PACOVSKÝ Rudolf

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

česká

KSČ

P-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 24VZ-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

VZ-SN

zvolen ČNR - 23.1.1969rezignace na funkci poslance SN, 8.SN, 8.7.1970; 10

PÁNEK Václav, ing.

SN Slib vykonán: 5.SN 3.12.1969; 11

česká

KSČ

VÚP-SN od: 5.SN, 3.12.1969; 14

zvolen ČNR - 26.11.1969rezignace na funkci poslance SN, 10.SN, 24.3.1971; 106.FS, 20.12.1970; 13

PARTIŠOVÁ Anna

SN Slib vykonán: 5.SN 3.12.1969; 11

česká

B

VK-SN od: 5.SN 3.12.1969; 14

zvolen ČNR - 26.11.1969

PASTORKOVÁ Elena

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

slovenská

B

VSP-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

komise sociální a zdrav. VSP

VSP-SN

SN od: 1.SN, 29.1.1969; 29

zvolen SNR - 29.12.1968

SN 6.SN, 17.12.69, 3; 65 zprav. k vl. n. zák. T.15/20SN

PAULY Jan

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

česká

ČSL

Ministr

zvolen ČNR - 23.1.1969rezignace na funkci poslance SN, 10.SN, 24.3.1971; 106.FS, 20.12.1970; 13

PAVLENDA Viktor, prof., ing., DrSc.

SN Slib vykonán: 2.SN, 5.6.1969; 11

slovenská

KSČ

zvolen SNR - 29.12.1968rezignace na funkci poslance SN, 7.SN, 27.5.1970; 16

PAVLÍK Vratislav

SN Slib vykonán: 5.SN 3.12.1969; 11

česká

KSČ

VHP-SN od: 5.SN, 3.12.1969; 14

zvolen ČNR - 26.11.1969

PELIKÁNOVÁ Olga

SN Slib vykonán: 6.SN, 17.12.1969; 12

česká

KSČ

P-SN od: 10.SN, 24.3.1971; 14VK-SN od: 5.SN 3.12.1969; 14

zvolen ČNR - 26.11.1969

PELNÁŘ Jan

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

česká

KSČ

zvolen ČNR - 23.1.1969

SN 7.SN, 27.5.70, 7; 37 odův. návrhu T.41 a 42

8; 40,43 odův. návrhu T.37

PEPICH Egyd

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

slovenská

KSČ

VBB-SN od: 5.SN, 3.12.1969; 14

zvolen SNR - 29.12.1968

PEŠEK Jan

SN Slib vykonán: 5.SN 3.12.1969; 11

česká

KSČ

VSP-SN od: 5.SN 3.12.1969; 14

zvolen ČNR - 26.11.1969

SN 6.SN, 17.12.69, 2; 48 k vl. n. zák. T.27/22SN

8.SN, 8.7.70, 3; 80 k vl. n. zák. T.45

PETERA Rostislav

SN Slib vykonán: 10.SN, 24.3.1971; 12

česká

ČSL

P-FS od: 10.SN, 24.3.1971; 13

FS od: 7.FS, 25.3.1971, 39

zvolen ČNR - 17.3.1971zemřel 21.7.1980

FS 8.FS, 6.7.71, 3; 69 k T.75 a 78

PIATNICA Imrich, RSDr.

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

slovenská

KSČ

VBB-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

VBB-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 28 do: 4.SN, 15.10.1969; 11

zvolen SNR - 29.12.1968zproštěn fce posl. SN 7.SN, 27.5.1970; 16

FS 1.FS, 31.1.69, 5; 148 k vl. n. úst. zák. O radě obrany státu

SN 6.SN, 18.12.69, 15; 135 zprav. k vl. n. zák. T.26

PISCOVÁ Margita, JUDr., CSc.

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

slovenská

KSČ

VÚP-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

zvolen SNR - 29.12.1968

PÍŠ Emil, ing.

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

slovenská

KSČ

VR-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

komise rozpočtové VR

VR-SN

SN od: 1.SN, 29.1.1969; 29

zvolen SNR - 29.12.1968

FS 1.FS, 31.1.69, 4; 87 k programovému prohlášení vlády ČSSR

3.FS, 16.10.69, 6; 71 k programovému prohlášení vlády ČSSR

4.FS, 29.5.70, 2; 219 ke zprávě o činnosti vlády ČSSR

5.FS, 17.11.70, 5; 80 k vl. n. T.49

6.FS, 21.12.70, 8; 235 k vl. n. zák. T.58

14; 229 k vl. n. zák. T.66

SN 2.SN, 5.6.69, 9; 67 interpelace

5.SN, 3.12.69, 4; 34 k vl. n. zák. T.14/10SN

6.SN, 17.12.69, 2; 46 k vl. n. zák. T.27/22SN

7.SN, 27.5.70, 11; 71 k národohospodářskému plánu na rok 1970

8.SN, 8.7.70, 2; 35 k vl. n. usn. T.46/29SN

9.SN, 18.11.70, 2; 63 k působení zákoníku práce, pracovní disciplína

10.SN, 24.3.71, 5; 68 ke zprávě o vědeckotechnickém rozvoji

PIVERKA Walter

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

německá

B

VÚP-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

zvolen ČNR - 23.1.1969rezignace na funkci poslance SN, 10.SN, 24.3.1971; 106.FS, 20.12.1970; 13

POLÁČEK Karel

SN Slib vykonán: 2.SN, 5.6.1969; 11

česká

KSČ

P-FS od: 1.SN, 29.1.1969; 31 do: 10.SN, 24.3.1971; 13VHP-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

zvolen ČNR - 23.1.1969komise pro národní a regionální ekonomiku VHP

FS 8.FS, 6.7.71, 6; 98 zprav. k vl. n. T.70

SN 8.SN, 8.7.70, 4; 87 zprav. k vl. n. zák. T.43/30SN

POTOČKOVÁ Margita

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

slovenská

KSČ

VK-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

zvolen SNR - 29.12.1968komise pro školství a vědu VK

SN 9.SN, 18.11.70, 2; 63 k působení zákoníku práce, pracovní disciplína

PREČUCH Anton

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

slovenská

KSČ

VBB-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

zvolen SNR - 29.12.1968

PŘÍHODA Vratislav

SN Slib vykonán: 5.SN 3.12.1969; 11

česká

KSČ

VSP-SN od: 5.SN 3.12.1969; 14

zvolen ČNR - 26.11.1969

SN 6.SN, 18.12.69, 13; 124 k vl. n. zák. T.24/15SN

7.SN, 27.5.70, 11; 75 k národohospodářskému plánu na rok 1970

8.SN, 8.7.70, 2; 46 zprav. k vl. n. usn. T.46/29SN

9.SN, 18.11.70, 2; 52 k působení zákoníku práce, pracovní disciplína

10.SN, 24.3.71, 5; 59 ke zprávě o vědeckotechnickém rozvoji

PTÁČEK Milan, ing.

Kněžpole, okres Uherské Hradiště

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

česká

KSČ

VR-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

zvolen ČNR - 23.1.1969komise rozpočtové VR

FS 3.FS, 16.10.69, 6; 85 k pr. pr. vlády ČSSR

6.FS, 21.12.70, 8; 101 zprav. k vl. n. zák. T.58

8.FS, 6.7.71, 1; 29 zprav. k vl. n. usn. T.76

PTÁČEK Vladimír, ing.

Praha

SN Slib vykonán: 6.SN, 17.12.1969; 12

česká

KSČ

P-FS od: 10.SN, 24.3.1971; 13VR-SN od: 5.SN 3.12.1969; 14

VPR-SN od: 10.SN, 24.3.1971; 13

zvolen ČNR - 26.11.1969

FS 6.FS, 21.12.70, 9; 127 k vl. n. zák. T.59

14; 193 zprav. k vl. n. zák. T.66

8.FS, 6.7.71, 2; 50 zprav. k vl. n. zák. T.73

9.FS, 7.10.71, 1; 43,90 zprav. k vl. n. zák. T.84

SN 8.SN, 8.7.70, 5; 68 k vl. n. zák. T.47/31SN

10.SN, 24.3.71, 5; 54 ke zprávě o vědeckotechnickém rozvojiPřihlásit/registrovat se do ISP