ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1980

III. volební období

102

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání dům České socialistické republiky

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky.

Kandidáti byli vybráni po pečlivém zhodnocení jejich politickoodborné připravenosti, jejich zkušeností ze soudní praxe a zejména pak jejich angažovanosti na prosazování a uskutečňování záměrů socialistického soudnictví.

Navržení kandidáti splňuji všechny předpoklady stanovené v § 39 odst. 1 a 2 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb. S kandidaturou všichni souhlasí.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

"Česká národní rada po projednání návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

volí

podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1969 Sb., ve znění ústavního zákona. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., do funkce soudců z povolání k soudům České socialistické republiky tyto kandidáty:

K městskému soudu v Praze:

JUDr. Dušan Hofman, nar. 4. 11. 1929

JUDr. Alena Pavlíková, nar. 3. 9. 1947

Ke krajskému soudu v Praze:

JUDr. Josef Podhrázský, nar. 1. 4. 1927

Ke krajskému soudu v Plzni:

JUDr. Miloslav Šindelář, nar. 6. 1. 1931

Ke krajskému soudu v Ústí nad Labem:

Vojtěch Skoumal, nar. 25. 1. 1948

Ke krajskému soudu v Hradci Králové:

JUDr. Ludmila Hlínová, nar. 5. 7. 1952

JUDr. Ivana Kondrová, nar. 10. 4. 1953

Ke krajskému soudu v Brně:

JUDr. František Chromý, nar. 19. 11. 1919 JUDr.

Václav Procházka, nar. 12. 9. 1917

JUDr. Jaroslav Sobek, nar. 28. 6. 1915

Ke krajskému soudu v Ostravě:

JUDr. Ladislav Slechan, nar. 24. 6. 1927

K obvodnímu soudu v Praze 5:

JUDr. Jan Vyklický, nar. 30. 8. 1949

K obvodnímu soudu v Praze 6:

JUDr. Zuzana Barochová, nar. 20. 12. 1955

K obvodnímu soudu v Praze 8:

Květoslava Glaserová, nar. 20. 6. 1953

Jiří Lněnička, nar. 28. 7. 1955

K okresnímu soudu v Berouně:

Jaroslav Zálejský, nar. 14. 4. 1949

K okresnímu soudu v Kladně:

JUDr. Petr Píša, nar. 26. 9. 1954

K okresnímu soudu v Kolíně:

JUDr. Yvona Fritschová, nar. 19. 3. 1953

K okresnímu soudu v Kutné Hoře:

Alena Malá, nar. 14. 7. 1956

K okresnímu soudu v Mělníku:

Ivana Zlatohlávková, nar. 12. 2. 1956

Jitka Musilová, nar. 10. 11. 1953

JUDr. Eva Fukačová, nar. 4. 1. 1955

K okresnímu soudu v Nymburce:

Ladislav Tichý, nar. 5. 8. 1954

K okresnímu soudu v Praze-východ:

Oldřiška Rysová, nar. 7. 8. 1955

K okresnímu soudu v Praze-západ

JUDr. Jan Žatecký, nar. 14. 6. 1948

K okresnímu soudu v Příbrami:

Naděžda Černá, nar. 11. 6. 1956

K okresnímu soudu v Rakovníku:

Markéta Koutná, nar. 1. 3. 1955

JUDr. Jana Lukášová, nar. 11. 5. 1955

K okresnímu soudu v Plzni-město:

Jana Němcová, nar. 18. 11. 1956

K okresnímu soudu v Rokycanech:

Zdeněk Jeřábek, nar. 1. 10. 1954

K okresnímu soudu v Chomutově:

Dagmar Švecová, nar. 28. 9. 1955

K okresnímu soudu v Liberci:

Petr Neumann, nar. 28. 6. 1954

K okresnímu soudu v Pardubicích:

Marie Vokřínková, nar. 17. 8. 1956

K okresnímu soudu v Trutnově:

JUDr. Milena Přívratská, nar. 18. 2. 1954

K okresnímu soudu ve Vyškově:

Jaroslava Váchová, nar. 27. 3. 1955

K okresnímu soudu ve Znojmě:

Marie Smolíková, nar. 7. 6. 1954

K okresnímu soudu ve Frýdku-Místku:

Zbyněk Lakomý, nar. 29. 4. 1955

Milan Vlček, nar. 15. 7. 1953

K okresnímu soudu v Karviné:

Jan Iskrzycki, nar. 25. 3. 1955

K okresnímu soudu v Novém Jičíně:

Josef Kramář, nar. 4. 12. 1954

K okresnímu soudu v Opavě:

JUDr. Eva Kocíchová, nar. 18. 3. 1956

Renata Prausová, nar. 28. 9. 1951

K okresnímu soudu v Ostravě:

Jiří Demel, nar. 9. 12. 1953

JUDr. Miroslava Šlachtová, nar. 11. 7. 1956

Kristina Tchuřová, nar. 4. 4. 1955

K okresnímu soudu v Přerově:

Miloslav Stankuš, nar. 21. 10. 1955

K okresnímu soudu v Šumperku:.

Milan Janíček, nar. 17. 6. 1955

Lubomír Kozák, nar. 21. 10. 1954

K okresnímu soudu ve Vsetíně:

Miroslav Ferák, nar. 25. 12. 1954

Radmila Valigurová, nar. 10. 9. 1956

K okresnímu soudu v Břeclavi:

Antonín Draštík, nar. 29. 9. 1955."

V Praze dne 10. prosince 1980

RSDr. Miloslav Vacík v. r.

místopředseda ústředního výboru Národní fronty

České socialistické republiky

Charakteristiky uvedených kandidátů jsou poslancům České národní rady k dispozici k nahlédnutí v Kanceláři České národní rady.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP