Středa 17. června 1981

IV. volební období1. zasedání

OBSAH

zprávy o 1. (ustavující) schůzi Sněmovny lidu,

konané dne 17. června 1981

Zahájení ustavující schůze Sněmovny lidu

(předsedající člen předsednictva ÚV KSČ a předsednictva ÚV NF ČSSR poslanec A. Indra)

Denní pořad schválen

1. Slib poslanců

Slib složilo 199 poslanců Sněmovny lidu

(slib poslance A. Indry v bodu 8)

2. Zpráva o činnosti dosavadního předsednictva Federálního shromáždění (tisk 1)

Zpráva vzata na vědomí

3. Návrh volebního řádu k tajné volbě předsedy a místopředsedů Sněmovny lidu, členů předsednictva a předsedů výborů Sněmovny lidu, členů předsednictva Federálního shromáždění, předsedy Federálního shromáždění, prvního místopředsedy a místopředsedů Federálního shromáždění (tisk 2)

Volební řád schválen

4. Volba volební komise (tisk 3)

Návrh přednáší předsedající poslanec A. Indra

Volební komise zvolena

5. Zřízení mandátového a imunitního výboru Sněmovny lidu, volba jeho předsedy a členů (tisk 3)

Písemný návrh předložen předsednictvem ÚV KSČ a předsednictvem ÚV NF ČSSR

Mandátový a imunitní výbor Sněmovny lidu zřízen

Návrh odůvodňuje předsedající poslanec A. Indra

Tajná volba předsedy mandátového a imunitního výboru Sněmovny lidu

Volba členů mandátového a imunitního výboru Sněmovny lidu podle písemného návrhu

Členové mandátového a imunitního výboru Sněmovny lidu zvoleni

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Zpráva předsedy volební komise poslance J. Krylla

Předseda mandátového a imunitního výboru Sněmovny lidu zvolen

6. Ověření platnosti volby poslanců Sněmovny lidu

Zpráva předsedy mandátového a imunitního výboru Sněmovny lidu poslance J. Feketeho

Platnost volby poslanců ověřena

7. Volba předsedy Sněmovny lidu (tisk 3)

Návrh odůvodňuje předsedající poslanec A. Indra

Tajná volba předsedy Sněmovny lidu

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Zpráva předsedy volební komise poslance J. Krylla

Předseda Sněmovny lidu zvolen

Projev předsedy Sněmovny lidu V. Davida

(Řízení schůze převzal předseda SL V. David)

8. Slib poslance řídícího ustavující schůzi Sněmovny lidu

Slib poslance A. Indry

9. Zřízení dalších výborů Sněmovny lidu (tisk 3)

Zřízení dalších výborů Sněmovny lidu podle písemného návrhu schváleno

10. Volba místopředsedů Sněmovny lidu a dalších členů předsednictva Sněmovny lidu (tisk 3)

11. Volba předsedů výborů Sněmovny lidu (tisk 3)

12. Volba 20 členů předsednictva Federálního shromáždění (tisk 3)

Návrh na provedení tajné volby místopředsedů Sněmovny lidu a dalších členů předsednictva Sněmovny lidu (bod 10), tajné volby předsedů výborů Sněmovny lidu (bod 11) a tajné volby 20 členů předsednictva Federálního shromáždění (bod 12) jedním aktem schválen

Návrh odůvodňuje člen předsednictva ÚV KSČ a předsednictva ÚV NF ČSSR poslanec A. Indra

Tajná volba místopředsedů Sněmovny lidu a dalších členů předsednictva Sněmovny lidu, tajná volba předsedů výborů Sněmovny lidu a tajná volba 20 členů předsednictva Federálního shromáždění

Jednání přerušeno

Jednání opět zahájeno

Zprávy předsedy volební komise poslance J. Krylla

Místopředsedové Sněmovny lidu zvoleni

Členové předsednictva Sněmovny lidu zvoleni

Předsedové výborů Sněmovny lidu zvoleni

Členové předsednictva Federálního shromáždění zvoleni

13. Volba členů výborů Sněmovny lidu (tisk 3)

Členové výborů Sněmovny lidu podle písemného návrhu zvoleni

14. Volba ověřovatelů Sněmovny lidu (tisk 3)

Ověřovatelé Sněmovny lidu podle písemného návrhu zvoleni

Schůze skončena


Přílohy:

- Zpráva o činnosti dosavadního předsednictva Federálního shromáždění (tisk 1)

- Návrh volebního řádu k tajné volbě předsedy a místopředsedů Sněmovny lidu, členů předsednictva a předsedů výborů Sněmovny lidu, členů předsednictva Federálního shromáždění, předsedy Federálního shromáždění, prvního místopředsedy a místopředsedů Federálního shromáždění (tisk 2)

- Usnesení Sněmovny lidu č. 1 ke zprávě o činnosti dosavadního předsednictva Federálního shromáždění (tisk 1)

- Usnesení Sněmovny lidu č. 2 k návrhu volebního řádu k tajné volbě předsedy a místopředsedů Sněmovny lidu, členů předsednictva a předsedů výborů Sněmovny lidu, členů předsednictva Federálního shromáždění, předsedy Federálního shromáždění, prvního místopředsedy a místopředsedů Federálního shromáždění, předloženému předsednictvem Federálního shromáždění (tisk 2)

- Usnesení Sněmovny lidu č. 3 k návrhu předsednictva ústředního výboru KSČ a předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na volbu 6členné volební komise k tajné volbě předsedy a místopředsedů Sněmovny lidu, členů předsednictva a předsedů výborů Sněmovny lidu, členů předsednictva Federálního shromáždění, předsedy Federálního shromáždění, prvního místopředsedy a místopředsedů Federálního shromáždění (tisk 3)

- Usnesení Sněmovny lidu č. 4 k návrhu předsednictva ústředního výboru KSČ a předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na zřízení mandátového a imunitního výboru Sněmovny lidu a na volbu jeho předsedy (tisk 3)

- Usnesení Sněmovny lidu č. 5 k návrhu předsednictva ústředního výboru KSČ a předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na volbu členů mandátového a imunitního výboru Sněmovny lidu (tisk 3)

- Usnesení Sněmovny lidu č. 6 k návrhu mandátového a imunitního výboru Sněmovny lidu na ověření platnosti volby poslanců Sněmovny lidu

- Usnesení Sněmovny lidu č. 7 k návrhu předsednictva ústředního výboru KSČ a předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na volbu předsedy Sněmovny lidu (tisk 3)

- Usnesení Sněmovny lidu č. 8 k návrhu předsednictva ústředního výboru KSČ a předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na zřízení dalších výborů Sněmovny lidu (tisk 3)

- Usnesení Sněmovny lidu č. 9 k návrhu předsednictva ústředního výboru KSČ a předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na stanovení počtu členů předsednictva Sněmovny lidu a k návrhu na volbu místopředsedů Sněmovny lidu a dalších členů předsednictva Sněmovny lidu (tisk 3)

- Usnesení Sněmovny lidu č. 10 k návrhu předsednictva ústředního výboru KSČ a předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na volbu předsedů výborů Sněmovny lidu (tisk 3)

- Usnesení Sněmovny lidu č. 11 k návrhu předsednictva ústředního výboru KSČ a předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na volbu 20 poslanců Sněmovny lidu členy předsednictva Federálního shromáždění (tisk 3)

- Usnesení Sněmovny lidu č. 12 k návrhu předsednictva ústředního výboru KSČ a předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na volbu členů výborů Sněmovny lidu (tisk 3)

- Usnesení Sněmovny lidu č. 13 k návrhu předsednictva ústředního výboru KSČ a předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na volbu ověřovatelů Sněmovny lidu (tisk 3)

- Zápis o volbě předsedy mandátového a imunitního výboru Sněmovny lidu

- Zápis o volbě předsedy Sněmovny lidu

- Zápis o volbě místopředsedů Sněmovny lidu a dalších členů předsednictva Sněmovny lidu

- Zápis o volbě předsedů výborů Sněmovny lidu

- Zápis o volbě 20 členů předsednictva Federálního shromážděníSouvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP