MAJTÁN Ferdinand

53 - Jihomoravský kraj

SN Slib vykonán: 1.SN, 8.12.1971; 13

česká

KSČ

VMI-SN od: 1.SN, 8.12.1971; 20

VMI-SN

MANĎÁK Eduard, Doc.

68 - Severomoravský kraj

SN Slib vykonán: 1.SN, 8.12.1971; 14

česká

KSČ

P-FS od: 1.SN, 8.12.1971; 38P-SN od: 1.SN, 8.12.1971; 38VBB-SN od: 1.SN, 8.12.1971; 32

VBB-SN od: 1.SN, 8.12.1971; 32

FS 2.FS, 17.12.1971, 2; 138 k T. 2

8.FS, 28.6.1973, 5; 160 k T. 36

MAŘÍK Vladimír, JUDr., RSDr.

33 - Severočeský kraj

SN Slib vykonán: 1.SN, 8.12.1971; 13

česká

KSČ

VÚP-SN od: 1.SN, 8.12.1971; 32

VÚP-SN od: 1.SN, 8.12.1971; 32

FS 2.FS, 17.12.1971, 1; 50 k programovému prohlášení vlády ČSSR

5.FS, 14.12.1972, 11; 204 zprav. k T. 20

8.FS, 28.6.1973, 6; 168 zprav. k T. 37

10.FS, 12.12.1973, 1; 22 zprav. k T. 56 a T. 57

16.FS, 26.3.1975, 2; 124 k T. 78

17.FS, 28.5.1975, 3; 12 zprav. k T. 91

20.FS, 12.11.1975, 4; 133 k T. 100

23.FS, 22.6.1976, 1; 78 k T. 131

SN 1.SN, 30.10.1973, 1; 28 k T. 13/SN

MAŠEK Jaroslav, genpor., Doc., ing. CSc.

49 - Jihomoravský kraj

SN Slib vykonán: 1.SN, 8.12.1971; 13

česká

KSČ

VÚP-SN od: 1.SN, 8.12.1971; 39

FS 7.FS, 25.4.1973, 3; 55 zprav. k T. 29, T. 30, T. 31 a T. 32

MUŠAL Jan

72 - Severomoravský kraj

SN Slib vykonán: 1.SN, 8.12.1971; 14

česká

KSČ

VPR-SN od: 1.SN, 8.12.1971; 39

Předseda volební komise

FS 1.FS, 9.12.1971, 2; 14 zpráva volební komise o volbě předsedy FS

1.FS, 9.12.1971, 3; 19 zpráva volební komise o volbě I. místopředsedy FS a místopředsedů FS

SN 1.FS, 8.12.1971, 5; 21 zpráva volební komise o volbě předsedy VMI-SN a členů výboru

1.FS, 8.12.1971, 7; 25 zpráva volební komise o volbě předsedy SN

1.FS, 8.12.1971, 10,11,12; 35 zpráva volební komise o volbě předsedů výborů SN, volbě členů P-SN a místopředsedy SN a volbě 20 členů P-FSPřihlásit/registrovat se do ISP