Poznámka redakce:

Zákon o úpravě státního rozpočtu československé federace na rok 1971 je uveřejněn ve Sbírce zákonů ČSSR pod č. 45, částka 14 ze dne 6. července 1971

Zákon o volbách do Federálního shromáždění je uveřejněn ve Sbírce zákonů ČSSR pod č. 44, částka 14 ze dne 6. července 1971

Ústavní zákon, kterým se mění čl. 86 Ústavy a čl. 30 a 103 ústavního zákona o československé federaci, je uveřejněn ve Sbírce zákonů pod č. 43, částka 14 ze dne 6. července 1971

Zákon o geodézii a kartografii je uveřejněn ve Sbírce zákonů ČSSR pod č. 46, částka 14 ze dne 6. července 1971Přihlásit/registrovat se do ISP