SÁDOVSKÝ Štefan, ing., CSc.

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

slovenská

KSČ

zvolen SNR - 29.12.1968rezignace na funkci poslance SN, 10.SN, 24.3.1971; 10

SEDLÁKOVÁ Emília

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

slovenská

KSČ

P-FS od: 2.SN, 5.6.1969; 45VR-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

zvolen SNR - 29.12.1968komise pro dozor nad vykonáváním soudní rehabilitace P-FSkomise měnová VRrezignace na funkci poslance SN, 7.SN, 27.5.1970; 16

SKÁCELOVÁ Anna

SN Slib vykonán: 10.SN, 24.3.1971; 12

česká

KSČ

VK-SN od: 10.SN, 24.3.1971; 18

zvolen ČNR - 17.3.1971

SKOPAL Jaroslav, ing.

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

česká

ČSS

VHP-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

VHP-SN

zvolen ČNR - 23.1.1969komise pro novou soustavu řízení VHPrezignace na funkci poslance SN 5.SN, 3.12.1969; 8

FS 1.FS, 31.1.69, 5; 149 k vl. n. úst. zák. o Radě obrany státu

SN 2.SN, 5.6.69, 9; 70 interpelace

SMUTNÝ Rudolf, ing.

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

česká

B

VÚP-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

zvolen ČNR - 23.1.1969rezignace na funkci poslance SN 5.SN, 3.12.1969; 8

SOBOTNÍKOVÁ Olga, JUDr.

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

česká

KSČ

VP-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 24VSP-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

zvolen ČNR - 23.1.1969komise pro otázky mladé generace a postavení matky a dítěte VSPrezignace na funkci poslance SN 9.FS, 7.10.1971; 10

SOUČEK Jiří, ing.

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

česká

KSČ

VR-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

SN od: 1.SN, 29.1.1969; 29

zvolen ČNR - 23.1.1969komise měnová VR

FS 5.FS, 17.11.70, 3; 43 zprav. k vl. n. zák. T.53

SN 5.SN, 3.12.69, 4; 26,43 zprav. k vl. n. zák. T.14/10SN

SRB Jaroslav, JUDr.

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

česká

ČSL

VÚP-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

zvolen ČNR - 23.1.1969

FS 6.FS, 20.12.70, 1; 40 k vl. n. úst. zák. T.54

SN 6.SN, 18.12.69, 9; 113 zprav. k vl. n. zák. T.19/17SN

11; 115 zprav. k vl. n. zák. T.21/14

12; 121 zprav. k vl. n. zák. T.22/16

13; 124 zprav. k vl. n. zák. T.24/15

8.FS, 8.7.70, 5; 67 k vl. n. zák. T.47/31

STRCULA Ján, genmjr.

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

slovenská

KSČ

VÚP-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

zvolen SNR - 29.12.1968

SUCHOPÁREK Miroslav

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

česká

B

VHP-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

zvolen ČNR - 23.1.1969komise pro národní a regionální ekonomiku VHP

SÚLETY Ondrej, prom. práv.

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

slovenská

SSl

VÚP-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

SN od: 1.SN, 29.1.1969; 29

zvolen SNR - 29.12.1968

FS 5.FS, 18.11.70, 7; 106 zprav. k vl. n. T.50

9.FS, 8.10.71, 5; 173 k vl. n. zák. T.80

SN 6.SN, 17.12.69, 7; 94 k vl. n. úst. zák. T.17/12SN

9.SN, 18.11.70, 2; 38 k působení zákoníku práce, pracovní disciplína

SZABÓ Rezsö, JUDr.

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

maďarská

KSČ

VZ-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25VSP-SN od: 7.SN, 27.5.1970; 26

komise pro rovnoprávné uplatnění Čechů a Slováků v zahr. službách VZ

rezignace na funkci poslance SN, 9.FS, 7.10.1971; 10

SZABÓOVÁ Mária

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

slovenská

B

VSP-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

zvolen SNR - 29.12.1968komise sociální a zdravotní VSP

SZANISZLÓ Július

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

maďarská

B

VR-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

zvolen SNR - 29.12.1968komise rozpočtové VR

ŠALGOVIČ Viliam, CSc.

SN Slib vykonán: 7.SN, 27.5.1970; 18

slovenská

KSČ

VÚP-SN od: 7.SN, 27.5.1970; 26 do: 10.SN, 24.3.1971; 18VMI-SN od: 10.SN, 24.3.1971; 18

zvolen SNR - 28.4.1970

ŠAVEL Karol, RsDr.

SN Slib vykonán: 10.SN, 24.3.1971; 12

slovenská

KSČ

VZ-SN od: 10.SN, 24.3.1971; 18

zvolen SNR - 8.3.1971

ŠEBERA František

SN Slib vykonán: 10.SN, 24.3.1971; 12

česká

ČSL

VHP-SN od: 10.SN, 24.3.1971; 18

zvolen ČNR - 17.3.1971

ŠEVČÍKOVÁ Anna

SN Slib vykonán: 7.SN, 27.5.1970; 18

slovenská

B

VPR-SN od: 7.SN, 27.5.1970; 26

zvolen SNR - 28.4.1970

FS 6.FS, 20.12.70, 2; 49 k vl. n. úst. zák. T.56

9.FS, 8.10.71, 5; 167 k vl. n. zák. T.80

ŠIKOLOVÁ Jarmila

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

česká

KSČ

VR-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

zvolen ČNR - 23.1.1969komise měnová VRrezignace na funkci poslance SN, 9.SN, 18.11.1970; 6

SN 5.SN, 3.12.69, 4; 38 k vl. n. zák. T.14/10SN

ŠIMEGOVÁ Františka

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

slovenská

B

VÚP-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

zvolen SNR - 29.12.1968

ŠIMEK Vladimír, ing.

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

česká

ČSL

VSP-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

zvolen ČNR - 23.1.1969komise pro životní prostředí VSP

SN 9.SN, 18.11.70, 2; 21,57 zprav. ke zprávě o působení zákoníku práce z hlediska upevňování pracovní disciplína

ŠIMON Josef, ing.

SN Slib vykonán: 5.SN 3.12.1969; 11

česká

KSČ

VHP-SN od: 5.SN 3.12.1969; 14 do: 10.SN, 24.3.1971; 18

zvolen ČNR - 26.11.1969

FS 6.FS, 21.12.70, 14; 220 k vl. n. zák. T.66

ŠKODOVÁ Vlasta

SN Slib vykonán: 5.SN 3.12.1969; 11

česká

B, KSČ

VSP-SN od: 5.SN, 3.12.1969; 14

zvolen ČNR - 26.11.1969

SN 8.SN, 8.7.70, 6; 95 zprav. k vl. n. dohody T.35

ŠPAČEK Josef, RsDr.

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

česká

KSČ

P-FS od: 1.SN, 29.1.1969; 31 do: 4.SN, 15.10.1969; 11

zvolen ČNR - 23.1.1969rezignace na funkci poslance SN, 5.SN 3.12.1969; 8

FS 1.FS, 31.1.69, 4; 82 k pr. pr. vlády ČSSR

ŠTENCL Ján

SN Slib vykonán: 5.SN 3.12.1969; 11

slovenská

KSČ

VR-SN od: 5.SN, 3.12.1969; 14 do: 7.SN, 27.5.1970; 26VZ-SN od: 7.SN, 27.5.1970; 26

zvolen SNR - 1.12.1969

ŠTIFTEROVÁ Emília

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

maďarská

B

VSP-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

VSP-SN

zvolen SNR - 29.12.1968komise sociální a zdravotní VSP

ŠTÚR Svetozár, JUDr.

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

slovenská

KSČ

VZ-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

zvolen SNR - 29.12.1968zproštěn fce posl. SN 7.SN, 27.5.1970; 16

SN 6.SN, 18.12.69, 10; 107 zprav. k vl. n. zák. T.20/13SNPřihlásit/registrovat se do ISP