BANDŽÁK Ján, ing.

156 - Západoslovenský kraj

SL Slib vykonán: 2. SL, 21.3.1973; 11

slovenská

SSl

P-FS od: 2. SL, 21. 3. 1973;16

FS od: 7. FS, 25. 4. 1973; 43

FS 8.FS, 27.6.1973, 4; 90 k T. 35

10.FS, 13.12.1973, 7; 162 k plnění programového prohlášení vlády

20. FS, 11.11.1975, 1; 90 k expozé MZV

BARČÁK Andrej, ing.

153 - Západoslovenský kraj

SL Slib vykonán: 1. SL, 8.12.1971; 20

slovenská

KSČ

Ministr FMZO ČSSR

BARTALOŠ Štefan

148 - Západoslovenský kraj

SL Slib vykonán: 1. SL, 8.12.1971; 14

maďarská

B

VPDO-SL od: 1.SL, 8. 12. 1971; 38

SL 4.SL, 24.10.1974, 1; 57 k T. 18/SL

BELKO Jozef, ing.

165 - Středoslovenský kraj

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 14

slovenská

KSČ

VPR-SL od: 1.SL, 8.12.1971; 32

VPR-SL od: 1.SL, 8.12.1971; 32

FS 2.FS, 17.12.1971, 2; 99, 139 zprav. k T. 2

3.FS, 29.6.1972, 3; 31, 86 zprav. k T. 10

5.FS, 13.12.1972, 3; 71 k program. prohlášení vlády

8.FS, 27.6.1973, 3; 32,77 zprav. k T. 38

15.FS, 17.12.1974, 4; 30,78 zprav. k T. 83

21.FS, 16.12.1975, 3,4; 40,104 zprav. k T. 110 a T. 111

23.FS, 23.6.1976, 6; 147 zprav. k T. 132

BENC Miloslav, ing.

39 - Jihočeský kraj

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 14

česká

KSČ

VZ-SL od: 1.SL, 8.12.1971; 38

Zemřel 3.4.1976 - 22.FS, 27.4.1976; 14

FS 11.FS, 24.4.1974, 7; 102 zprav. k T. 64

11.FS, 24.4.1974, 7; 102 zprav. k T. 64

BEŇO Ondrej

172 - Středoslovenský kraj

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 14

slovenská

KSČ

VBB-SL od: 1.SL, 8.12.1971; 38

Zemřel 25.3.1976 - 22.FS, 27.4.1976; 14

SL 7.SL, 25.4.1973, 3; 63 k T.29, T.30, T.31 a T.32

BIĽAK Vasil, RSDr.

192 - Východoslovenský kraj

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 14

ukrajinská

KSČ

P-FS od: 5.SL, 30.9.1975; 31

BILL František, Ing.

121 - Severomoravský kraj

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 14

česká

KSČ

VPDO-SL od: 1.SL, 8.12.1971; 32

VPDO-SL od: 2.SL, 8.12.1971; 32

FS 2.FS, 17.12.1971, 1; 63 k programovému prohlášení vlády ČSSR

4.FS, 31.10.1972, 3; 77 k zahraniční politice

8.FS, 27.6.1973, 3; 42 k T.38

16.FS, 25.3.1975, 1; 37 k plnění program. prohlášení vlády ČSSR

23.FS, 22.6.1976, 1; 66 k T.131

SL 3.SL, 30.10.1973, 5; 51, 129 zprav. k T. 13/SL

5.SL, 30.9.1975, 6; 32, 117 zprav. ke zprávě o zajišťování paliva energie T.29/2L

BLISKOVÁ Anna

186-Východoslovenský kraj

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 14

slovenská

KSČ

VPDO-SL od: 1.SL, 8.12.1971; 38

FS 10.FS, 12.12.1973, 4; 45 k T.49

22.FS, 28.4.1976, 6; 115 zprav. k T.117

BOHUSLAV Adolf

106 - Jihomoravský kraj

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 14

česká

KSČ

VPR-SL od: 1.SL, 8.12.1971; 38

FS 9.SL, 31.10.1973, 2; 29 k T.40

BRABEC Antonín, PhDr., genmjr.

55 - Severočeský kraj

SL Slib vykonán: 3.SL, 29.6.1972; 16

česká

KSČ

VÚP-SL od: 3.FS, 29.6.1972; 15

FS 9.FS, 31.10.1973, 4; 67 k T.41

20.FS, 12.11.1975, 7; 178 zprav. k T.96

BUBENÍK Radomír

102 - Jihomoravský kraj

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 14

česká

KSČ

VZV-SL od: 1.SL, 8.12.1971; 38

SL 16.FS, 25.3.1975, 1; 70 k plnění program. prohlášení vlády ČSSR

22.FS, 27.4.1976, 2; 79 k T.112

BUOCIK Ján, Ing.

175 - Středoslovenský kraj

SL Slib vykonán: 1.SL, 8.12.1971; 14

slovenská

B

VÚP-SL od: 1.SL, 8.12.1971; 38

FS 7.SL, 25.4.1973, 3; 77 k T.29, T.30, T.31, T.32Přihlásit/registrovat se do ISP