ŤAŽKÝ Anton

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

slovenská

KSČ

VBB-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

zproštěn fce posl. SN 7.SN, 27.5.1970; 16zvolen SNR - 29.12.1968

TLUSTÝ Andrej, JUDr.

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

česká

ČSS

VÚP-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

VÚP-SN

zvolen ČNR - 23.1.1969

TOMAN Josef, Doc., ing., CSc.

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

česká

KSČ

VR-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25 do: 7.SN, 27.5.1970; 19VPR-SN od: 7.SN, 27.5.1970; 19

VR-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 28 do: 7.SN, 27.5.1970; 19VPR-SN od: 7.SN, 27.5.1970;

zvolen ČNR - 23.1.1969rezignace na funkci poslance SN, 9.SN, 18.11.1970; 10

SN 3.SN, 9.7.69, 4; 42 zprav. k vl. n. zák. T.8/6

6.SN, 17.12.69, 2; 35 zprav. k vl. n. zák. T.27/22

8.SN, 8.7.70, 2; 30 zprav. k vl. n. usn. T.46/29

TOMÁNEK Eduard

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

česká

KSČ

VSP-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

zvolen ČNR - 23.1.1969komise sociální a zdravotní VSPrezignace na funkci poslance SN, 5.SN, 3.12.1969; 8

TÖRÖK Vojtech

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

slovenská

SSO

VZ-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

komise pro cestovní ruch VZ

zvolen SNRkomise pro rovnoprávné uplatnění Čechů a Slováků v zahr. službách VZ

SN 7.SN, 27.5.70, 10; 50 odův. vl. n. T.29

TUREK Adolf, PhDr.

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

česká

ČSL

VK-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

komise pro kulturu a círk. otázky

zvolen ČNR - 23.1.1969Přihlásit/registrovat se do ISP