Úterý 6. července 1971

I. volební období5. zasedání

ZPRÁVA

o 8. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů, která se konala ve Španělském sále na Pražském hradě dne 6. července 1971

Obsah

Zahájení společné schůze sněmoven

/předseda FS prof. dr. D. Hanes/

Uctění památky zesnulých poslanců FS dr. Emanuela Barši a Karla Klase

Schválení návrhu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů a jejího programu

Presidiální sdělení

Slib poslance SN M. Hudečka

Sdělení o rezignaci na funkci poslanců SL

Úvodní slovo předsedy FS prof. dr. D. Hanese

1. Vládní návrh usnesení, kterým Federální shromáždění ČSSR schvaluje státní závěrečný účet federace za rok 1970 /tisk 76/ a zpráva výboru SL pro plán a rozpočet /tisk 54/SL/ a výboru SN pro plán a rozpočet /tisk 51/SN/

Návrh odůvodňuje ministr financí ČSSR prof. ing. R. Rohlíček, CSc.

Zpravodajská zpráva poslance SL prof. ing. P. Rapoše, CSc.

Zpravodajská zpráva poslance SN ing. M. Ptáčka

Vystoupení poslance SL ing. O. Šimůnka

Vystoupení poslance SN ing. J. Horáka

Vystoupení poslance SN MUDr. J. Henzla

Vystoupení poslankyně SL L. Filové

Státní závěrečný účet federace za rok 1970 schválen.

Shůze přerušena

Schůze opět zahájena

2. Vládní návrh zákona o úpravě státního rozpočtu československé federace na rok 1971 /tisk 73/

Návrh odůvodňuje ministr financí ČSSR prof. ing. R. Rohlíček, CSc.

Zpravodajská zpráva poslance SL ing. V. Červeného

Zpravodajská zpráva poslance SN ing. V. Ptáčka

Zákon o úpravě státního rozpočtu československé federace na rok 1971 schválen

Řízení schůze převzala I. místopředsedkyně FS a předsedkyně, doc. MUDr. S. Pennigerová

3. Návrh poslanců prof. dr. T. Trávníčka, CSc., dr. B. Kučery, A. Pospíšila, J. Mjartana, dr. M. Žákoviče, prof. dr. D. Hanese, dr. S Pennigerové, zasloužilého umělce V. Mihálika, O. Voleníka, doc. M. Sabolčíka, CSc. a J. Kouby a vydání zákona o volbách do Federálního shromáždění /tisk 75/ a společná zprava výboru Sněmovny lidu /tisk 55 /SL/ a výboru Sněmovny národů /tisk 52/SN/

4. Návrh poslanců prof. dr. T. Trávníčka, CSc., dr. B. Kučery, Pospíšila, Mjartana, dr. M. Žákoviče, prof. dr. D. Hanese, dr. S. Pennigerové, zasloužilého umělce V. Mihálika, Voleníka, doc. M. Sabolčíka, CSc. a J. Kouby na vydání ústavního zákona kterým se mění čl. 86 Ústavy a čl. 30 a 103. ústavního zákona o československé federaci /tisk 78/.

Návrhy odůvodňuje úřadující místopředseda ÚV NF ČSSR prof. MUDr. T. Trávníček, CSc.

Zpravodajská zpráva poslance SL JUDr. RSDr. V. Maříka

Zpravodajská zpráva poslance SN JUDr. Š. Infnera

Vystoupení poslance SL JUDr. J. Němce

Vystoupení místopředsedy FS J. Černého

Vystoupení místopředsedy FS R. Petery

Vystoupení poslance SL J. Mjartana

Vystoupení poslance SN JUDr. M. Žákoviče

Vystoupení poslance SL ing. Š. Vajdy

Vystoupení poslankyně SN M. Jarošové

Vystoupení poslance SN A. Himla

Vystoupení poslance SN J. Hlavičky

Zákon o volbách do Federálního shromáždění schválen.

Ústavní zákon, kterým se mění čl. 86 Ústavy a čl. 30 a 103 ústavního zákona o čs. federaci schválen

Schůze přerušena

Schůze opět zahájena

5. Vládní návrh zákona o geodézii a kartografii /tisk 72/ a společná zpráva výborů Sněmovny lidu /tisk 53/SL/ a výborů Sněmovny národů /tisk 50/SN/

Návrh odůvodnuje ministr vlády ČSSR JUDr. B. Kučera

Zpravodajská zpráva poslance SN ing. P. Jonáše

Zpravodajská zpráva poslance SL V. Vondrouše

Vystoupení poslance SL ing. V. Galaby

Zákon o geodézii a kartografii schválen

Řízení schůze převzal místopředseda FS a předseda SN zasloužilý umělec V. Mihálik

6. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSSR k vyslovení souhlasu Protokol o změnách Dohody o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce, jakož i Statutu této banky, podepsaný dne 18. prosince 1970 v Moskvě mezi vládami BLR, MLR, NDR, MoLR, PLR, RSR, SSSR a ČSSR /tisk 70/

Návrh odůvodňuje ministr zahraničních věcí ČSSR ing. J. Marko

Zpravodajská zpráva poslance SL J. Havlíčka

Zpravodajská zpráva poslance SN K. Poláčka

Vystoupení poslance SN ing. F. Mišeje

Protokol o změnách Dohody o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce, jakož i Statutu této banky, podepsaný dne 18. prosince 1970 v Moskvě mezi vládami BLR, MLR, NDR, MoLR, PLR, SSSR a ČSSR schválen

7. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění ČSSR Smlouva mezi českoslovenslou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o spolupráci v oblasti dopravy a o pasové, celní a jiné kontrole při přestupu státních hranic, podepsaná v Praze dne 21 prosince 1970 /tisk 71/

Návrh odůvodňuje ministr zahraničních věcí ČSSR ing. J. Marko

Zpravodajská zpráva poslance SN doc. V. Kapišovského, CSc.

Zpravodajská zpráva poslance SL R. Zímy

Smlouva mezi ČSSR a NDR o spolupráci v oblasti dopravy a o pasové, celní a jiné kontrole při přestupu státních hranic, podepsaná v Praze dne 21. prosince 1970, schválena

8. Návrh předsednictva ÚV NF ČSSR na volbu soudců Nejvyššího soudu ČSSR a soudců z povolání vojenských soudů, na zproštění funkce soudcu z povolání vojenských soudů a na odvolání soudce Nejvyššího soudu ČSSR a soudců z povolání vojenských soudů /tisk 74/

Návrh odůvodňuje úřadující místopředseda ÚV NF ČSSR prof. MUDr. T. Trávníček, CSc.

Soudci Nejvyššího soudu ČSSR pplk. JUDr. O. Fuksa, JUDr. O. Jehlička a JUDr. J. Polc zvoleni

Soudci z povolání vojenských soudů pplk. JUDr. R. Hanák a npor. V. Hudák, prom. právník, zvoleni

Návrh předsednictva ÚV NF ČSSR na zproštění funkce soudce vojenského soudu pplk. JUDr. O. Fuksy a pplk. JUDr. J. Kváše schválen

Návrh předsednictva ÚV NF ČSSR na odvolání z funkce soudce Nejvyššího soudu ČSSR pplk. JUDr. C. Kráže, na odvolání z funkce soudce z povolání vyššího vojenského soudu Příbram plk. JUDr. J. Engla a na odvolání z funkce soudce z povolání vojenského obvodového soudu Brno pplk. K. Růžičky, prom. právníka, schválen

Schůze skončenaPřílohy:

- Usnesení Federálního shromáždění, kterým Federální shromáždění ČSSR schvaluje státní závěrečný účet federace za rok 1970 /tisk 76/

- Usnesení Federálního shromáždění k vládnímu návrhu, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění ČSSR protokol o změnách Dohody o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce, jakož i Statutu této banky, podepsaný dne 18. prosince 1970 v Moskvě mezi vládami BLR, MLR, NDR, MoLR, PLR, RSR, SSSR a ČSSR /tisk 70/

- Usnesení Federálního shromáždění k vládnímu návrhu, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění ČSSR Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o spolupráci v oblasti dopravy a o pasové, celní a jiné kontrole při přestupu státních hranic, podepsaná v Praze dne 21. prosince 1970 /tisk 71/

- Usnesení Federálního shromáždění k návrhu předsednictva ÚV NF ČSSR na volbu soudců Nejvyššího soudu ČSSR a soudců z povolání vojenských soudů a na odvolání z funkce soudce Nejvyššího soudu ČSSR a soudců z povolání vojenských soudů /tisk 74/

- Usnesení Sněmovny lidu k rezignaci na funkce poslanců Sněmovny lidu

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP