ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1982

IV. volební období

50

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, ve znění ústavního zákona č.,155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá Ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného v úplném znění pod č. 19/1970 Sb., volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky.

Kandidáti byli vybráni po pečlivém zhodnocení jejich politicko-odborné připravenosti, jejích zkušeností ze soudní praxe a zejména pak jejich angažovanosti na prosazování a uskutečňování záměrů socialistického soudnictví.

Navržení kandidáti splňují všechny předpoklady stanovené v § 39 odst. 1 a 2 uvedeného zákona o organizaci soudů a o volbách, soudců. S kandidaturou všichni souhlasí.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky proto navrhuje, aby e Česká národní rada usnesla takto:

"Česká národní rada po projednání návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

volí

podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá Ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného v úplném znění pod č. 19/1970 Sb., do funkce soudců z povolání k soudům České socialistické republiky tyto kandidáty:

K Nejvyššímu soudu České socialistické republiky:

JUDr. Josef Chromý, nar. 31. 12. 1942

K Městskému soudu v Praze:

JUDr. Emílie Bukačová, nar. 11. 3. 1938

Veronika Kavalová, prom. práv., nar. 7. 4. 1929

K obvodnímu soudu v Praze 1:

Jana Přibková, nar. 26. 9. 1957

JUDr. Jan Vyklický, nar. 30. 8. 1949

K obvodnímu soudu v Praze 2:

JUDr. Markéta Koutná, nar. 1. 3. 1955

K obvodnímu soudu v Praze 4:

Robert Fremr, nar. 8. 11. 1957

JUDr. Ludmila Zouzalová, nar. 3. 4. 1958

K obvodnímu soudu v Praze 5:

JUDr. Lubomír Velc, nar. 29. 4. 1957

K obvodnímu soudu v Praze 6:

JUDr. Jaroslava Vacovská, nar. 19. 11. 1957

K obvodnímu soudu v Praze 7:

Vlasta Skálová, nar. 30. 12. 1957

K obvodnímu soudu v Praze 9:

JUDr. Hana Dvořáková, nar. 12. 4. 1958

K okresnímu soudu v Písku:

Vlasta Slaninková, nar. 8. 3. 1948

Ke krajskému soudu v Ústí nad Labem:

Marie Hamšíková, prom. práv., nar. 18. 12. 1943

K okresnímu soudu v Chomutově:

Jiřina Hrabáčová, nar. 27. 2. 1952

K okresnímu soudu v Liberci:

JUDr. Jitka Musilová, nar. 10. 11. 1953

K okresnímu soudu v Havlíčkově Brodě:

JUDr. Ladislav Sedlák, nar. 27. 1. 1957

K okresnímu soudu v Náchodě:

Vladimíra Kainová, nar. 29. 11. 1954

K okresnímu soudu v Trutnově:

JUDr. Soňa Drtinová, nar. 25. 2. 1957

JUDr. Václav Kárnik, nar. 28. 5. 1954

K okresnímu soudu ve Svitavách:

JUDr. Dušan Diviš, nar. 25. 11. 1950

Ke krajskému soudu v Brně:

JUDr. Antonín Draštík, nar. 29. 9. 1955

Miloslava Hoffová, nar. 2. 2. 1950

JUDr. Alois Kadlec, nar. 15. 10. 1928

JUDr. Marcela Palatá, nar. 3. 11. 1951

JUDr. Vítězslava Pekárková, nar. 29. 12. 1949

JUDr. Petr Sladký, nar. 30. 12. 1950

Vladimír Svoboda, nar. 17. 2. 1947

JUDr. Ludvík Ševčík, nar. 7. 12. 1950

Marie Večeřová, nar. 4. 2. 1949

JUDr. Jan Vlček, nar. 30. 3. 1952

K městskému soudu v Brně:

Drahomír Drápal, nar. 25. 9. 1957

K okresnímu soudu v Uherském Hradišti:

Vít Burša, nar. 21. 8. 1957

Ingeborg Kohnerová, nar. 25. 5. 1943

Ke krajskému soudu v Ostravě:

JUDr. Marie Adamovská, nar. 13. 1. 1932

K okresnímu soudu v Bruntále:

JUDr. Jitka Kovářová, nar. 17. 1. 1947

K okresnímu soudu ve Frýdku - Místku:

Vladimír Kuchař, nar. 14. 10. 1945

K okresnímu soudu v Karviné:

Jan Zavrtálek, nar. 22. 4. 1947

Eva Zartálková, nar. 6. 2. 1956

K okresnímu soudu v Opavě:

Jaroslav Khul, nar. 14. 5. 1957.".

V Praze, 15. prosince 1982

RSDr. Miloslav Vacík, v. r.

místopředseda ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

 

Charakteristiky uvedených kandidátů jsou poslancům České národní rady k dispozici k nahlédnutí v Kanceláři České národní rady.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP