DAVID Václav

46 - Západočeský kraj

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 14

česká

KSČ

P-FS od: 1.SL, 8.12.1971; 32

SL od: 1.SL, 8.12.1971; 24

FS od: 1.FS, 9..12.1971; 21

SL 1.SL, 8.12.1971, 7; 24 projev po zvolení předsedou SL

DIVIŠ Eduard

41 - Jihočeský kraj

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 13

česká

KSČ

VBB-SL od: 1.SL, 8.12.1971; 38

Zemřel 29.3.1975; 17.FS, 28.5.1975, 6Nástupce Ladislav Švehla

FS 5.FS, 13.12.1972, 3; 81 k program. prohlášení vlády

DOLEŽAL Josef

62 - Severočeský kraj

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 13

česká

KSČ

VPR-SL od: 1.SL, 8.12.1971; 38

FS 5.FS, 14.12.1972, 10; 156 zprav. k T.19

12.FS, 25.6.1974, 1; 26, 79 zprav. k T.70

16.FS, 25.3.1975, 1; 42 k plnění program. prohlášení vlády ČSSR

21.FS, 16.12.1975, 3, 4; 70 k T.110 a T.111

DRAGOUNOVÁ Věra

25 - Středočeský kraj

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 12

česká

KSČ

VK-SL od: 1.SL, 8.12.1971; 38

SL 4.SL, 24.10.1974, 1; 73 k T.18/SL

DZÚR Martin, genplk., ing.

189 - Východoslovenský kraj

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 12

slovenská

KSČ

Ministr FMNO ČSSR

DŽUPINA Andrej

130 - Severomoravský kraj

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 15

slovenská

KSČ

VBB-SL od: 1.SL, 8.12.1971; 38

FS 10.FS, 12.12.1973, 2; 28 zprav. k T.55

11.FS, 24.4.1974, 1; 25 zprav. k T.60

22.FS, 27.4.1976, 2; 70 k T.112Přihlásit/registrovat se do ISP