ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1976

II. volební období

149

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky.

Kandidáti byli vybráni po pečlivém zhodnocení jejich politické a odborné připravenosti.

Navržení kandidáti splňují všechny předpoklady stanovené v § 39 odst. 1 a 2 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb. S kandidaturou všichni souhlasí.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

"Česká národní rada po projednání návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

volí

podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., do funkce soudců z povolání k soudům České socialistické republiky tyto kandidáty:

K Nejvyššímu soudu České socialistické republiky:

JUDr. Emil Hesek

Bohdana Smolíková, prom. práv.

K městskému soudu v Praze:

JUDr. Jaroslava Adamičková

Ke krajskému soudu v Ostravě:

JUDr. Zdeněk Faldyna

K obvodnímu soudu v Praze 1:

JUDr. Milena Němcová

Daniela Pitínová

Eva Vernerová

K obvodnímu soudu v Praze 2:

Dana Černovská

K obvodnímu soudu v Praze 3:

Helena Puršová

Milan Vybulka

K obvodnímu soudu v Praze 4:

Malvína Mašková

K obvodnímu soudu v Praze 1:

JUDr. Eva Orlická

K obvodnímu soudu v Praze 9:

Marcela Kolibová

K okresnímu soudu v Rakovníku:

Vladimír Černý, prom. práv.

K okresnímu soudu v Plzni - město:

Jiří Indra

Jana Maršálková

K okresnímu soudu v Tachově:

Jan Kříž

K okresnímu soudu v jablonci nad Nisou:

Jaroslav Hrabálek

K okresnímu soudu v Liberci:

Milena Straková

K okresnímu sondu v Mostě:

Miroslav Honská

K okresnímu soudu v Havlíčkově Brodě:

Helena Geržová

K okresnímu soudu ve Svitavách:

Věra Procházková

K okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí:

Jiří Urban

K městskému soudu v Brně:

Ludvík Ševčík

K okresnímu soudu v Břeclavi:

Alena Mátlová

Jaroslav Poredský

K okresnímu soudu v Prostějově:

Rudolf Kupka

Pavel Marčík

Antonín Werner

K okresnímu soudu ve Frýdku - Místku:

Jana Biolková

Jiřinu Jalůvková

Vanda Poklopová

K okresnímu soudu v Karviné:

Miroslav Hoferik

K okresnímu soudu v Opavě:

Otakar Krupička

K okresnímu soudu v Přerově:

Emilie Richterová

V Praze dne 7. září 1976

RSDr. Miloslav Vacík v. r.

místopředseda ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

 

Charakteristiky uvedených kandidátů jsou poslancům České národní rady k dispozici k nahlédnutí v Kanceláři České národní rady.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP