EHRENBERGER Vlastimil, ing., CSc.

66 - Severomoravský kraj

SN Slib vykonán: 4.SN, 24.4.1974; 9

česká

KSČ

Místopředseda vlády od: 14.12.1973 do: 2.12.1974

Ministr FMPE ČSSR od: 2.12.1974

ERBAN Evžen

71 - Severomoravský kraj

SN Slib vykonán: 1.SN, 8.12.1971; 13

česká

KSČ

P-FS od: 1.SN, 8.12.1971; 38

ERBAN Vojtěch, JUDr.

3 - Praha-město

SN Slib vykonán: 2.FS, 17.12.1971; 9

česká

KSČ

VZ-SN od: 1.SN, 8.12.1971; 39

FS 7.FS, 25.4.1973, 4; 90 zprav. k T. 21

9.FS, 31.10.1973, 3; 55 k T. 39

12.FS, 25.6.1974, 1; 58 k T. 70Přihlásit/registrovat se do ISP