H Á J E K Jaromír

 
   

7.ČNR,21.12.1982,148-152

ke zprávě vl.ČSR o plnění úkolů zemědělské a potravinářské výroby v 7.pětiletce

11.ČNR,19.12.1983,32-36

k T 73

   
   

H Á L K O V Á Eva

 
   

5.ČNR,29.6.1982,102-105

ke zprávě vl.ČSR o plnění úkolů stavebnictví

9.ČNR,28.6.1983,98-101

ke zprávě vl.ČSR o rozvoji hl.m.Prahy

   
   

H A M B A L Č Í K O V Á Gertruda

   

5.ČNR,29.6.1982,119-122

ke zprávě vl.ČSR o plnění úkolů stavebnictví

12.ČNR,3.4.1984,108-112

ke zprávě vl.ČSR u využití druhotných surovin

   
   
   

H A M E R N Í K Emilian

 

viz Vystoupení členů vlády

 
   
   

H A N Z E L K A Josef

 
   

11.ČNR,19.12.1983,51-54

k T 73

   
   

H A N Z L O V Á Alena

 
   

9.ČNR,27.6.1983,55-59

k T 57

17.ČNR,25.6.1985,97-102

ke zprávě Nejvyš.soudu ČSR o stavu socialistické zákonnosti

   
   

H A V L Í Č E K Jiří

 
   

12.ČNR,3.4.1984,112-116

ke zprávě vl.ČSR u využití druhotných surovin

   
   

H E N Z L Jaroslav

 
   

7.ČNR,20.12.1982,46-50

k T 45

17.ČNR,24.6.1985,45-48

k T 110

   
   

H E R R G E S E L L Walter

 
   

12.ČNR,2.4.1984,78-81

k T 80 a ke zprávě vl.ČSR o rozvoji školství

   
   

H L U Š Í Jan

 
   

7.ČNR,20.12.1982,55-58

k T 45

17.ČNR,25.6.1985,150-153

ke zprávě Nejvyš.soudu ČSR o stavu socialistické zákonnosti

   
   

H O R A Jaroslav

 
   

2.ČNR,7.7.1981,107-111

k programovému prohlášení vl.

6.ČNR,9.11.1982,101-107

ke zprávě vl.ČSR o uplatňování vědeckotechnického rozvoje, modernizace a rekonstrukce v odvětvích řízených vl.

   
   
   
   
   

H O R Á Č E K Bohuslav

 
   

2.ČNR,6.7.1981,40-43

k programovému prohlášení vl.

5.ČNR,29.6.1982,100-101

ke zprávě vl.ČSR o plnění úkolů stavebnictví

14.ČNR,23.10.1984,105-109

ke zprávě vl.ČSR o rozvoji Severočeského kraje

20.ČNR,15.5.1986,39-42

k T 144

   
   

H O R Á K Jaroslav

 
   

14.ČNR,23.10.1984,48-52

ke zprávě vl.ČSR o rozvoji Severočeského kraje

   
   

H O R Á K O V Á Libuše

 
   

1.ČNR,18.6.1981,17-18

k T 2

5.ČNR,28.6.1982,43-46

k T 30

   
   

H O R Č Í K Zdeněk

 
   

3.ČNR,17.12.1981,72-77

k T 10, T 11

   
   

H O Ř E N Í Zdeněk

 
   

3.ČNR,16.12.1981,63-66

k T 10, T 11

11.ČNR,19.12.1983,66-69

k T 73

   
   

H O T O V E C Josef

 
   

7.ČNR,21.12.1982,130-134

ke zprávě vl.ČSR o plnění úkolů zemědělské a potravinářské výroby v 7.pětiletce

   
   

H R B O T I C K Ý Jaroslav

 
   

5.ČNR,29.6.1982,123-127

ke zprávě vl.ČSR o plnění úkolů stavebnictví

   
   

H R D L I Č K A Jiří

 
   

5.ČNR,28.6.1982,51-53

k T 30

9.ČNR,28.6.1983,112-115

ke zprávě vl.ČSR o rozvoji hl.m.Prahy

12.ČNR,3.4.1984,132-134

ke zprávě vl.ČSR u využití druhotných surovin

15.ČNR,18.12.1984,105-108

k T 96 a ke zprávě vl.ČSR o prováděcím stát.plánu rozvoje národního hospodářství ČSRF na r.1985

   
   

H U B Á L K O V Á Marie

 
   

3.ČNR,17.12.1981,81-84

k T 10, T 11

   
   

C H A B I Č O V S K Ý František

 
   

8.ČNR,22.3.1983,91-96

ke zprávě vl.ČSR o plnění programového prohlášení

16.ČNR,1.4.1985,35-38

ke zprávě vl.ČSR o realizaci rozvoje zemědělsko-průmyslového komplexu z hlediska rozpracování závěrů 11.zasedání ÚV KSČ k současným úkolům a dlouhodobému rozvoji zemědělství a dalších odvětví zabezpečující výživu lidu

   
   

C H M E L A Ř Í K O V Á Jarmila

   

19.ČNR,17.12.1985,108-111

k T 122, T 123 a ke zprávě vl.ČSR o zhodnocení plnění plánu rozvoje národního hospodářství ČSR v r.1985

   
   

C H Ý L E K Karel

 
   

12.ČNR,3.4.1984,125-128

ke zprávě vl.ČSR u využití druhotných surovin

   
   

C H Y T R Á Č E K Stanislav

 
   

3.ČNR,16.12.1981,50-53

k T 10, T 11

12.ČNR,3.4.1984,139-143

ke zprávě vl.ČSR u využití druhotných surovin

13.ČNR,25.6.1984,63-66

k T 85Přihlásit/registrovat se do ISP