V Praze dne 20. února 1989

 

Rudolf Dušek v. r.

místopředseda ústředního výboru Národní fronty

České socialistické republiky

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP