Středa 17. června 1981

1. schůze17. června 1981

ZPRÁVA

O 1. (USTAVUJÍCÍ) SCHŮZI SNĚMOVNY LIDU

Návrh pořadu schůze:

1. Slib poslanců

2. Zpráva o činnosti dosavadního předsednictva Federálního shromáždění (tisk 1)

3. Návrh volebního řádu k tajné volbě předsedy a místopředsedů Sněmovny lidu, členů předsednictva a předsedů výborů Sněmovny lidu, členů předsednictva Federálního shromáždění, předsedy Federálního shromáždění, prvního místopředsedy a místopředsedů Federálního shromáždění (tisk 2)

4. Volba volební komise (tisk 3)

5. Zřízení mandátového a imunitního výboru Sněmovny lidu, volba jeho předsedy a členů (tisk 3)

6. Ověření platnosti volby poslanců Sněmovny lidu

7. Volba předsedy Sněmovny lidu (tisk 3)

8. Slib poslance řídícího ustavující schůzi Sněmovny lidu

9. Zřízení dalších výborů Sněmovny lidu (tisk 3)

10. Volba místopředsedů Sněmovny lidu a dalších členů předsednictva Sněmovny lidu (tisk 3)

11. Volba předsedů výborů Sněmovny lidu (tisk 3)

12. Volba 20 členů předsednictva Federálního shromáždění (tisk 3)

13. Volba členů výborů Sněmovny lidu (tisk 3)

14. Volba ověřovatelů Sněmovny lidu (tisk 3)

Praha 1981

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP