ZACHAROVÁ Vilma

SN Slib vykonán: 10.SN, 24.3.1971; 12

slovenská

KSČ

VZ-SN od: 10.SN, 24.3.1971; 18

zvolen SNR - 8.3.1971

ZÁLEŠÁK Alois, Ing

SN Slib vykonán: 5.SN 3.12.1969; 11

česká

KSČ

VHP-SN od: 5.SN, 3.12.1969; 14

VHP-SN

zvolen ČNR - 26.11.1969rezignace na funkci poslance SN, 7.SN, 27.5.1970; 16

ZRAK Jozef, Doc., ing., CSc.

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

slovenská

KSČ

zvolen SNR - 29.12.1968rezignace na funkci poslance SN, 7.SN, 27.5.1970; 16

ZUSKA Zdeněk, JUDr., RSDr.

SN Slib vykonán: 10.SN, 24.3.1971; 12

česká

KSČ

VÚP-SN od: 10.SN, 24.3.1971; 18

zvolen ČNR - 17.3.1971zemřel 17.12.1982

FS 9.FS, 8.10.71, 7; 197 zprav. k vl. n. zák. T.85

ZVARA Vladimír, Doc., MUDr., DrSc.

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 23

slovenská

KSČ

VHP-SN od: 5.SN, 3.12.1969; 14

zvolen ČNR - 23.1.1969

ŽÁKOVIČ Michal, JUDr.

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

slovenská

SSl

VZ-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25VMI-SN od: 10.SN, 24.3.1971; 18

VZ-SN

zvolen SNR - 29.12.1968

FS 4.FS, 28.5.70, 1; 70 k vl. n. T.36-SN

7.FS, 25.3.71, 1; 26 projev k 50. výročí založení KSČ za SSlPřihlásit/registrovat se do ISP