Poslanci České národní rady

 

JUDr. A D A M Čestmír

 • narozen: 10.3.1924            ČSS
 • volební kraj: Praha - město
 • předsednictvo České národní rady
 • zdravotní a sociální výbor

 

Doc. RSDr. A D A M E C Ladislav, CSc.

 • narozen: 10.9.1926            KSČ
 • volební kraj: Severomoravský
 • místopředseda vlády České socialistické republiky

 

Ing. A N D Ě L Václav, CSc.

 • narozen: 20.12.1940            ČSL
 • volební kraj: Středočeský
 • výbor pro průmysl a stavebnictví

 

A N T O N Y František

 • narozen: 19.4.1947            KSČ
 • volební kraj: Praha - město
 • výbor pro plán a rozpočet

 

Prof. MUDr. B A L A Š Vladimír, DrSc.

 • narozen: 3.2.1924             KSČ
 • volební kraj: Praha - Město
 • zdravotní a sociální výbor

 

B A R T Í K O V Á Krista

 • narozena: 29.9.1925            ČSS
 • volební kraj: Praha - město
 • výbor pro národní výbory a národnosti

 

B A Ř I N O V Á Pavla

 • narozena: 9.3.1935            KSČ
 • volební kraj: Severomoravský
 • kulturní a školský výbor

 

 

B E R A N Alois

 • narozen: 16.7.1924            KSČ
 • volební kraj: Jihomoravský
 • výbor pro obchod, služby a dopravu

 

B E R E N R E I T E R Václav

 • narozen: 29.12.1940            KSČ
 • volební kraj: Severočeský
 • výbor pro průmysl a stavebnictví

 

Ing. B Ě Ž E L Václav

 • narozen: 2.9.1926             KSČ
 • volební kraj: Praha - město
 • předsednictvo České národní rady

 

B L Í N Josef

 • narozen: 12.1.1934            bez stranické příslušnosti
 • volební kraj: Středočeský
 • výbor pro zemědělství a výživu

 

B O H D Á L E K Přemysl

 • narozen: 6.7.1937             ČSS
 • volební kraj: Jihomoravský
 • výbor pro obchod, služby a dopravu

 

B R I S U D A Josef

 • narozen: 6.11.1932            KSČ
 • volební kraj: Severočeský
 • výbor pro průmysl a stavebnictví
 • stálá pracovní skupina předsednictva ČNR pro životní prostředí

 

B Ř E Z I N O V Á Květoslava

 • narozena: 24.6.1930            ČSS
 • volební kraj: Jihomoravský
 • kulturní a školský výbor

 

Ing. B U R I A N Jiří

 • narozen: 3.1.1921             KSČ
 • volební kraj: Středočeský
 • výbor pro národní výbory a národnosti

B U R I A N Václav

 • narozen: 16.1.1933            KSČ
 • volební kraj: Západočeský
 • výbor pro národní výbory a národnosti

 

B U R Š A Vladimír

 • narozen: 8.4.1924             KSČ
 • volební kraj: Východočeský
 • zdravotní a sociální výbor

 

C E P L Ladislav

 • narozen: 18.2.1954            bez stranické příslušnosti
 • volební kraj: Východočeský
 • výbor pro národní výbory a národnosti

 

C I B E L I U S Jiří

 • narozen: 15.4.1933            KSČ
 • volební kraj: Praha - město
 • výbor pro zemědělství a výživu

 

C I H L Á Ř Josef

 • narozen: 10.3.1943            KSČ
 • volební kraj: Jihomoravský
 • výbor pro plán a rozpočet

 

C M Í R A L O VÁ Marie

 • narozena: 16.7.1940            bez stranické příslušnosti
 • volební kraj: Severomoravský
 • ústavně právní výbor

 

Č E P I Č K O V Á Jana

 • narozena: 22.4.1953            KSČ
 • volební kraj: Západočeský
 • výbor pro zemědělství a výživu

 

 

 

 

 

 

MUDr. Č E R N Á Marcela

 • narozena: 4.11.1949            KSČ
 • volební kraj: Severočeský
 • předsednictvo České národní rady
 • mandátový a imunitní výbor
 • výbor pro obchod, služby a dopravu

 

Č E R N Ý Josef

 • narozen: 9.9.1927             bez stranické příslušnosti
 • volební kraj: Jihočeský
 • mandátový a imunitní výbor
 • výbor pro plán a rozpočet

 

Č Í Ž K O V Á Jana

 • narozena: 18.5.1950            bez stranické příslušnosti
 • volební kraj: Západočeský
 • výbor pro plán a rozpočet
 • stálá pracovní skupina předsednictva ČNR pro mládež, tělesnou výchovu a sport

 

Č U B R D A Jaroslav

 • narozen: 29.12.1928            bez stranické příslušnosti
 • volební kraj: Severočeský
 • výbor pro zemědělství a výživu

 

Ing. Č U R D A Jiří

 • narozen: 18.4.1944            KSČ
 • volební kraj: Severomoravský
 • výbor pro zemědělství a výživu

 

D I V I L O V Á Olga

 • narozena: 15.4.1949            KSČ
 • volební kraj: Jihomoravský
 • ústavně právní výbor
 • stálá pracovní skupina předsednictva ČNR pro zahraniční vztahy

 

D O H N A L Milan

 • narozen: 16.2.1934            KSČ
 • volební kraj: Severomoravský
 • výbor pro národní výbory a národnosti

 

D O L E Ž A L Ladislav

 • narozen: 13.12.1936            KSČ
 • volební kraj: Severomoravský
 • výbor pro plán a rozpočet
 • stálá pracovní skupina předsednictva ČNR pro brannou výchovu obyvatelstva

 

D U B S K Á Marie

 • narozena: 27.5.1943            KSČ
 • volební kraj: Východočeský
 • výbor pro průmysl a stavebnictví

 

D V O Ř Á K O V Á Eliška

 • narozena: 19.11.1944            bez stranické příslušnosti
 • volební kraj: Jihočeský
 • výbor pro zemědělství a výživu

 

E N O C H Jiří

 • narozen: 22.12.1951            KSČ
 • volební kraj: Středočeský
 • výbor pro průmysl a stavebnictví

 

E R B A N Evžen

 • narozen: 18.6.1912            KSČ
 • volební kraj: Severomoravský

 

F A L T Ý N K O V Á Libuše

 • narozena: 27.5.1941            bez stranické příslušnosti
 • volební kraj: Severomoravský
 • výbor pro národní výbory a národnosti

 

F I Š E R O V Á Věra

 • narozena: 13.6.1945            bez stranické příslušnosti
 • volební kraj: Středočeský
 • výbor pro průmysl a stavebnictví

 

F L E Y B E R K Jiří

 • narozen: 7.8.1920             ČSS
 • volební kraj: Západočeský
 • výbor pro národní výbory a národnosti
 • stálá pracovní skupina předsednictva ČNR pro zahraniční vztahy

F L Í D R O V Á Marie

 • narozena: 24.7.1949            bez stranické příslušnosti
 • volební kraj: Jihočeský
 • výbor pro průmysl a stavebnictví

 

F U C H S O V Á Hana

 • narozena: 26.7.1956            KSČ
 • volební kraj: Severočeský
 • kulturní a školský výbor

 

G R A N D E Milan

 • narozen: 18.10.1932            KSČ
 • volební kraj: Středočeský
 • kulturní a školský výbor

 

Ing. H Á J E K Jaromír

 • narozen: 13.7.1940            KSČ
 • volební kraj: Východočeský
 • předsednictvo České národní rady

 

MUDr. H Á L K O V Á Eva

 • narozena: 28.4.1944            KSČ
 • volební kraj: Praha - město
 • zdravotní a sociální výbor

 

H A M B A L Č Í K O V Á Gertruda

 • narozena: 22.6.1939            KSČ
 • volební kraj: Severomoravský
 • výbor pro obchod, služby a dopravu

 

RSDr. H A M E R N Í K Emilian

 • narozen: 9.3.1922             KSČ
 • volební kraj: Jihočeský
 • ministr práce a sociálních věcí České socialistické republiky

 

H A N Z E L K A Josef

 • narozen: 18.6.1922            ČSL
 • volební kraj: Severomoravský
 • výbor pro průmysl a stavebnictví

H A N Z L O V Á Alena

 • narozena: 23.4.1947            ČSS
 • volební kraj: Východočeský
 • zdravotní a sociální výbor
 • stálá pracovní skupina předsednictva ČNR pro mládež, tělesnou výchovu a sport

 

H A V L Í Č E K Jiří

 • narozen: 26.2.1933            ČSL
 • volební kraj: Severočeský
 • výbor pro národní výbory a národnosti

 

MUDr. H E N Z L Jaroslav

 • narozen: 21.8.1922            ČSS
 • volební kraj: Východočeský
 • předsednictvo České národní rady
 • zdravotní a sociální výbor

 

H E R R G E S E L L Walter

 • narozen: 10.4.1942            KSČ
 • volební kraj: Severočeský
 • výbor pro národní výbory a národnosti

 

PhDr. H L A V Á Č E K Miroslav

 • narozen: 28.6.1926            KSČ
 • zemřel: 30.6.1984
 • volební kraj: Východočeský
 • výbor pro národní výbory a národnosti
 • stálá pracovní skupina předsednictva ČNR pro mládež, tělesnou výchovu a sport

 

H L U Š Í Jan

 • narozen: 23.6.1929            KSČ
 • volební kraj: Severomoravský
 • výbor pro plán a rozpočet

 

H O R A Jaroslav

 • narozen: 7.1.1926             KSČ
 • volební kraj: Severomoravský
 • výbor pro plán a rozpočet

 

 

H O R Á Č E K Bohuslav

 • narozen: 14.1.1933            KSČ
 • volební kraj: Severočeský
 • výbor pro průmysl a stavebnictví

 

Ing. H O R Á K Jaroslav

 • narozen: 9.6.1925             KSČ
 • volební kraj: Středočeský
 • výbor pro průmysl a stavebnictví

 

H O R Á K O V Á Libuše

 • narozen: 16.7.1939            KSČ
 • volební kraj: Severočeský
 • výbor pro zemědělství a výživu

 

H O R Č Í K Zdeněk

 • narozen: 18.7.1937            KSČ
 • volební kraj: Praha - město
 • výbor pro plán a rozpočet (do 18.12.1984)
 • výbor pro národní výbory a národnosti (od 18.12.1984)

 

H O R N Í K Štěpán

 • narozen: 1.1.1915             KSČ
 • volební kraj: Jihočeský
 • výbor pro obchod, služby a dopravu
 • stálá pracovní skupina předsednictva ČNR pro zahraniční vztahy

 

RSDr. H O Ř E N Í Zdeněk

 • narozen: 9.2.1930             KSČ
 • volební kraj: Západočeský
 • kulturní a školský výbor

 

H O T O V E C Josef

 • narozen: 3.4.1922             ČSS
 • volební kraj: Středočeský
 • výbor pro zemědělství a výživu
 • stálá pracovní skupina předsednictva ČNR pro životní prostředí

 

 

 

H R B O T I C K Ý Jaroslav

 • narozen: 28.1.1926            ČSS
 • volební kraj: Jihomoravský
 • ústavně právní výbor

 

H R D L I Č K A Jiří

 • narozen: 8.11.1921            ČSS
 • volební kraj: Jihočeský
 • mandátový a imunitní výbor
 • kulturní a školský výbor

 

Ing. H U B Á L KO V Á Marie (provdaná Ponikelská)

 • narozena: 21.7.1937            KSČ
 • volební kraj: Východočeský
 • výbor pro obchod, služby a dopravu
 • stálá pracovní skupina předsednictva ČNR pro zahraniční vztahy

 

Ing. C H A B I Č O V S K Ý František

 • narozen: 5.7.1928             KSČ
 • volební kraj: Jihomoravský
 • výbor pro obchod, služby a dopravu

 

C H M E L A Ř Í K O V Á Jarmila

 • narozena: 7.12.1932            bez stranické příslušnosti
 • volební kraj: Jihomoravský
 • výbor pro národní výbory a národnosti

 

C H Ý L E K Karel

 • narozen: 27.12.1942            KSČ
 • volební kraj: Severomoravský
 • mandátový a imunitní výbor
 • zdravotní a sociální výbor

 

C H Y T R Á Č E K Stanislav

 • narozen: 22.10.1925            ČSL
 • volební kraj: Východočeský
 • zdravotní a sociální výbor
 • stálá pracovní skupina předsednictva ČNR pro zahraniční vztahy

 

 

J A R O Š O V Á Marie

 • narozena: 13.2.1920            KSČ
 • volební kraj: Středočeský
 • místopředsedkyně České národní rady
 • předsednictvo České národní rady
 • výbor pro národní výbory a národnosti

 

J E N E R Á L Jaroslav

 • narozen: 14.9.1944            KSČ
 • volební kraj: Jihomoravský
 • předsednictvo České národní rady
 • mandátový a imunitní výbor
 • stálá pracovní skupina předsednictva ČNR pro mládež, tělesnou výchovu a sport

 

Ing. J U N G Josef

 • narozen: 27.2.1924            KSČ
 • volební kraj: Západočeský
 • ministr vnitra České socialistické republiky

 

K A D L Č Í K O V Á - B R A U N O V Á Amálie

 • narozena: 8.4.1935            KSČ
 • volební kraj: Severomoravský
 • kulturní a školský výbor

 

Prof. K A C H L Í K Antonín

 • narozen: 26.2.1923            KSČ
 • volební kraj: Praha - město
 • kulturní a školský výbor

 

Ing. K E M P N Ý Josef, CSc.

 • narozen: 19.7.1920            KSČ
 • volební kraj: Východočeský
 • předseda České národní rady
 • předsednictvo České národní rady

 

K L A S O V Á Jana

 • narozena: 7.2.1946            KSČ
 • předsednictvo České národní rady
 • výbor pro obchod, služby a dopravu

 

K L I M K O V Á Marta

 • narozena: 5.7.1946            bez stranické příslušnosti
 • volební kraj: Jihomoravský
 • výbor pro zemědělství a výživu
 • stálá pracovní skupina předsednictva ČNR pro brannou výchovu obyvatelstva

 

Doc., JUDr. K L U S Á K Milan, CSc.

 • narozen: 8.6.1923             KSČ
 • volební kraj: Praha - město
 • ministr kultury České socialistické republiky

 

K O C U R O V Á Anna

 • narozena: 8.3.1952            bez stranické příslušnosti
 • volební kraj: Severomoravský
 • mandátový a imunitní výbor

 

K O C H T O V Á Marie

 • narozena: 2.12.1930            KSČ
 • volební kraj: Jihočeský
 • výbor pro plán a rozpočet

 

Ing. K O L A Ř Í K Jaroslav, CSc.

 • narozen: 7.1.1933             ČSL
 • volební kraj: Jihomoravský
 • výbor pro zemědělství a výživu
 • stálá pracovní skupina předsednictva ČNR pro životní prostředí

 

K O L B A B O V Á Jana

 • narozena: 31.7.1948            KSČ
 • volební kraj: Východočeský
 • výbor pro plán a rozpočet

 

K O P E C K Á Anna

 • narozena: 27.11.1940            KSČ
 • volební kraj: Severočeský
 • zdravotní a sociální výbor

 

 

 

 

K O R Č Á K Josef

 • narozen: 17.12.1921            KSČ
 • volební kraj: Jihomoravský
 • předseda vlády České socialistické republiky
 • místopředseda vlády Československé socialistické republiky

 

K O S T K A Karel

 • narozen: 21.5.1937            KSČ
 • volební kraj: Severomoravský
 • výbor pro zemědělství a výživu

 

MUDr. K O T A S O V Á Marta

 • narozena: 12.7.1946            KSČ
 • volební kraj: Severomoravský
 • zdravotní a sociální výbor

 

K O T O U L E K Radko

 • narozen: 9.5.1936             KSČ
 • volební kraj: Jihomoravský
 • mandátový a imunitní výbor
 • výbor pro národní výbory a národnosti
 • stálá pracovní skupina předsednictva ČNR pro brannou výchovu obyvatelstva

 

K O T R L O V Á Helena

 • narozena: 14.8.1940            KSČ
 • volební kraj: Jihomoravský
 • zdravotní a sociální výbor

 

K O T V A L D Jan

 • narozen: 17.9.1941            bez stranické příslušnosti
 • volební kraj: Jihočeský
 • předsednictvo České národní rady
 • výbor pro průmysl a stavebnictví

 

K O Z Á K Bohumil

 • narozen: 28.8.1933            ČSL
 • volební kraj: Jihomoravský
 • výbor pro plán a rozpočet

 

 

K O Z Á K František

 • narozen: 12.7.1942            bez stranické příslušnosti
 • volební kraj: Jihomoravský
 • výbor pro obchod, služby a dopravu

 

K R Á L Alois

 • narozen: 2.6.1914             KSČ
 • volební kraj: Severomoravský
 • zdravotní a sociální výbor
 • stálá pracovní skupina předsednictva ČNR pro životní prostředí

 

Ing. K R Á T K Ý Jiří

 • narozen: 20.6.1926            ČSS
 • volební kraj: Severomoravský
 • výbor pro plán a rozpočet

 

K R Á T K Ý Petr

 • narozen: 22.9.1943            bez stranické příslušnosti
 • volební kraj: Severočeský
 • výbor pro obchod, služby a dopravu

 

Ing. K R Č Zdeněk, CSc.

 • narozen: 17.4.1936            KSČ
 • slib složil: 23.10.1984
 • volební kraj: Východočeský
 • místopředseda vlády České socialistické republiky
 • předseda České plánovací komise

 

K R Y S T Y N Í K Pavel

 • narozen: 11.10.1940            ČSL
 • volební kraj: Severomoravský
 • výbor pro plán a rozpočet

 

K Ř E N O V Á Naděžda

 • narozena: 10.12.1943            KSČ
 • volební kraj: Jihomoravský
 • předsednictvo České národní rady
 • kulturní a školský výbor

 

 

JUDr. K U B Á T František

 • narozen: 18.6.1944            KSČ
 • volební kraj: Praha - město
 • ústavně právní výbor

 

Doc., MVDr. K U B Í Č E K Antonín, CSc.

 • narozen: 7.3.1926             KSČ
 • volební kraj: Jihomoravský
 • výbor pro zemědělství a výživu

 

Prof., Ing. K U B Í Č E K Ladislav, DrSc.

 • narozen: 26.3.1930            KSČ
 • volební kraj: Středočeský
 • předsednictvo České národní rady
 • výbor pro průmysl a stavebnictví

 

K U L O V A N Ý Miloš

 • narozen: 6.6.1950             KSČ
 • volební kraj: Středočeský
 • výbor pro průmysl a stavebnictví

 

K U N A Stanislav

 • narozen: 28.3.1938            ČSL
 • volební kraj: Západočeský
 • ústavně právní výbor

 

L A C E K Josef

 • narozen: 23.6.1956            bez stranické příslušnosti
 • volební kraj: Jihomoravský
 • zdravotní a sociální výbor
 • stálá pracovní skupina předsednictva ČNR pro mládež, tělesnou výchovu a sport

 

L A D I S L A V Bohumil

 • narozen: 10.6.1951            KSČ
 • volební kraj: Praha - město
 • výbor pro obchod, služby a dopravu

 

 

 

 

L A N G E R O V Á Anna

 • narozena: 14.5.1929            bez stranické příslušnosti
 • volební kraj: Východočeský
 • výbor pro průmysl a stavebnictví

 

L I Š K A Ladislav

 • narozen: 16.12.1937            KSČ
 • volební kraj: Jihomoravský
 • výbor pro obchod, služby a dopravu
 • stálá pracovní skupina předsednictva ČNR pro brannou výchovu obyvatelstva

 

L I Š K O V Á Eva

 • narozena: 24.12.1944            bez stranické příslušnosti
 • volební kraj: Středočeský
 • výbor pro zemědělství a výživu

 

L O U T C H A N Stanislav

 • narozen: 23.3.1949            KSČ
 • volební kraj: Východočeský
 • výbor pro obchod, služby a dopravu
 • stálá pracovní skupina předsednictva ČNR pro mládež, tělesnou výchovu a sport

 

M A L E C K Á Jarmila

 • narozen: 18.12.1926            KSČ
 • volební kraj: Jihomoravský
 • ústavně právní výbor

 

Genpor., Ing., PhDr. M A R U Š Á K Josef, CSc.

 • narozen: 27.1.1929            KSČ
 • volební kraj: Severomoravský
 • kulturní a školský výbor
 • stálá pracovní skupina předsednictva ČNR pro brannou výchovu obyvatelstva

 

M A R Y Š K A Jiří

 • narozen: 22.3.1947            bez stranické příslušnosti
 • volební kraj: Východočeský
 • výbor pro obchod, služby a dopravu

 

 

 

M A Ř A S František

 • narozen: 17.1.1952            KSČ
 • volební kraj: Středočeský
 • zdravotní a sociální výbor

 

M A T E R N A Petr

 • narozen: 19.12.1946            KSČ
 • volební kraj: Severočeský
 • kulturní a školský výbor

 

M A T Ě J K A Ladislav

 • narozen: 13.3.1940            bez stranické příslušnosti
 • volební kraj: Jihomoravský
 • výbor pro průmysl a stavebnictví

 

M A T Ě J K O V Á Vlasta

 • narozena: 26.5.1938            KSČ
 • volební kraj: Východočeský
 • ústavně právní výbor

 

Prof., JUDr. M E Č L Josef, CSc.

 • narozen: 15.11.1940            KSČ
 • volební kraj: Praha - město
 • předsednictvo České národní rady
 • ústavně právní výbor

 

Ing. M E I E R Josef

 • narozen: 24.2.1945            ČSL
 • volební kraj: Západočeský
 • předsednictvo České národní rady
 • výbor pro zemědělství a výživu
 • stálá pracovní skupina předsednictva ČNR pro mládež, tělesnou výchovu a sport

 

M Ě Ř I Č K A Václav

 • narozen: 18.1.1916            ČSL
 • volební kraj: Praha - město
 • zdravotní a sociální výbor
 • stálá pracovní skupina předsednictva České národní rady pro brannou výchovu obyvatelstva

 

M I G O T O V Á Marie

 • narozena: 27.5.1949            KSČ
 • volební kraj: Jihomoravský
 • ústavně právní výbor

 

M I C H A L E C Václav

 • narozen: 14.4.1929            KSČ
 • volební kraj: Jihomoravský
 • výbor pro průmysl a stavebnictví

 

M R Á Z Milan

 • narozen: 6.10.1939            KSČ
 • volební kraj: Západočeský
 • zdravotní a sociální výbor

 

Ing. M R Á Z E K Miroslav

 • narozen: 6.2.1932             KSČ
 • volební kraj: Severomoravský
 • předsednictvo České národní rady
 • výbor pro plán a rozpočet

 

N Á D H E R A Karel

 • narozen: 13.6.1934            KSČ
 • volební kraj: Středočeský
 • mandátový a imunitní výbor
 • výbor pro plán a rozpočet

 

N E P R A Š Petr

 • narozen: 27.7.1948            KSČ
 • volební kraj: Severočeský
 • zdravotní a sociální výbor

 

N E Z V A L Jan

 • narozen: 25.1.1922            ČSL
 • volební kraj: Jihomoravský
 • kulturní a školský výbor

 

 

 

 

JUDr. N Ě M E C Jan

 • narozen: 21.12.1913            KSČ
 • volební kraj: Východočeský
 • ústavně právní výbor

 

N Ě M E C Jiří

 • narozen: 27.3.1936            KSČ
 • volební kraj: Středočeský
 • výbor pro zemědělství a výživu

 

N I E D O B A Vladislav

 • narozen: 10.5.1950            bez stranické příslušnosti
 • volební kraj: Severomoravský
 • výbor pro národní výbory a národnosti
 • stálá pracovní skupina předsednictva ČNR pro mládež, tělesnou výchovu a sport

 

N O V O T N Ý Miroslav

 • narozen: 3.6.1929             KSČ
 • volební kraj: Západočeský
 • ústavně právní výbor

 

N O V O T N Ý Otakar

 • narozen: 25.4.1925            KSČ
 • volební kraj: Východočeský
 • výbor pro zemědělství a výživu
 • stálá pracovní skupina předsednictva ČNR pro zahraniční vztahy

 

Ing. N O V Ý Vladislav

 • narozen: 7.10.1930            KSČ
 • volební kraj: Středočeský
 • výbor pro průmysl a rozpočet

 

O Č E N Á Š E K Antonín

 • narozen: 13.2.1927            KSČ
 • volební kraj: Východočeský
 • výbor pro průmysl a stavebnictví

 

 

 

 

RSDr. O L Š A N Alois

 • narozen: 3.9.1928             KSČ
 • volební kraj: Praha - město
 • výbor pro národní výbory a národnosti

 

Ing. O L Š A N Bohuslav

 • narozen: 16.9.1928            KSČ
 • volební kraj: Jihočeský
 • výbor pro zemědělství a výživu

 

O N D E R K A Jan

 • narozen: 4.1.1932             bez stranické příslušnosti
 • volební kraj: Severomoravský
 • výbor pro průmysl a stavebnictví
 • stálá pracovní skupina předsednictva ČNR pro životní prostředí

 

JUDr. P A T E J D L O V Á Marie

 • narozena: 17.3.1927            KSČ
 • volební kraj: Středočeský
 • ústavně právní výbor

 

P Á T E K Josef

 • narozen: 24.10.1954            bez stranické příslušnosti
 • volební kraj: Jihomoravský
 • výbor pro průmysl a stavebnictví

 

Ing. P A U L Oldřich

 • narozen: 2.5.1922             KSČ
 • volební kraj: Severočeský
 • předsednictvo České národní rady
 • ústavně právní výbor
 • stálá pracovní skupina předsednictva ČNR pro zahraniční vztahy

 

P E J C H A L Filip

 • narozen: 14.6.1925            KSČ
 • volební kraj: Jihomoravský
 • výbor pro národní výbory a národnosti

 

 

 

Ing. P E Ř I N O V Á Vladimíra

 • narozena: 10.1.1944            KSČ
 • volební kraj: Jihomoravský
 • ústavně právní výbor

 

Ing. P Í R O Josef

 • narozen: 10.9.1927            ČSS
 • volební kraj: Severočeský
 • výbor pro zemědělství a výživu
 • stálá pracovní skupina předsednictva ČNR pro brannou výchovu obyvatelstva

 

P L Í V A Jaromír

 • narozen: 6.8.1929             KSČ
 • volební kraj: Praha - město
 • výbor pro průmysl a stavebnictví

 

P O D L E Š Á K Josef

 • narozen: 6.7.1931             KSČ
 • volební kraj: Západočeský
 • výbor pro zemědělství a výživu

 

P O L Í V K A Jaroslav

 • narozen: 16.6.1925            bez stranické příslušnosti
 • volební kraj: Severočeský
 • výbor pro obchod, služby a dopravu

 

RSDr. P R O C H Á Z K A Lubomír

 • narozen: 17.4.1925            KSČ
 • volební kraj: Severomoravský
 • předsednictvo České národní rady

 

P Ř I B Y L František

 • narozen: 6.1.1930             KSČ
 • volební kraj: Jihomoravský
 • kulturní a školský výbor

 

P U Č A N O V Á Ludmila

 • narozena: 26.11.1945            bez stranické příslušnosti
 • volební kraj: Severomoravský
 • výbor pro plán a rozpočet

Ing. R Á Z L Stanislav

 • narozen: 13.4.1920            KSČ
 • volební kraj: Severočeský
 • místopředseda vlády České socialistické republiky (do 20.6.1983)
 • předseda České plánovací komise (do 20.6.1983)

 

R E I N B E R G Václav

 • narozen: 15.9.1935            KSČ
 • volební kraj: Východočeský
 • kulturní a školský výbor

 

Akademik R O S I C K Ý Bohumír

 • narozen: 18.4.1922            KSČ
 • volební kraj: Východočeský
 • předsednictvo České národní rady
 • kulturní a školský výbor
 • stálá pracovní skupina předsednictva ČNR pro životní prostředí

 

R O T A Josef

 • narozen: 9.6.1949             bez stranické příslušnosti
 • volební kraj: Západočeský
 • kulturní a školský výbor
 • stálá pracovní skupina předsednictva ČNR pro brannou výchovu obyvatelstva

 

Genmjr. Ing. R Ů Ž I Č K A Václav

 • narozen: 25.7.1923            KSČ
 • volební kraj: Praha - město
 • výbor pro zemědělství a výživu
 • stálá pracovní skupina předsednictva České národní rady pro životní prostředí

 

R Y L K O V Á Marie

 • narozena: 15.7.1948            bez stranické příslušnosti
 • volební kraj: Jihomoravský
 • kulturní a školský výbor

 

Ř Í H O V Á Emilie

 • narozena: 10.5.1946            KSČ
 • volební kraj: Východočeský
 • výbor pro zemědělství a výživu

S C H U S T E R Jaroslav

 • narozen: 21.6.1931            KSČ
 • volební kraj: Středočeský
 • výbor pro zemědělství a výživu

 

S I V Á K Jan

 • narozen: 19.3.1937            KSČ
 • volební kraj: Severomoravský
 • výbor pro národní výbory a národnosti

 

Ing. S K Á C E L František

 • narozen: 8.5.1921             KSČ
 • volební kraj: Severomoravský
 • výbor pro průmysl a stavebnictví

 

S L A V Í Č E K Antonín

 • narozen: 5.12.1946            KSČ
 • volební kraj: Jihomoravský
 • předsednictvo České národní rady
 • výbor pro národní výbory a národnosti
 • stálá pracovní skupina předsednictva ČNR pro brannou výchovu obyvatelstva

 

Ing. S L A V Í K Miroslav

 • narozen: 19.12.1931            KSČ
 • volební kraj: Jihočeský

 

Ing. S M O L Í KO V Á Marie

 • narozena: 8.12.1929            KSČ
 • předsednictvo České národní rady
 • kulturní a školský výbor

 

S T A R E C Václav

 • narozen: 9.10.1922            KSČ
 • volební kraj: Středočeský
 • kulturní a školský výbor

 

S T A R Ý Jiří

 • narozen: 10.2.1946            KSČ
 • volební kraj: Severočeský
 • ústavně právní výbor

S T R N A D O V Á Jindřiška

 • narozena: 23.1.1942            bez stranické příslušnosti
 • volební kraj: Severočeský
 • výbor pro plán a rozpočet

 

S Ů V O V Á Jiřina

 • narozena: 15.1.1945            KSČ
 • volební kraj: Západočeský
 • výbor pro zemědělství a výživu

 

S V O B O D A Josef

 • narozen: 5.4.1952             KSČ
 • volební kraj: Jihomoravský
 • výbor pro národní výbory a národnosti

 

S V O B O D O V Á Marie

 • narozena: 29.5.1946            bez stranické příslušnosti
 • volební kraj: Východočeský
 • výbor pro plán a rozpočet

 

Dipl.arch. S Ý K O R A Vlastimil

 • narozen: 29.9.1921            ČSS
 • volební kraj: Severomoravský
 • výbor pro průmysl a stavebnictví

 

Š A F A Ř Í K Jaroslav

 • narozen: 21.4.1942            ČSS
 • volební kraj: Severočeský
 • výbor pro průmysl a stavebnictví

 

Pplk. PO Š A N T O R O V Á Marie

 • narozena: 6.1.1932            KSČ
 • volební kraj: Severočeský
 • výbor pro národní výbory a národnosti
 • stálá pracovní skupina předsednictva ČNR pro brannou výchovu obyvatelstva

 

 

 

 

 

Š E B O R Milan

 • narozen: 18.6.1946            KSČ
 • volební kraj: Praha - město
 • mandátový a imunitní výbor
 • výbor pro průmysl a stavebnictví

 

Š E N K O V Á Jaroslava

 • narozena: 2.5.1938            bez stranické příslušnosti
 • volební kraj: Severomoravský
 • výbor pro zemědělství a výživu

 

Š K A R Y D K O V Á Olga

 • narozena: 11.7.1931            KSČ
 • volební kraj: Jihomoravský
 • výbor pro obchod, služby a dopravu

 

Š L A H A Ř Bohuslav

 • narozen: 30.10.1941            KSČ
 • volební kraj: Jihomoravský
 • výbor pro obchod, služby a dopravu

 

RSDr. Š L A P Á K Václav

 • narozen: 25.11.1928            KSČ
 • volební kraj: Severočeský
 • výbor pro národní výbory a národnosti

 

Ing. Š L O U F Miroslav

 • narozen: 19.9.1948            KSČ
 • volební kraj: Praha - město
 • kulturní a školský výbor
 • stálá pracovní skupina předsednictva České národní rady pro mládež, tělesnou výchovu

a sport

 

Š M O T K O V Á Marie

 • narozena: 14.5.1939            bez stranické příslušnosti
 • volební kraj: Jihomoravský
 • výbor pro obchod, služby a dopravu

 

 

 

Ing. Š R Á M E K František

 • narozen: 11.2.1923            KSČ
 • volební kraj: Praha - město
 • ministr výstavby a techniky České socialistické republiky
 • místopředseda vlády České socialistické republiky (od 20.6.1983)
 • předseda České komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj (od 31.10.1983)

 

Š T E F A N František

 • narozen: 28.4.1947            KSČ
 • volební kraj: Středočeský
 • výbor pro plán a rozpočet

 

Š T O R K Á N Miloslav

 • narozen: 23.3.1934            KSČ
 • volební kraj: Západočeský
 • výbor pro průmysl a stavebnictví

 

Š Ů R A L Josef

 • narozen: 28.2.1937            KSČ
 • volební kraj: Jihomoravský
 • výbor pro průmysl a stavebnictví

 

Š V R Č E K Alois

 • narozen: 16.12.1926            KSČ
 • volební kraj: Jihomoravský
 • předsednictvo České národní rady
 • výbor pro zemědělství a výživu

 

Ing. T L A P Á K Jaroslav

 • narozen: 17.5.1930            KSČ
 • volební kraj: Východočeský
 • ministr financí České socialistické republiky

 

Ing. T O M A N Miroslav, CSc.

 • narozen: 28.5.1935            KSČ
 • volební kraj: Jihomoravský
 • ministr zemědělství a výživy České socialistické republiky (do 20.6.1983)

 

 

 

T O N D R Karel

 • narozen: 28.6.1920            KSČ
 • volební kraj: Jihočeský
 • ústavně právní výbor
 • stálá pracovní skupina předsednictva ČNR pro životní prostředí

 

T O Ř O V Á Milada

 • narozena: 24.1.1929            KSČ
 • volební kraj: Severomoravský
 • zdravotní a sociální výbor

 

T R E J B A L Václav

 • narozen: 25.12.1928            KSČ
 • volební kraj: Západočeský
 • ústavně právní výbor

 

T R O C H T O V Á Dana

 • narozena: 11.11.1949            KSČ
 • volební kraj: Praha - město
 • výbor pro ochod, služby a dopravu
 • stálá pracovní skupina předsednictva České národní rady pro mládež, tělesnou výchovu

a sport

 

Ing. U R B A N Bohumil, CSc.

 • narozen: 29.6.1934            KSČ
 • volební kraj: Praha - město
 • ministr zahraničního obchodu Československé socialistické republiky

 

Ing. U Ř I Č Á Ř Jan

 • narozen: 6.11.1930            bez stranické příslušnosti
 • volební kraj: Severomoravský
 • předsednictvo České národní rady
 • výbor pro plán a rozpočet
 • stálá pracovní skupina předsednictva ČNR pro zahraniční vztahy

 

RSDr. V A C Í K Miloslav

 • narozen: 27.1.1925            KSČ
 • volební kraj: Západočeský
 • předsednictvo České národní rady
 • ústavně právní výbor

Genpplk., Ing. V Á C L A V Í K Milán

 • narozen: 31.3.1928            KSČ
 • volební kraj: Praha - město
 • ústavně právní výbor

 

Ing. V A Ř E Č K A Břetislav

 • narozen: 26.4.1930            KSČ
 • volební kraj: Severomoravský
 • výbor pro zemědělství a výživu

 

V A Š Í Č K O V Á Zdenka

 • narozena: 13.2.1947            KSČ
 • volební kraj: Severomoravský
 • zdravotní a sociální výbor

 

V Á V R Ů Jan

 • narozen: 13.2.1922            ČSL
 • volební kraj: Jihočeský
 • výbor pro obchod, služby a dopravu

 

V E V E R K O V Á Helena

 • narozena: 12.4.1932            KSČ
 • volební kraj: Západočeský
 • zdravotní a sociální výbor
 • stálá pracovní skupina předsednictva ČNR pro životní prostředí

 

MUDr. V O K R O U H L Í K O V Á Marcela

 • narozena: 15.4.1943            KSČ
 • volební kraj: Středočeský
 • zdravotní a sociální výbor
 • stálá pracovní skupina předsednictva České národní rady pro životní prostředí

 

V O L E N Í K Oldřich

 • narozen: 31.5.1919            KSČ
 • volební kraj: Jihomoravský
 • místopředseda České národní rady
 • předsednictvo České národní rady
 • mandátový a imunitní výbor

 

 

Doc. V O N D R U Š K A Milan

 • narozen: 21.6.1925            KSČ
 • volební kraj: Severomoravský
 • ministr školství České socialistické republiky

 

V R B K A František

 • narozen: 17.12.1943            ČSL
 • volební kraj: Jihomoravský
 • výbor pro obchod, služby a dopravu

 

Prof., ThDr. V Y M Ě T A L František

 • narozen: 1.8.1920             bez stranické příslušnosti
 • volební kraj: Severomoravský
 • zdravotní a sociální výbor

 

Z A J E B A L O V Á Miroslava

 • narozena: 20.7.1947            bez stranické příslušnosti
 • volební kraj: Východočeský
 • kulturní a školský výbor

 

RNDr. Z Ý K A Václav, DrSc.

 • narozen: 19.10.1926            KSČ
 • volební kraj: Středočeský
 • výbor pro plán a rozpočet
 • stálá pracovní skupina předsednictva ČNR pro zahraniční vztahy

 

Ž Á K O V Á Zdena

 • narozena: 29.6.1937            KSČ
 • volební kraj: Severomoravský
 • kulturní a školský výbor

 

Ž A L M A N Zbyněk

 • narozen: 19.6.1920            ČSL
 • volební kraj: Středočeský
 • místopředseda České národní rady
 • předsednictvo České národní rady
 • mandátový a imunitní výbor
 • výbor pro obchod, služby a dopravu

 

 Přihlásit/registrovat se do ISP