ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1981

IV. volební období

 

17

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky.

Kandidáti byli vybráni po pečlivém zhodnocení jejich politicko-odborné připravenosti, jejich zkušeností ze soudní praxe a zejména pak jejich angažovanosti na prosazování a uskutečňování záměrů socialistického soudnictví.

Navržení kandidáti splňují všechny předpoklady stanovené v § 39 odst. 1 a 2 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb. S kandidaturou všichni souhlasí.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

"Česká národní rada po projednání návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

volí

podle čl. 101 ústavního zákona ć. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., do funkce soudců z povolání k soudům České socialistické republiky tyto kandidáty:

K Nejvyššímu soudu České socialistické republiky:

JUDr. Petr Zavřel, nar. 17. 7. 1946

K městskému soudu v Praze:

JUDr. Jiří Bedrna, nar. 4. 3. 1936

JUDr. Blanka Křípačová, nar. 19. 6. 1922

Ivo Veselka, nar. 30. 4. 1950

K obvodnímu soudu v Praze 1:

Marie Pániková, nar. 22. 1. 1942

Jana Suchá, nar. 8. 7. 1957

K obvodnímu soudu v Praze 2:

Jaroslav Šátral, nar. 3. 9. 1955

K obvodnímu soudu v Praze 4:

JUDr. Marie Davidová, nar. 15. 2. 1926

Daniel Šplíchal, nar. 19. 5. 1955

K obvodnímu soudu v Praze 5:

JUDr. Blanka Zahradníčková, nar. 19. 2 1954

K obvodnímu soudu v Praze 6:

JUDr. Dimitrije Dohčevič, nar. 10. 3. 1946

JUDr. Ilja Pužej, nar. 16. 4. 1956

K obvodnímu soudu v Praze 7:

Alexandra Škutová, nar. 23. 12. 1950

Ke krajskému soudu v Praze:

Milada Lukáčová, nar. 1. 10. 1948

Alexandra Nováková, nar. 6. 4. 1946

Helena Rudá, nar. 14. 7. 1947

JUDr. Dušan Veselý, nar. 25. 6. 1949

K okresnímu soudu v Praze-západ:

Marcela Urbancová, nar. 1. 6. 1952

JUDr. Milada Veselá, nar. 16. 3. 1949

K okresnímu soudu v Rakovníku:

Stanislav Kos, nar. 10. 10. 1955

Ke krajskému soudu v Českých Budějovicích:

Roman Bárta, nar. 21. 5. 1948

JUDr. Hana Pohanová, nar. 25. 11. 1935

K okresnímu soudu v Pelhřimově:

Václav Dvořák, nar. 29. 8. 1946

Ke krajskému soudu v Plzni:

JUDr. Alois Svoboda, nar. 3. 2. 1933

K okresnímu soudu v Chebu:

Vladimíra Ryznerová, nar. 28. 2. 1956

K okresnímu soudu v Karlových Varech:

Dagmar Blažková, nar. 20. 10. 1956

Bohuslav Navrátil, nar. 18. 11. 1947

K okresnímu soudu v Plzni-město:

Jan Duda, nar. 5. 7. 1954

Jiří Terč, nar. 9. 10. 1956

K okresnímu soudu v Sokolově:

Pavel Zelenka, nar. 27. 7. 1956

Ke krajskému soudu v Ústí nad Labem:

Milan Kohoutek, nar. 9. 8. 1953

Vratislav Makovec, prom. práv., nar. 31. 12. 1932

Jiří Malinovský, nar. 3. 12. 1951

JUDr. Dagmar Šídová, nar. 15. 12. 1949

K okresnímu soudu v České Lípě:

Marie Roubíčková, prom. práv., nar. 19. 6. 1943

K okresnímu soudu v Děčíně:

Eva Vargová, nar. 10. 12. 1953

K okresnímu soudu v Chomutově:

Zdeněk Jaroš, nar. 5. 7. 1956

K okresnímu soudu v Liberci:

Milan Česal, nar. 16. 12. 1947

K okresnímu soudu v Litoměřicích:

Božena Gestenová, nar. 29. 7. 1950

K okresnímu soudu v Lounech:

JUDr. Miroslav Balatka, nar. 12. 9. 1925

Zdeňka Jungvirtová, nar. 31. 7. 1953

K okresnímu soudu v Ústí nad Labem:

Josef Knotek, nar. 6. 1. 1947

K okresnímu soudu v Náchodě:

Jana Profousová, nar. 25. 7. 1956

K okresnímu soudu ve Svitavách:

Marie Turková, nar. 11. 7. 1954

Ke krajskému soudu v Brně:

Karel Hortík, nar. 30. 11. 1946

JUDr. Olga Římalová, nar. 30. 12. 1949

JUDr. Milan Staněk, nar. 6. 10. 1950

JUDr. Jarmila Štěpánková, nar. 13. 6. 1936

K městskému soudu v Brně:

JUDr. Michaela Mudruňková, nar. 2. 10. 1955

Irena Píchová, nar. 8. 12. 1954

JUDr. Miroslav Purdjak, nar. 8. 9. 1953

Ladislava Stará, nar. 20. 5. 1953

JUDr. Irena Zejdová, nar. 10. 8. 1955

K okresnímu soudu v Břeclavi:

Aleš Flídr. nar. 3. 10. 1953

K okresnímu soudu v Gottwaldově:

Jarmila Daňková, nar. 15. 8. 1956

K okresnímu soudu v Hodoníně:

Iva Bagarová, nar. 17. 5. 1953

Anna Dvořáčková, nar. 27. 12. 1951

K okresnímu soudu v Prostějově:

JUDr. Vladimír Doležal, nar. 27. 12. 1951

K okresnímu soudu ve Vyškově:

JUDr. Marta Moltašová, nar. 14. 3. 1955

K okresnímu soudu ve Žďáru nad Sázavou:

Miroslav Novák, nar. 11. 9. 1955

Ke krajskému soudu v Ostravě:

Lubomír Čerkovský, prom. práv., nar. 26. 6. 1929

JUDr. Žofie Gurná, nar. 8. 6. 1917

Ivana Kabzanová, nar. 8. 2. 1951

JUDr. Hana Müllerová, nar. 14. 3. 1948

K okresnímu soudu v Bruntále:

JUDr. Jarmila Sajfertová, nar. 17. 3. 1948

K okresnímu soudu v Karviné:

Vojtěch Brhel, nar. 11. 4. 1956

Silvie Jatiová, nar. 30. 5. 1957

Ivan Málek, nar. 6. 11. 1954

K okresnímu soudu v Novém Jičíně:

Rostislav Legerský, nar. 3. 6. 1942

JUDr. Jaroslav Pšenica, nar. 15. 12. 1926

K okresnímu soudu v Olomouci:

Světlana Palová, nar. 13. 4. 1956

K okresnímu soudu v Ostravě:

JUDr. Ivo Adámek, nar. 14. 4. 1934

Kateřina Halfarová, nar. 13. 9. 1957

Janomír Klimša, nar. 17. 4. 1946

JUDr. Jana Nesvadbová, nar. 24. 7. 1940

Marie Slaná, nar. 2. 11. 1956

K okresnímu soudu ve Vsetíně:

Naděžda Davidová, nar. 28. 1. 1957."

V Praze dne 19. listopadu 1981

RSDr. Miloslav Vacík v. r.

místopředseda ústředního výboru Národní fronty

České socialistické republiky

Charakteristiky uvedených kandidátů jsou poslancům České národní rady k dispozici k nahlédnutí v Kanceláři České národní rady.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP