Úterý 6. července 1971

8. schůze6. července 1971

ZPRÁVA

O SPOLEČNÉ SCHŮZI SNĚMOVNY LIDU A SNĚMOVNY NÁRODŮ

Pořad schůze:

Vládní návrh usnesení, kterým Federální shromáždění ČSSR schvaluje státní závěrečný účet federace za rok 1970 /tisk 76/

Vládní návrh zákona o úpravě státního rozpočtu československé federace na rok 1971 /tisk 73/

Návrh poslanců prof. dr. T. Trávníčka, CSc., dr. B. Kučery, A. Pospíšila, J. Mjartana, dr. M. Žákoviče, prof. dr. D. Hanese, dr. S. Pennigerové, zasloužilého umělce V. Mihálika, O. Voleníka, doc. M. Sabolčíka, CSc. a J. Kouby na vydání zákona o volbách do Federálního shromáždění /tisk 75/

Návrh poslanců prof. dr. T. Trávníčka, CSc., dr. B. Kučery, A. Pospíšila, J. Mjartana, dr. M. Žákoviče, prof. dr. D. Hanese, dr. S. Pennigerové, zasloužilého umělce V. Mihálika, O. Voleníka, doc. M. Sabolčíka, CSc. a J. Kouby na vydání ústavního zákona, kterým se mění čl. 86 Ústavy a čl. 30 a 103 ústavního zákona o československé federaci /tisk 78/

Vládní návrh zákona o geodézii a kartografii /tisk 72/

Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění ČSSR Protokol o změnách Dohody o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce, jakož i Statutu této banky, podepsaný dne 18. prosince 1970 v Moskvě mezi vládami BLR, MLR, NDR, MoLR, PLR, SSSR a ČSSR /tisk 70/

Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění ČSSR Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o spolupráci v oblasti dopravy a o pasové, celní a jiné kontrole při přestupu státních hranic, podepsaná v Praze dne 21. prosince 1970 /tisk 71/

Návrh předsednictva ÚV NF ČSSR na volbu soudců Nejvyššího soudu ČSSR a soudců z povolání vojenských soudů, na zproštění funkce soudců z povolání vojenských soudů a na odvolání z funkce soudce Nejvyššího soudu ČSSR a soudců z povolání vojenských soudů /tisk 74/

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP