HAJKO Vladimír, prof., RNDr.

188 - Východoslovenský kraj

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 16

slovenská

KSČ

P-SL od: 1.SL, 8.12.1971; 32VK-SL od: 1.SL, 8.12.1971; 38

SL 3.SL, 30.10.1973, 5; 60 k T.13/SL a 14/SL

HAMOUZ František

80 - Východočeský kraj

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 12

česká

KSČ

Místopředseda vlády ČSSR

HANÚSEK Ľudovít

156 - Západoslovenský kraj

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 15

slovenská

SSR

P-FS od: 1.SL, 8.12.1971; 32 do: 12.10.1972

FS od: 1.FS, 9.12.1971; 21 do: 12.10.1972

Zemřel 12.10.1972, 4.FS, 31.10.1972; 8Nástupce Bandrňák Ján, ing.

FS 3.FS, 17.12.1971, 1; 67 k programovému prohlášení vlády

3.FS, 29.6.1972, 3; 47 k T.10

HEJNA Jaroslav, PhDr.

33 - Jihočeský kraj

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 12

česká

KSČ

VPR-SL od: 1.SL, 8.12.1971; 38

HERMANOVÁ Jana

19 - Středočeský kraj

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 12

česká

B

VPDO-SL od: 1.SL, 8.12.1971; 38

SL od: 1.SL, 8.12.1971; 39

FS 21.FS, 17.12.1975, 11; 151 zprav. k T.105

HLINKA Juraj

149 - Západoslovenský kraj

SL Slib vykonán: 15.FS, 17.12.1974; 17

slovenská

KSČ

VZV-SL od: 15.FS, l7.12.1974; 18

HOFFMANN Karel, ing.

49 - Západočeský kraj

SL Slib vykonán: 2.FS, 17.12.1971; 9

česká

KSČ

P-FS od: 1.SL, 8.12.1971; 32

HORČIČKOVÁ Štefanie

58 - Severočeský kraj

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 58

slovenská

KSČ

VZV-SL od: 1.SL, 8.12.1971; 38

FS 20.FS, 13.11.1975, 9; 224 k T.99

HORÁČEK Václav, genmjr., PhDr.

30 - Středočeský kraj

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 12

česká

KSČ

VBB-SL od: 1.SL, 8.12.1971; 38

FS 4.FS, 31.10.1972, 3; 71 k zahraniční politice

HRUŠKOVIČ Miloslav, ing.

183 - Středoslovenský kraj

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 11

slovenská

KSČ

HUDEC Jan

135 - Severomoravský kraj

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 15

česká

ČSS

VPR-SL od: 1.SL, 8.12.1971; 38

FS 8.FS, 27.6.1973, 3; 50 k T.38

22.FS, 27.4.1976, 2; 50 k T.112

SL 4.SL, 24.10.1974, 1; 67 k T.18/SL

HUMAJOVÁ Mária

176 - Středoslovenský kraj

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 16

slovenská

B

VMI-SL od: 1.SL, 8.12.1971; 20VÚP-SL od: 1.SL, 8.12.1971; 38

FS 8.FS, 28.6.1973, 6; 170 zprav. k T.37

22.FS, 27.4.1976, 5; 106 zprav. k T.115

HUMENÍK Ján

200 - Východoslovenský kraj

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 16

slovenská

KSČ

VÚP-SL od: 1.SL, 8.12.1971; 38

SL od: 1.SL, 8.12.1971; 39

FS 23.FS, 22.6.1976, 5; 129 zprav. k T.128

HUSÁK Gustáv, JUDr., CSc.

13 - Praha-město

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 11

slovenská

KSČ

P-FS od: 1.SL, 8.12.1971; 32

Generální tajemník ÚV KSČ. Předseda ÚV NF ČSSR.Zvolen prezidentem republiky 29.5.1975.Nástupce Kubeš František.

FS 1.FS, 9.12.1971, 2; 11 návrh na volbu předsedy FS

1.FS, 9.12.1971, 2; 11 návrhy na volbu prvního místopředsedy FSa místopředsedů FS

6.FS, 22.3.1973, 1; 9 odůvodnění návrhu ÚV KSČ a ÚV NFČSSR na volbu prezidenta ČSSR

HŮLA Alois

17 - Středočeský kraj

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 12

česká

KSČ

VPDO-SL od: 1.SL, 8.12.1971; 38

FS 5.FS, 13.12.1972, 3; 43 k program. prohlášení

15.FS, 18.12.1974, 7; 106 zprav. k T.76

19.FS, 11.6.1975, 1; 38 k T.92

22.FS, 27.4.1976, 2; 41, 83 zprav. k T.112

HŮLA Václav, ing.

66 - Severočeský kraj

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 12

česká

KSČ

Místopředseda vlády ČSSR

CHARVÁT Stanislav

99 - Jihomoravský kraj

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 14

česká

KSČ

VSP-SL od: 1.SL, 8.12.1971; 38

FS 10.FS, 13.12.1973, 8; 204 k T.42, T.47, T.48 a T.54

16.FS, 26.3.1975, 2; 121 k T.78

CHŇOUPEK Bohuslav, ing.

111 - Jihomoravský kraj

SL Slib vykonán: 4.FS, 31.10.1972; 15

slovenská

KSČ

Ministr FMZV ČSSRPřihlásit/registrovat se do ISP