PAKÁN Ján

171 - Martin

SL Slib vykonán: 1.SL, 10.11.1976; 12

slovenská

KSČ

VMI-SL od: 1.SL, 10.11.1976; 17VBB-SL od: 1.SL, 10.11.1976; 35

PANSTER Heribert

51 - Sokolov

SL Slib vykonán: 1.SL, 10.11.1976; 12

německá

KSČ

VZ-SL od: 1.SL, 10.11.1976; 35

FS4.FS, 28.-29.6.1977, 7; 130 zprav. SL k T.10 (Smlouva)
7.FS, 4.-5.4.1978, 9; 128 k T.27
12.FS, 20.6.1979, 4; 91 k T.57

PARUZA Miroslav

116 - Bruntál

SL Slib vykonán: 1.SL, 10.11.1976; 12

česká

ČSS

VPR-SL od: 1.SL, 10.11.1976; 35

VPR-SL

FS6.FS, 15.12.1977, 2; 30 k T.26
12.FS, 20.6.1979, 3; 30 k T.61
18.FS, 10.6.1980, 1; 37 k T.89

PAULECHOVÁ Mária

161 - Jaslovské Bohunice

SL Slib vykonán: 1.SL, 10.11.1976; 12

slovenská

KSČ

VMI-SL od: 1.SL, 10.11.1976; 17VZV-SL od: 1.SL, 10.11.1976; 35

PAZÚRIKOVÁ Mária, provd. BUŠÍKOVÁ

167 - Tvrdošín

SL Slib vykonán: 1.SL, 10.11.1976; 12

slovenská

B

VÚP-SL od: 1.SL, 10.11.1976; 35

FS8.FS, 20.6.1978, 5; 115 zprav. SL k T.36
15.FS, 9.-10.4.1980, 7; 184 zprav. SL k T.79

PEŠEK Václav

17 - Benešov

SL Slib vykonán: 1.SL, 10.11.1976; 12

česká

KSČ

VSP-SL od: 1.SL, 10.11.1976; 35

PETERA Rostislav

3 - Praha 3

SL Slib vykonán: 1.SL, 10.11.1976; 12

česká

ČSL

ministr vlády ČSRzemřel: 21.7.1980

PETRŮ Růžena

36 - Pelhřimov

SL Slib vykonán: 1.SL, 10.11.1976; 12

česká

B

VSP-SL od: 1.SL, 10.11.1976; 35

PETŘÍK Jan

112 - Ostrava-střed

SL Slib vykonán: 1.SL, 10.11.1976; 12

česká

KSČ

VPDO-SL od: 1.SL, 10.11.1976; 35

FS11.FS, 28.3.1979, 1; 62 k plnění progr. prohl. vlády a otázka na vládu

PILÁTOVÁ Františka, prom. práv.

106 - Vyškov-Prostějov

SL Slib vykonán: 1.SL, 10.11.1976; 12

česká

KSČ

VÚP-SL od: 1.SL, 10.11.1976; 35

FS8.FS, 20.6.1978, 1; 59 k T.45 (SZÚ)
14.FS, 12.-13.12.1979, 4; 110 zprav. SL k T.70
19.FS, 22.10.1980, 1; 50 k T.96

PILNAY František

61 - Liberec-jih

SL Slib vykonán: 1.SL, 10.11.1976; 12

česká

ČSS

VZ-SL od: 1.SL, 10.11.1976; 35

FS4.FS, 28.-29.6.1977, 3; 64 k T.16 a otázka na ministra zahr. věcí ČSSR
11.FS, 28.3.1979, 1; 66 k plnění progr. prohl. vlády

PIRČ Ján

186 - Košice-Nové Mesto

SL Slib vykonán: 1.SL, 10.11.1976; 12

slovenská

KSČ

VÚP-SL od: 1.SL, 10.11.1976; 35

vedoucí tajemník východoslovenského KV KSS

FS8.FS, 20.6.1978, 8; 158 zprav. SL k T.40
9; 158 zprav. SL k T.41

PIROŠÍK Vladimír, RSDr.

163 - Bánská Bystrica

SL Slib vykonán: 1.SL, 10.11.1976; 12

slovenská

KSČ

VPR-SL od: 1.SL, 10.11.1976; 35

vedoucí tajemník středoslovenského KV KSS

FS15.FS, 9.-10.4.1980, 3; 58 k T.85 a otázka na min. Léra

PITRA František ing. (místo zemřelého posl. Baryla)

39 - Strakonice

SL Slib vykonán: 7.FS, 4.-5.4.1978, 10

česká

KSČ

VPR-SL od: 7.FS, 4.-5.4.1978, 11

FS10.FS, 13.12.1978, 1; 30 k T.55 a otázka místopředsedovi vlády ČSSR Šimonovi

PLOJHAR Josef, ThDr.

101 - Kroměříž-Gottwaldov

SL Slib vykonán: 1.SL, 10.11.1976; 12

česká

ČSL

VZ-SL od: 1.SL, 10.11.1976; 35

FS3.FS, 5.4.1977, 3; 56 k T.6 a otázka min. zahr. věcí ČSSR
7.FS, 4.-5.4.1978, 9; 120 zprav. SL k T.27

POKORNÁ Květoslava

126 - Olomouc I.

SL Slib vykonán: 1.SL, 10.11.1976; 12

česká

B

VPR-SL od: 1.SL, 10.11.1976; 35

SL2.SL, 11.10.1977, 1; 49 hutnictví a strojírenství v NH k T.4/SL

PRCHAL Josef

70 - Havlíčkův Brod

SL Slib vykonán: 1.SL, 10.11.1976; 12

česká

KSČ

VPR-SL od: 1.SL, 10.11.1976; 35

FS2.FS, 14.-15.12.1976, 6,7; 144 k T.2, 3 (STR, soc. zabezpečení)
7.FS, 4.-5.4.1978, 6; 42 ke zprávě o progr. prohl. vlády a dotaz na min. financí
14.FS, 12.-13.12.1979, 1; 30 zprav. SL k T.74

PROTIVA František

64 - Most-sever, Chomutov-sever

SL Slib vykonán: 1.SL, 10.11.1976; 12

česká

ČSL

VPDO-SL od: 1.SL, 10.11.1976; 35

FS18.FS, 10.6.1980, 1; 55 k T.89
SL2.SL, 11.10.1977, 1; 75 hutnictví a strojírenství v NH T.4/SL


Přihlásit/registrovat se do ISP