Středa 24. března 1971

I. volební období5. zasedání

ZPRÁVA

o 11. schůzi Sněmovny lidu, která se konala ve Španělském, sále na Pražském hradě dne 24. března 1971

Obsah

Zahájení schůze Sněmovny lidu

/předsedkyně SL MUDr. S. Pennigerová/

Presidiální sdělení

Sdělení o rezignaci na funkci poslanců FS

Sdělení o rezignaci na funkci člena předsednictva Sněmovny lidu

Sdělení o rezignaci na funkci předsedů výborů Sněmovny lidu

Schválení denního pořadu

1. Zpráva o plnění úkolů státního plánu rozvoje ČSSR v roce 1970 a problémy rozpisu úkolů plánu na rok 1971

Zpráva místopředsedy Státní plánovací komise ministra ing. K. Martinky

Vystoupení poslance ing. V. Červeného

Vystoupení poslance V. Andrlíka

Vystoupení poslance V. Housera

Vystoupení poslance ing. O. Šimůnka

Vystoupení ministra financí ČSSR doc. ing. R. Rohlíčka, CSc.

Přerušení schůze

Opětné zahájení schůze

Vystoupení poslance ing. J. Paulíka

Vystoupení poslankyně H. Kovářové

Vystoupení poslance A. Kvasnici

Vystoupení poslance S. Sedláčka

Závěrečné slovo místopředsedy Státní plánovací komise ministra ing. K. Martinky

Schválení návrhu usnesení ke zprávě o plnění úkolů státního plánu rozvoje ČSSR v roce 1970 a problémům rozpisu úkolů plánu na rok 1971.

2. Volba místopředsedy Sněmovny lidu, členů předsednictva Sněmovny lidu, předsedy mandátového a imunitního výboru SL, předsedy ústavně právního výboru SL, předsedy výboru branného a bezpečnostního SL, předsedy výboru pro a rozpočet SL, předsedy výboru pro průmysl, dopravu a obchod SL a členů předsednictva Federálního shromáždění

Volba volební komise

Návrhy na jednotlivé funkce odůvodňuje úřadující místopředseda ústředního výboru Národní fronty ČSSR poslanec prof. MUDr. T. Trávníček

Tajné volby

/Řízení schůze převzal místopředseda SL doc. M. Sabolčík, CSc./

3. Návrh předsednictva Sněmovny lidu na zařazení poslanců do výborů Sněmovny lidu /tisk 50/SL/

Návrh odůvodňuje místopředseda SL doc. M. Sabolčík, CSc.

Schválení návrhu předsednictva SL na zařazení poslanců do výborů Sněmovny lidu

4. Návrh předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

Návrh odůvodňuje místopředseda SL doc. M. Sabolčík, CSc.

Schválení návrhu předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

5. Odpovědi na interpelace a otázky poslanců

Dotaz poslance J. Havlíčka k odpovědi

Odpověď ministra financí ČSSR doc. ing. R. Rohlíčka, CSc.

Přerušení schůze

Opětné zahájení schůze

Zpráva volební komise o volbě místopředsedy Sněmovny lidu, členů předsednictva Sněmovny lidu, předsedy mandátového a imunitního výboru SL, předsedy ústavně právního výboru SL. předsedy výboru branného a bezpečnostního SL, předsedy výboru pro plán a rozpočet SL, předsedy výboru pro průmysl, dopravu a obchod SL a členů předsednictva Federálního shromáždění /předseda volební komise dr.h.c. J. Lukačovič/

Zvolení poslance Františka Kuby místopředsedou Sněmovny lidu

Zvolení poslance Eduarda Manďáka a poslance Josefa Nováka členy předsednictva Sněmovny lidu

Zvolení poslance Václava Jiránka předsedou mandátového a imunitního výboru SL

Zvolení poslance JUDr. RSDr. Vladimíra Maříka předsedou ústavně právního výboru SL

Zvolení poslance Josefa Čápa předsedou výboru branného bezpečnostního SL

Zvolení poslance ing. Ericha Slobody předsedou výboru pro plán a rozpočet SL

Zvolení poslance Vladimíra Housera předsedou výboru pro průmysl, dopravu a obchod SL

Zvolení poslance ing. Jiřího Buriana a poslance Josefa Černého /v.o. 42/ členy předsednictva Federálního shromáždění

Faktická poznámka poslance dr. Václava Škody

Schůze skončena

Přílohy:

- Usnesení Sněmovny lidu k rezignacím na funkci poslance Sněmovny lidu

- Usnesení Sněmovny lidu k rezignaci na funkci člena předsednictva Sněmovny lidu

- Usnesení Sněmovny lidu k rezignacím na funkci předsedy výboru Sněmovny lidu

- Usnesení Sněmovny lidu ke zprávě o plnění úkolů státního plánu v roce 1970 a problémech rozpisu plánu na rok 1971 /tisk 52/SL/

- Usnesení Sněmovny lidu k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na volbu 7členné volební komise k volbě funkcionářů Federálního shromáždění ve dnech 24. a 25. března 1971

- Usnesení Sněmovny lidu k návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na volbu místopředsedy Sněmovny lidu

- Usnesení Sněmovny lidu k návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na volbu členů předsednictva Sněmovny lidu

- Usnesení Sněmovny lidu k návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na volbu předsedy mandátového a imunitního výboru, ústavně právního výboru, branného a bezpečnostního výboru, výboru pro plán a rozpočet a výboru pro průmysl, dopravu a obchod Sněmovny lidu

- Usnesení Sněmovny lidu k návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR na volbu členů předsednictva Federálního shromáždění

- Usnesení Sněmovny lidu k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 25. března na 1971

- Usnesení Sněmovny lidu k návrhu předsednictva Sněmovny lidu na zařazení poslanců do výborů Sněmovny lidu /tisk 50/SL/

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP