INDRA Alois

113 - Slezská Ostrava

SL Slib vykonán: 1.SL, 10.11.1976; 28

česká

KSČ

P-FS od: 1.SL, 10.11.1976; 34

FS od: 1.SL, 10.11.1976; 14

FS1.FS 10.11.1976, 1; 14 úvodní projev pro zvolení předsedou FS, převzal řízení schůze
5.FS, 25.-26.10.1977, -; 5 slavnostní projev k 60.výročí VŘSR
9.FS, 25.10,1978, -; 5 slavnostní projev k 60.výročí vzniku ČSSR
11.FS, 28.3.1979, -; 6 návrh na složení komise k přípravě usnesení
13.FS, 24.-25.10.1979, -; 5 úvodní projev ke konzultativnímu setkání představitelů parlamentů členských států Varšavské smlouvy
17.FS, 22.5.1980, -; 5,16 úvodní slovo k volbě prezidenta ČSSR, řídí schůzi, prohlašuje s. Husáka prezidentem, blahopřání k volbě
18.FS, 10.6.1980, -; 4 přivítání delegace NDR na zasedání
21.FS, 27.5.1981, -; 92 závěrečné vystoupení předsedy FS (konec volebního období)
SL1.SL, 10.11.1976, -;- řídí schůzi

IVANIČ Pavel

180 - Žiar n/Hronom

SL Slib vykonán: 1.SL, 10.11.1976; 12

slovenská

KSČ

VPDO-SL od: 1.SL, 10.11.1976; 35

VPDO-SL

FS3.FS, 5.4.1977, 3; 73 k T.6 (soc.zákonnost)


Přihlásit/registrovat se do ISP