TRÁVNÍČEK Emil

59 - Jihomoravský kraj

SN Slib vykonán: 1.SN, 8.12.1971; 13

česká

KSČ

VPR-SN od: 1.SN, 8.12.1971; 39

FS 15.FS, 17.12.1974, 4; 74 k T. 83

SN 3.SN, 30.10.1973, 1; 61 k T. 13/SN

TRÁVNÍČEK Tomáš, prof., MVDr.

1 - Praha-město

SN Slib vykonán: 1.SN, 8.12.1971; 12

česká

KSČ

P-FS od: 1.SN, 8.12.1971; 38VK-SN od: 1.SN, 8.12.1971; 39

FS 3.FS, 30.6.1972, 7; 197 odůvodnění návrhu volby soudců NS ČSSR a zproštění soudce NS ČSSR

4.FS, 31.10.1972, 3; 52 k zahraniční politice

5.FS, 13.12.1972, 8; 140 odůvodnění návrhu na volbu soudce NS ČSSR a na volbu předsedy NS ČSSR

7.FS, 25.4.1973, 1; 14 odůvodnění návrhu na volbu místopředsedy FS

8.FS, 28.6.1973, 7; 171 odůvodnění návrhu na volbu soudců z povolání vojenských soudů T. 34

10.FS, 12.12.1973, 7; 152 k programovému prohlášení vlády ČSSR

13.FS, 15.7.1974, 2; 40 odůvodnění návrhu na zproštění funkce soudce z povolání voj. soudu a na volbu soudce NS ČSSR

16.FS, 25.3.1975, 1; 67 k plnění programového prohlášení vlády ČSSR

20.FS, 11.11.1975, 1; 77 k expozé MZV

22.FS, 28.4.1976, 8; 131 odůvodnění návrhu na volbu a odvolání soudců z povolání vojenských soudů a na volbu soudců NS ČSSR

SN 1.FS, 8.12.1971, 5; 19 odůvodnění volby předsedy VMI-SN a členů VMI-SN

1.FS, 8.12.1971, 7; 24 odůvodnění volby předsedy SN

1.FS, 8.12.1971, 10,11,12; 32 odůvodnění volby předsedů výborů P-SN, místopředsedy SN a volby 20 členů P-FS

2.FS, 21.3.1973, 4; 12 odůvodnění volby místopředsedy SN, člena P-FS a předsedy VZV-SN

4.FS, 24.4.1974, 4; 11 odůvodnění volby člena P-FSPřihlásit/registrovat se do ISP