ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1985

IV. volební období

113

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty, České socialistické republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá Ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného v úplném znění pod č. 19/1970 Sb., volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky.

Kandidáti byli vybráni po pečlivém zhodnocení jejich politicko odborné připravenosti, jejich zkušenosti ze soudní praxe a zejména pak jejich angažovanosti na prosazování a uskutečňování záměrů socialistického soudnictví.

Navržení kandidáti splňují všechny předpoklady stanovené v § 39 odst. 1 a 2 uvedeného zákona o organizaci soudů a o volbách soudců. S kandidaturou všichni souhlasí.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

"Česká národní rada po projednání návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

volí

podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá Ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného v úplném znění pod č. 19/1970 Sb., do funkce soudců z povolání k soudům České socialistické republiky tyto kandidáty:

k Nejvyššímu soudu České socialistické republiky:

JUDr. Ludmila Říhová, nar. 6. 1. 1947

k městskému soudu v Praze:

Karel Mazura, nar. 10. 12. 1952

JUDr. Milada Veselá, nar. 16. 3. 1949

k obvodnímu soudu pro Prahu 1:

Jiří Karpíšek, nar. 10. 5. 1949

JUDr. Marie Marková, nar. 17. 8. 1946

JUDr. Eva Zatočilová, nar. 2. 9. 1950

k obvodnímu soudu pro Prahu 4:

Petr Smrž, nar. 8. 12. 1958

k obvodnímu soudu pro Prahu 5:

JUDr. Karel Zuzka, nar. 26. 11. 1959

k obvodnímu soudu pro Prahu 7:

JUDr. Eva Gebertová, nar. 16. 4. 1951

JUDr. Lidmila Zedníková, nar. 3. 6. 1950

k obvodnímu soudu pro Prahu 8:

JUDr. Tome Frankič, nar. 25. 2. 1949

Ivana Hasalová, nar. 30. 9. 1950

k obvodnímu soudu pro Prahu 9:

Bohumil Kalát, nar. 22. 4. 1958

k okresnímu soudu v Mělníku:

JUDr. Marie Součková, nar. 27. 1. 1946

ke krajskému soudu v Českých Budějovicích:

JUDr. Josef Chromý, nar. 31. 12. 1942

k okresnímu soudu v Chebu:

JUDr. Renata Procházková, nar. 30. 9. 1954

k okresnímu soudu v Karlových Varech:

JUDr. Blanka Bachrová, nar. 15. 11. 1935

k okresnímu soudu Plzeň - město:

JUDr. Blanka Pešková, nar. 1. 7. 1957

k okresnímu soudu v Sokolově:

Libuše Janků, nar. 27. 1.1947

JUDr. Josef Kollár, nar. 5. 3. 1949

JUDr. Jaroslav Přibyl, nar. 25. 9. 1949

k okresnímu soudu v Tachově:

Stanislava Böhmová, nar. 9. 11. 1954

ke krajskému soudu v Ústí nad Labem:

JUDr. Vladimír Poucha, nar. 19. 4. 1956

Marie Sušková, nar. 19. 3. 1949

k okresnímu soudu v Litoměřicích:

Kamil Duška, nar. 1. 9. 1954

JUDr. Alena Nováková, nar. 25. 6. 1961

k okresnímu soudu v Mostě:

Alena Plačková, nar. 4. 12. 1960

JUDr. Věra Kafková, nar. 3. 5. 1961

ke krajskému soudu v Hradci Králové:

Jaroslav Stach, nar. 7. 3. 1955

k městskému soudu v Brně:

JUDr. Jaroslav Havel, nar. 30. 7. 1953

k okresnímu soudu v Břeclavi:

JUDr. Stanislav Houžvička, nar. 16. 12. 1942

k okresnímu soudu v Gottwaldově:

JUDr. Jaroslava Kubíčková, nar. 8. 10. 1950

JUDr. Naděžda Reviláková, nar. 3. 11. 1950

k okresnímu soudu v Kroměříži:

Elena Ďuranová, nar. 6. 10. 1950

JUDr. Vladimír Jurka, nar. 26. 5. 1948

JUDr. Ivo Panák, nar. 12. 7. 1959

ke krajskému soudu v Ostravě:

JUDr. Pavel Suchánek, nar. 30. 12. 1944

JUDr. Eduard Teschler, nar. 16. 11. 1950

k okresnímu soudu ve Frýdku - Místku:

JUDr. Josef Byrtus, nar. 12. 1. 1951."

V Praze 4. dubna 1985

RSDr. Miloslav Vacík v. r.

místopředseda ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

 

Charakteristiky uvedených kandidátů jsou poslancům České národní rady k dispozici k nahlédnuti v Kanceláři České národní rady.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP