KAKOS František

59 - Severočeský kraj

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 13

česká

ČSS

VPR-SL od: 1.SL, 8.12.1971; 38

VPR-SL

FS 2.FS, 17.12.1971, 2; 135 k T.2

5.FS, 14.12.1972, 10; 173 k T.19

10.FS, 12.12.1973, 6; 69 zprav. k T.53

15.FS, 17.12.1974, 4; 63 k T.83

19.FS, 11.6.1975, 1; 34, 77 zprav. k T.92

KALÍŠEK Jan, genmjr., PhDr.

55 - Severočeský kraj

SL Slib vykonán: nevykonal

česká

KSČ

VÚP-SL od: 1.SL, 8.12.1971; 38do: 28.2.1972

Zemřel 28.2.1972. 3.FS,29.6.1972;11Nástupce Brabec Antonín

KALKUS Jaroslav

38 - Jihočeský kraj

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 13

česká

KSČ

VZV-SL od: 1.SL, 8.12.1971; 38

FS 10.FS, 12.12.1973, 7; 149 k plnění programového prohlášení vlády

23.FS, 23.6.1976, 7; 186 zprav. k T.127

KANCÍROVÁ Dana, ing.

95 - Jihomoravský kraj

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 14

česká

KSČ

VZ-SL od: 1.SL, 8.12.1971; 38

FS 9.FS, 31.10.1973, 3; 45 zprav. k T.39

21.FS, 17.12.1975, 9; 135 zprav. k T.107

21.FS, 22.6.1976, 4; 122 zprav. k T.130

KAPEC Pavel

171 - Středočeský kraj

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 16

slovenská

KSČ

VÚP-SL od: 1.SL, 8.12.1971; 38

FS 7.FS, 25.4.1973, 2; 26 k T.28

KAPEK Antonín, Doc. ing.

12 - Praha-město

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 12

česká

KSČ

KAPLANOVÁ Eliška

126 - Severomoravský kraj

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 15

česká

KSČ

VSP-SL od: 1.SL, 8.12.1971; 38

FS 7.FS, 26.4.1973, 5; 99 zprav. k T.23

20.FS 12.11.1975, 4; 130 zprav. k T.130

KASKA Radko, ing.

11 - Praha-město

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 12

česká

KSČ

Ministr FMV ČSSR

Zemřel 28.2.1973. 2.SL, 21.3.1973; 7Nástupce Obzina Jaromír, PhDr. doc.

KAZMÍR Anton, ing.

178 - Středoslovenský kraj

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 14

maďarská

KSČ

VSP-SL od: 1.SL, 8.12.1971; 38

VSP-SL

FS 7.FS, 26.4.1973, 5; 106 k T.23

SL 5.SL, 30.9.1975, 6; 88 k T.29/SL

KMEŤOVÁ Libuše

114 - Severomoravský kraj

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 14

česká

B

VZV-SL od: 1.SL, 8.12.1971; 38

KOHOUTOVÁ Vlasta

7 - Praha-město

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 12

česká

KSČ

VSP-SL od: 1.SL, 8.12.1971; 38

SL od: 1.SL, 8.12.1971; 39

FS 5.FS, 14.12.1972, 11; 209 zprav. k T.20

19.FS, 11.6.1975, 1; 57 k T.92

KOLÁŘOVÁ Růžena

37 - Jihočeský kraj

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 12

česká

KSČ

P-FS od: 1.SL, 8.12.1971; 32P-SL od: 1.SL, 8.12.1971; 32VSP-SL od: 1.SL, 8.12.1971; 38

P-SL

FS 15.FS, 17.12.1974, 4; 71 k T.83

21.FS, 16.12.1975, 3,4; 74 k T.110 a T.111

KOLDER Drahomír

119 - Severomoravský kraj

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 12

česká

KSČ

Předseda VLK ČSSR

Zemřel 20.8.1972. 4.FS, 31.10.1972; 8Nástupce Čapka Miroslav

KONEČNÍK Ján

155 - Západoslovenský kraj

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 12

slovenská

B

VPR-SL od: 1.SL, 8.12.1971; 38

FS 12.FS, 25.6.1974, 1; 61 k T.70

23.FS, 23.6.1976, 6; 162 k T.132

SL 3.SL, 30.10.1973, 5; 77 k T.13/SL a T.14/SL

KORANDA Stanislav

35 - Jihočeský kraj

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 13

česká

ČSS

VPDO-SL od: 1.SL, 8.12.1971; 38

FS 9.FS, 31.10.1973, 2; 37 k T.40

14.FS, 23.10.1974, 2; 44 zprav. k T.73

SL 5.SL, 30.9.1975, 6; 60 k T.29/SL

KORBEĽOVÁ Alžběta

138 - Bratislava-město

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 15

slovenská

KSČ

VMI-SL od: 1.SL, 8.12.1971; 20VPDO-SL od: 1.SL, 8.12.1971; 38

FS 12.FS, 25.6.1974, 1; 42 k T.70

16.FS, 26.3.1975, 2; 128 k T.78

21.FS, 16.12.1975, 3,4; 83 k T.110 a T.111

KORČÁK Josef

90 - Jihomoravský kraj

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 12

česká

KSČ

Místopředseda vlády ČSSR

KOSORÍN Jozef, ing.

150 - Západoslovenský kraj

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 15

slovenská

B

VPDO-SL od: 1.SL, 8.12.1971; 38

FS 3.FS, 30.6.1972, 5; 179 k T.2/SL a T.2/SN

4.FS, 1.11.1972, 4; 113 zprav. k vl. návrhu zákonao objevech T.7/FS

10.FS, 12.12.1973, 5; 51 zprav. k T.52

21.FS, 16.12.1975, 3,4; 94 k T.110 a T.111

SL 5.SL, 30.9.1975, 6; 56 k T.29/SL

KOVÁŘOVÁ Helena

86 - Jihomoravský kraj

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 14

česká

KSČ

P-FS od: 1.SL, 8.12.1971; 32VZ-SL od: 1.SL, 8.12.1971; 38

FS 11.FS, 24.4.1974, 4; 83 zprav. k T.58

KOŽEŠNÍK Jaroslav, akad.

6 - Praha-město

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 12

česká

KSČ

VK-SL od: 1.SL, 8.12.1971; 38

FS 3.FS, 29.6.1972, 3; 43 k T.10

4.FS, 31.10.1972, 3; 88 k zahraniční politice

SL 3.SL, 30.10.1973, 5; 36 k T.13/SL a T.14/SL

KRÁLÍČEK Václav

65 - Severočeský kraj

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 13

česká

ČSS

VZ-SL od: 1.SL, 8.12.1971; 38

FS 5.FS, 13.12.1972, 4; 96 zprav. k T.12, T.13 a T.14

20.FS, 11.11.1975, 1; 99 k expozé MZV

KRÁLOVÁ Helena

151 - Západoslovenský kraj

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 15

slovenská

KSČ

VSP-SL od: 1.SL, 8.12.1971; 38

SL 10.FS, 13.12.1973, 7; 182 k plnění programového prohlášení vlády

22.FS,28.4.1976, 7; 128 zprav. k T.118 a T.119

KRATOCHVÍL Vladimír

132 - Severomoravský kraj

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 15

česká

ČSL

VZV-SL od: 1.SL, 8.12.1971; 38

FS 9.FS, 31.10.1973, 2; 25 zprav. k T.40

KRUPÍK František

167 - Středoslovenský kraj

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 15

slovenská

B

VSP-SL od: 1.SL, 8.12.1971; 38

FS 12.FS, 25.6.1974, 1; 68 k T.70

KRYLL Josef

8 - Praha-město

SL lib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 12

česká

KSČ

VSP-SL od: 1.SL, 8.12.1971; 39

VK-SL

SL od: 1.SL, 8.12.1971; 39

FS 1.FS, 9.12.1971, 2; 13 zpráva volební komise o volběpředsedy FS A. Indry

1.FS, 9.12.1971, 3; 20 zpráva volební komise o volbě I. místo-předsedy FS a místopředsedů FS

7.FS, 25.4.1973, 1; 42 zpráva volební komise o volbě místo-předsedy FS ing. J. Bandžáka

9.FS, 31.10.1973, 1; 27 zpráva volební komise o volbě místo-předsedy FS JUDr. J. Srba

10.FS, 12.12.1973, 6; 96 k T.53

21.FS, 17.12.1975, 7; 125 zprav. k T.101

23.FS, 22.6.1976, 1; 48 k T.131

SL 1.SL, 8.12.1971, 5; 21 zpráva volební komiseo volbě předsedy VMI-SL

1.SL, 8.12.1971, 7; 25 zpráva voleb. komise o volbě předsedy SL

1.SL, 8.12.1971, 10,11,12; 35 zpráva voleb. komise o volbě členů P-SL,místopředsedů výborů SL a volbě20 členů P-FS

2.SL, 21.3.1973, 4; 16 zpráva voleb. komise o volbě člena P-FS

3.SL, 30.10.1973, 4; 64 zpráva voleb. komise o volbě člena P-FS

5.SL, 30.9.1975, 4; 31 zpráva voleb. komise o volbě člena P-FS

KUBEŠ František

13 - Praha-město

SL Slib vykonán: 5.SL, 30.9.1975; 13

VPDO-SL od: 5.SL, 30.9.1975; 13

KUBRT Karel

79

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 13

česká

KSČ

VPDO-SL od: 1.SL, 8.12.1971; 38

FS 15.FS, 17.12.1974, 4; 45 k T.83

SL 3.SL, 30.10.1973, 5; 65 k T.13/SL a T.14/SL

5.SL, 30.9.1975, 6; 39 k T.29/SL

KUČERA Bohuslav, JUDr.

23 - Středočeský kraj

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 14

česká

ČSS

P-FS od: 1.SL, 8.12.1971; 32

FS od: 1.FS, 9.12.1971; 21

FS 2.FS, 17.12.1971, 1; 39 k programovému prohlášení vlády

8.FS, 28.6.1973, 8; 173 odůvodnění změn ve výborech SN

KUČERA Jan

108 - Jihomoravský kraj

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 14

česká

KSČ

VZV-SL od: 1.SL, 8.12.1971; 38

FS 7.FS, 25.4.1973, 3; 72 k T.29, T.30, T.31 a T.32

KUDZEJ Michal

198 - Východoslovenský kraj

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 16

ukrajinská

KSČ

VBB-SL od: 1.SL, 8.12.1971; 38

Zemřel 28.2.1973. 2.SL, 21.3.1973;7Nástupce Martinka Karol, ing.

KUGLER František, ing.

92 - Jihomoravský kraj

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 14

česká

KSČ

VPDO-SL od: 1.SL, 8.12.1971; 38

FS 15.FS, 17.12.1974, 5; 84 zprav. k T.80

SL 3.SL, 30.10.1973, 5; 77 k T.13/SL a T.14/SL

KUŽELOVÁ Václava

31 - Středočeský kraj

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 12

česká

B

VZV-SL od: 1.SL, 8.12.1971; 38

VZV-SL

FS 4.FS, 31.10.1972, 3; 93 k zahraniční politice

15.FS, 17.12.1974, 4; 68 k T.83

KVASIL Bohumil, prof., ing. dr. DrSc.

10 - Praha-město

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 12

česká

KSČ

VPDO-SL od: 1.SL, 8.12.1971; 38

SL 2.SL, 21.1.1973, 4; 13 odůvodnění návrhu na volbu člena P-FS

4.SL, 24.10.1974, 1; 32 k T.18/SL

5.SL, 30.9.1975, 6; 42 k T.29/SL

KVASNICA Augustin

174 - Středoslovenský kraj

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 16

slovenská

KSČ

VZV-SL od: 1.SL, 8.12.1971; 38

FS 3.FS, 29.6.1972, 4; 97 k T.6

10.FS, 12.12.1973, 6; 78 k T.53

SL 4.SL, 24.10.1974, 1; 70 k T.18/SLPřihlásit/registrovat se do ISP