KABELKA Jiří, ing.

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

česká

ČSL

VZ-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

zvolen ČNR - 23.1.1969komise pro rovnoprávné uplatnění Čechů a Slováků v zahr. službách VZrezignace na funkci poslance SN, 10.SN, 24.3.1971; 106.FS, 20.12.1970; 13

SN 3.SN, 9.7.69, 5; 53 zprav. k vl. n. smlouvy T.236 (NS IV)

KÁCL Karel, prof., MUDr., DrSc.

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 35

česká

ČSS

VSP-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

komise pro životní prostředí VSP

VSP-SN

zvolen ČNR - 23.1.1969rezignace na funkci poslance SN, 5.SN, 3.12.1969; 9

KAŇKOVÁ Jana

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

česká

KSČ

VHP-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

VHP-SN

zvolen ČNR - 23.1.1969komise pro novou soustavu řízení VHP

FS 4.FS, 28.5.70, 1; 51 k vl. n. T.36

6.FS, 21.12.70, 11; 149 zprav. k vl. n. zák. T.63

9.FS, 7.10.71, 3; 118 k vl. n. T.82

SN 9.SN, 18.11.70, 2; 29 k působení zákoníku práce, prac. disciplína

KAPIŠOVSKÝ Vasiž

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

ukrajinská

KSČ

P-FS od: 1.SN, 29.1.1969; 31VHP-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

komise pro nár. a reg. ekon. VHP

VHP-SN

zvolen SNR - 29.12.1968komise pro dozor nad vykonáváním soudní rehabilitace P-FS

SN 8.SN, 8.7.70, 7; 101 zprav. k vl. n. dohod T.44

KAPLANOVÁ Eliška

SN Slib vykonán: 5.SN 3.12.1969; 11

česká

KSČ

VSP-SN od: 5.SN, 3.12.1969; 14

zvolen ČNR - 26.11.1969

SN 8.SN, 8.7.70, 3; 78 k vl. n. zák. T.45

KARCOL Jozef, ing.

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

slovenská

KSČ

VHP-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

zvolen SNR - 29.12.1968komise pro novou soustavu řízení VHPrezignace na funkci poslance SN, 7.SN, 27.5.1970; 16

KAŠIČKOVÁ Jolana, RSDr.

SN Slib vykonán: 3.SN, 9.7.1969; 9

slovenská

KSČ

P-FS od: 1.SN, 29.1.1969; 31VHP-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

P-FS od: 1.P-FS, 30.1.1969; 9 do: 24.3.1971

zvolen SNR - 29.12.1968komise pro národní a regionální ekonomiku VHPrezignace na funkci poslance SN, 10.SN, 24.3.1971; 10

SN 6.SN, 17.12.69, 4; 80 k vl. n. zák. T.16/21SN

9.SN, 18.11.70, 2; 49 k působení zákoníku práce, pracovní disciplína

KAŠPAR Vladimír, PhDr.

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

slovenská

KSČ

VK-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

komise pro tisk a informace VK

zvolen ČNR - 23.1.1969rezignace na funkci poslance SN, 5.SN 3.12.1969; 8

KEMPNÝ Josef, prof., ing., CSc.

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

česká

KSČ

Místopředseda vlády ČSSRP-FS od: 7.SN, 27.5.1970; 27VK-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

zvolen ČNR - 23.1.1969komise pro kult. a círk. otázky VK

KIESEWETTER Zbyněk, JUDr.

SN Slib vykonán: 5.SN 3.12.1969; 11

česká

KSČ

VÚP-SN od: 5.SN 3.12.1969; 14

zvolen ČNR - 26.11.1969

FS 6.FS, 20.12.70, 2; 46,52 zprav. k vl. n. úst. zák. T.56

KLEIN Břetislav

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

česká

KSČ

VK-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

zvolen ČNR - 23.1.1969komise pro tisk a informace VKrezignace na funkci poslance SN, 9.SN, 18.11.1970; 6

KLOKOČ Ondrej

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

slovenská

KSČ

P-FS od: 1.SN, 29.1.1969; 31

zvolen SNR - 29.12.1968

KOLAŘÍKOVÁ Heda

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

česká

KSČ

VR-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

zvolen ČNR - 23.1.1969komise měnové VR

KOMPIŠ Ladislav, ing.

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

slovenská

KSČ

VHP-SN od: 5.SN 3.12.1969; 14

zvolen SNR

SN 10.SN, 24.3.71, 5; 48 ke zprávě o vědeckotechnickém rozvoji

KOPECKÝ Josef

SN Slib vykonán: 5.SN 3.12.1969; 11

česká

KSČ

VÚP-SN od: 5.SN 3.12.1969; 14

zvolen ČNR - 26.11.1969

FS 6.FS, 20.12.70, 1; 32,44 zprav. k vl. n. úst. zák. T.54

KOŠŤÁL Albert, ing.

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

slovenská

KSČ

VBB-SN od: 4.SN, 15.10.1969; 24VR-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25 do: 5.SN 3.12.1969; 14

VBB-SN od: 4.SN, 15.10.1969; 24

zvolen SNR - 29.12.1968komise měnová VR

FS 9.FS, 8.10.71, 6; 184 zprav. k vl. n. zák. T.79

KOTKOVÁ Emílie

SN Slib vykonán: 10.SN, 24.3.1971; 12

česká

B

VSP-SN od: 10.SN, 24.3.1971; 18

zvolen ČNR - 17.3.1971

KOUBA Jindřich

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

česká

KSČ

P-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 24P-FS od: 1.SN, 29.1.1969; 31VBB-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25 do: 10.SN, 24.3.1971; 18

SN od: 1.SN, 29.1.1969; 24

zvolen ČNR - 23.1.1969

SN 2.SN, 5.6.69, 5; 45 odůvodnění n. zák. T.5/5SN

8; 65 odův. návrhu na doplňovací volbu členů VÚP-SN

4.SN, 15.10.69, 2; 17 odův. návrhu na vol. předs. VBB-SN

5.SN, 3.12.69, 2; 11 odův. doplň. volby členů výborů

6.SN, 18.12.69, 13; 131 dotaz k vl. n. zák. T.24/15SN

7.SN, 27.5.70, 3; 19 odův. návrhu na změnu názvu VR-SN na VPR-SN

4; 22 odův. návrhu na volbu předs. VÚP-SN a na doplň. členů P-FS

5; 25 návrh na doplň. volbu členů výboru SN

10.SN, 24.3.71, 4; 18 návrh na doplň. volbu čl. výborů SN

7; 75 odův. návrhu na konání sp. schůze SL a SN

KŘENEK Oldřich

SN Slib vykonán: 10.SN, 24.3.1971; 12

česká

KSČ

VHP-SN od: 10.SN, 24.3.1971; 18

zvolen ČNR - 17.3.1971

KUČERA Jaroslav

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

česká

ČSS

VMI-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25VBB-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

zvolen ČNR - 23.1.1969rezignace na funkci poslance SN, 10.SN, 24.3.1971; 106.FS, 20.12.1970

SN 2.SN, 5.6.69, 4; 37 zprav. k vl. n. zák. T.4/4SN

KUDRYOVÁ Mária

SN Slib vykonán: 1.SN, 29.1.1969; 10

slovenská

KSČ

VSP-SN od: 1.SN, 29.1.1969; 25

zvolen SNR - 29.12.1968komise pro otázky mladé generace a postavení matky a dítěte VSPPřihlásit/registrovat se do ISP