GEHER Karol

97 - Západoslovenský kraj

SN Slib vykonán: 1.SN, 8.12.1971; 14

slovenská

KSČ

VBB-SN od: 1.SN, 8.12.1971; 39

FS 5.FS, 13.12.1972, 4; 100 k T.12, T.13 a T.14

8.FS, 27.6.1973, 4; 88 k T.35

12.FS, 25.6.1974, 2; 84 zprav. k T.69

15.FS, 18.12.1974, 10; 146 k T.81

SN 6.SN, 22.10.1975, 7; 102 k T.24/SN

GREGOR Ján

133 - Východoslovensksý kraj

SN Slib vykonán: 1.SN, 8.12.1971; 12

slovenská

KSČ

Místopředseda vlády ČSSR



Přihlásit/registrovat se do ISP