Úterý 20. prosince 1988

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 13. schůzi České národní rady v úterý 20. prosince 1988

OBSAH:

Schválen pořad schůze

POŘAD:

I. Návrh mandátového a imunitního výboru České národní rady na ověření platnosti volby poslance České národní rady podle sněmovního tisku 95

Řeč předsedy mandátového a imunitního výboru České národní rady poslance Zdeňka Krče

platnost volby poslance Viktora Pázlera ověřena

II. Slib poslance České národní rady

Úvodní slovo předsedy České národní rady Josefa Kempného

Čtení formule slibu místopředsedou ČNR Milanem Vondruškou

Slib poslance Viktora Pázlera

III. Návrh skupiny poslanců České národní rady na změnu členství ve výborech České národní rady podle tisku 96

Úvodní slovo předsedy České národní rady Josefa Kempného

Návrh skupiny poslanců schválen

IV. Zpráva vlády České socialistické republiky o úkolech státního plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1989

V. Vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1989 podle tisků 90 a 91

Návrh na sloučení rozpravy ke IV. a V. bodu pořadu schválen

Řeč I. místopředsedy vlády ČSR a předsedy České komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj Miroslava Tomana

Řeč zpravodaje posl. Aloise Skoupého

Řeč ministra financí, cen a mezd ČSR Jiřího Nikodýma

Řeč společného zpravodaje posl. Miroslava Mrázka

Volba návrhové komise

Společná rozprava k IV. a V. bodu pořadu

Řeč posl. Bohuslava Horáčka

Řeč posl. Jiřiny Sůvové

Řeč posl. Jiřího Fleyberka

Řeč posl. Antonína Očenáška

Řeč posl. Josefa Meiera

Řeč posl. Gertrudy Hambalčíkové

Řeč posl. Josefa Domase

Řeč posl. Miroslavy Zajebalové

Řeč posl. Františka Štefana

Řeč posl. Rostislava Vysloužila

Řeč I. místopředsedy vlády ČSR a předsedy České komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj Miroslava Tomana

Řeč ministra financí, cen a mezd ČSR Jiřího Nikodýma

Zpravodaj k bodu IV. pořadu posl. Alois Skoupý se vzdal závěrečného slova

Společný zpravodaj k bodu V. pořadu posl. Miroslav Mrázek se vzdal závěrečného slova

Zpráva návrhové komise

Připomínka posl. Josefa Mečla

Usnesení České národní rady ke zprávě vlády ČSR o úkolech státního plánu rozvoje národního hospodářství ČSR na rok 1989 schváleno

Zákon České národní rady o státním rozpočtu ČNR na rok 1989 schválen

VI. vládní návrh zákona České národní rady o rozpočtovém určení výnosu a správě zemědělské daně a daně ze mzdy podle tisků 88 a 97

Řeč ministra financí, cen a mezd ČSR Jiřího Nikodýma

Řeč společné zpravodajky poslankyně Jany Kolbabové

Zákon ČNR o rozpočtovém určení výnosu a správě zemědělské daně a daně ze mzdy schválen

VII. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, ve znění zákona České národní rady č. 39/1983 Sb. podle tisků 89 a 98

Řeč ministra financí, cen a mezd ČSR Jiřího Nikodýma

Řeč společného zpravodaje výborů ČNR poslance Jiřího Krátkého

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, ve znění zákona České národní rady č. 39/1983 Sb. schválen

VIII. Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce podle tisku 92

Řeč zpravodaje posl. Jiřího Kabáta

Soudci z povolání zproštěni soudcovské funkce

IX. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky podle tisku 93

Řeč místopředsedy ústředního výboru Národní fronty ČSR posl. Václava Běžela

Soudci z povolání zvoleni do soudcovských funkcí

X. Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 1. listopadu do 20. prosince 1988 podle tisku 94

Zpráva schválena

Přílohy:

Usnesení České národní rady č. 73 ke zprávě vlády České socialistické republiky o úkolech státního plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na rok 1989

Usnesení České národní rady č. 74 k vládnímu návrhu zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1989


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP